Ústav simulačného a virtuálneho medicínskeho vzdelávania

Ústav simulačného a virtuálneho medicínskeho vzdelávania Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave bol oficiálne založený 1. septembra 2013. Hlavnou motiváciou k založeniu Ústavu bolo zlepšenie a skvalitnenie medicínskeho vzdelávania na LF UK modernými metódami. Úlohou simulačného centra je tiež čiastočne kompenzovať študentom praktické skúsenosti v situáciách, ak pacienti z rôznych dôvodov odmietajú vyšetrenie študentmi LF UK, v dôsledku čoho študentom chýbajú elementárne návyky komunikácie s pacientom.

V priebehu roku 2014 prebehla rozsiahla rekonštrukcia bývalých priestorov Ústavu súdneho lekárstva. Súčasťou rekonštrukcie bolo okrem iného aj vytvorenie troch nových učební a riadiaceho centra. Ústav sa do nových priestorov presťahoval 1.10.2014 a v polovici októbra 2014 bola spustená výučba.


Viac sa o nás môžete dozvedieť aj na www.simmed-ba.com alebo na našej facebook stránke