Centrum Informačných technológií LF UK

Centrum Informačných Technológií (CIT) LF UK je samostatné pracovisko poskytujúce podporu IT služieb zamestnancom a študentom fakulty.  

Zabezpečuje:

  • prevádzku centrálnych serverových služieb (e-mail, webová stránka fakulty, prístup do internetu, študentský informačný systém, finančný informačný systém, knižničný informačný systém, ...)
  • prevádzku fakultnej počítačovej siete
  • opravy a údržbu IT vybavenia pracovísk fakulty
  • prevádzku počítačovej učebne
  • rozvoj IT infraštruktúry fakulty.

Kontakty

Vedúca centra:

Mgr. Katarína Soroková - Technický správca IIKS na LF
tel.:
    +421 2 90119 428,
e-mail:
    vypoctove.prednostafmed.uniba.sk

Zástupca vedúcej centra:

Ing. Marek Blšák - správca informačného systému
tel.:
   +421 2 90119 805,
e-mail:
    marek.blsakfmed.uniba.sk

 

Technickí zamestnanci (Externí správcovia centrálnych služieb):

Ing. Ján Bartek - správa e-mailového servera
e-mail:
    jan.bartek@fmed.uniba.sk

Ing. Michal Pigoš - správa e-mailových schránok
e-mail:
    michal.pigosfmed.uniba.sk

Ján Šugerek - správca linux systémov a siete LAN

e-mail:
    jan.sugerekfmed.uniba.sk

 

Technickí zamestnanci - oprava hardvéru, inštalácia softvéru:

Marek Madro, tel.: +421 2 90119 681, e-mail: marek.madrofmed.uniba.sk

Juraj Tokarčík, tel.: +421 2 90119 681, e-mail: juraj.tokarcikfmed.uniba.sk

Ján Sajan, tel: +421 2 90119 671, e-mail: jan.sajanfmed.uniba.sk

Tomáš Taubner, tel. +421 2 90119 800, e-mail: tomas.taubnerfmed.uniba.sk

Peter Ondzík, tel. +421 2 90119 802, e-mail: peter.ondzikfmed.uniba.sk

 

Technickí zamestnanci zabezpečujúci audiovizuálnu techniku a pomoc pri tvorbe príspevkov po grafickej stránke: 

Emil Juhász, tel.: +421 2 90119 809, e-mail: emil.juhaszfmed.uniba.sk

Mgr. Jozef Mikloš, tel.: +421 2 90119 809, e-mail: jozef.miklosfmed.uniba.sk

Požiadávky na zabezpečenie premietania a fotografovania adresujte prosím na
fotografifmed.uniba.sk

 

Portál MEFANET:

PhDr. Michal Trnka, PhD.  - správca portálu, tel.: +421 2 90119 529
e-mail: michal.trnkafmed.uniba.sk

Akékoľvek otázky a podnety k výučbovému portálu MEFANET môžete adresovať na
mefanetfmed.uniba.sk