Zamestnanci

Ing. Marek Blšák

Výpočtové stredisko,
Zástupca vedúcej VS, správca informačných systémov