Lekárska fakulta
v Bratislave
Univerzity Komenského v Bratislave

Rozvrhy

Dentoalveolárna chirurgia

Začiatok kurzu:     

miesto konania: Onkologický ústav sv. Alžbety, Heyudkova 10, 812 50 Bratislava, prízemie, miestnosť za kaplnkou


Mamodiagnostika v rádiológii

Certifikačná skúška

termín:  

čas:         

miesto: zasadacia miestnosť II. rádiologickej kliniky LF UK a OÚSA, č. dverí 219, Kolárska 12, 811 06 Bratislava