Rozvrhy

Dentoalveolárna chirurgia

začiatok kurzu: 03. 11. 2016 o 14. 30 hod.

miesto konania: Onkologický ústav sv. Alžbety, Heyudkova 10, 812 50 Bratislava, prízemie, miestnosť za kaplnkou


Mamodiagnostika v rádiológii

Certifikačná skúška

termín

čas:

miesto : zasadacia miestnosť II. rádiologickej kliniky LF UK a OÚSA, č. dverí 219, Kolárska 12, 811 06 Bratislava