Rozvrhy

Dentoalveolárna chirurgia

začiatok kurzu:   

miesto konania: Onkologický ústav sv. Alžbety, Heydukova 10, 812 50 Bratislava

 

 

Mamodiagnostika v rádiológii

Certifikačná skúška

termín:  

čas:         

miesto: zasadacia miestnosť II. rádiologickej kliniky LF UK a OÚSA, 2. poschodie, č. dverí 219, Kolárska 12, 811 06 Bratislava

 

 

 

Mikrochirurgia oka

Plán vzdelávania

-prihlásenie sa na semináre a školenia priamo na klinike u odborného garanta doc. MUDr. Vladimíra Krásnika, PhD.

-zabezpečenie praxe - riaditeľstvo zdravotníckeho zariadenia (UNB, NÚDCH)