Rozvrhy

Dentoalveolárna chirurgia

Začiatok kurzu:     9. 11. 2017 o 13. 30 hod.

miesto konania: Onkologický ústav sv. Alžbety, Heyudkova 10, 812 50 Bratislava, prízemie, miestnosť za kaplnkou


Mamodiagnostika v rádiológii

Certifikačná skúška

termín:  17.4.2018

čas:       9.00 hod.

miesto: zasadacia miestnosť II. rádiologickej kliniky LF UK a OÚSA, č. dverí 219, Kolárska 12, 811 06 Bratislava