Rozvrhy

Dentoalveolárna chirurgia

začiatok kurzu:   

miesto konania: Onkologický ústav sv. Alžbety, Heydukova 10, 812 50 Bratislava

Mamodiagnostika v rádiológii

Certifikačná skúška

termín:  

čas:        

miesto:   OÚSA, Heydukova 6, Bratislava, zasadacia miestnosť H6

Mikrochirurgia oka

Certifikačná skúška

termíny:   11.6.2021 o 9:00 hod.

                  17.9.2021 o 10:00 hod.

miesto:    Oftalmologická klinika LF UK a UNB, knižnica - 7. poschodie, Ružinovská 6, Bratislava

Plán vzdelávania 

-prihlásenie sa na semináre a školenia priamo na klinike u odborného garanta doc. MUDr. Vladimíra Krásnika, PhD.

-zabezpečenie praxe - riaditeľstvo zdravotníckeho zariadenia (UNB, NÚDCH)