Rozvrhy

Dentoalveolárna chirurgia

začiatok kurzu:   

miesto konania: Onkologický ústav sv. Alžbety, Heydukova 10, 812 50 Bratislava

Mamodiagnostika v rádiológii

Certifikačná skúška

termín:   

čas:         

miesto:   

Mikrochirurgia oka

Certifikačná skúška

termíny:    9.4.2021

                  11.6.2021

čas:           9:00 hod.

miesto:    Oftalmologická klinika LF UK a UNB, knižnica - 7. poschodie, Ružinovská 6, Bratislava

Plán vzdelávania 

-prihlásenie sa na semináre a školenia priamo na klinike u odborného garanta doc. MUDr. Vladimíra Krásnika, PhD.

-zabezpečenie praxe - riaditeľstvo zdravotníckeho zariadenia (UNB, NÚDCH)