Odborová komisia študijného programu

Predsedníčka: prof. MUDr. Ľubica Argalášová, PhD., MPH
Členovia: prof. MUDr. Jana Jurkovičová, CSc.
  prof. MUDr. Alexandra Bražinová, PhD., MPH
  doc. MUDr. Vojtech Ozorovský, CSc.
  doc. MUDr. Michaela Kostičová, PhD., MPH
  doc. MUDr. Jana Hamade, PhD., MPH, MHA