Zoznam školiteľov

prof. MUDr. Ľubica Argalášová, PhD., MPH

prof. MUDr. Alexandra Bražinová, PhD., MPH

prof. MUDr. Jana Jurkovičová, CSc.

doc. MUDr. Michaela Kostičová, PhD., MPH

prof. MUDr. Tibor Baška, PhD.