Odborová komisia študijného programu

Predsedníčka: prof. MUDr. Viera Lehotská, PhD.
Členovia: doc. MUDr. Jana Poláková Mištinová, PhD.
  doc. MUDr. Andrej Klepanec, PhD.
  MUDr. Lucia Vanovčanová, PhD.
  MUDr. Vladimír Javorka, PhD.
  MUDr. Maroš Rudnay, PhD.