Termíny zápisov na doktorandské štúdium

Termíny zápisov na akademický rok 2022/2023

 

 

ročníkforma štúdiatermín zápisuhodina a miesto 
1. ročníkdenná forma2.9.20229.00 hod., veľká poslucháreň M6, Moskovská ul. 2, Bratislava
externá forma2.9.202211.00 hod., veľká poslucháreň M6, Moskovská ul. 2, Bratislava
2. ročníkdenná forma5.9.20229.00 hod.
externá forma5.9.2022dištančná forma – podklady k zápisu sa zasielajú poštou
3. ročníkdenná forma5.9.202213.00 hod.
externá forma5.9.2022dištančná forma – podklady k zápisu sa zasielajú poštou
4. ročníkdenná forma6.9.20229.00 hod.
externá forma6.9.2022dištančná forma – podklady k zápisu sa zasielajú poštou
5. ročníkexterná forma6.9.2022dištančná forma – podklady k zápisu sa zasielajú poštou
nadštandardná dĺžka štúdiadenná forma (5. a 6. roč.) 6.9.202213.00 hod.
nadštandardná dĺžka štúdiaexterná forma (6. a 7 roč.)6.9.2022dištančná forma – podklady k zápisu sa zasielajú poštou

Miestnosť : zasadacia miestnosť Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava (1. posch.)

 

U študentov v externej forme dištančná forma zápisu sa uskutoční zaslaním podkladov k zápisu  riadnou poštou a to do termínu zápisu daného ročníka. 

Dištančná forma zápisu sa týka len študentov v externej forme doktorandského štúdia !!!!!!

 


UPOZORNENIE :.

Zapísaní budú len študenti, ktorý predložia vyplnené tlačivo Ročné hodnotenie podpísané školiteľom a doktorandom k 31.8.2022 a spĺňajú požadovaný počet kreditov (denní minimálne 40, externí minimálne 30) na postup do vyššieho ročníka.

Študent, po ukončení štandardnej dĺžky štúdia (denná forma 4. ročník , externá forma 5. ročník) môže pokračovať v štúdiu v nadštandardnej dĺžke so súhlasom školiteľa. Maximálna dĺžka štúdia v nadštandardnej dĺžke je 2 akademické roky. Žiadosť o pokračovanie v nadštandardnej dĺžke sa neprekladá. Štúdium pokračuje zápisom!


Každý študent sa preukáže preukazom študenta (denný - ISIC, NO ISIC, externý študent) a zaplateným ústrižkom za prolongačnú známku.

 

Výška poplatkov : (poplatok je možné uhradiť na číslo účtu SK65 8180 0000 0070 0013 5249, variabilný symbol: rodné číslo doktoranda, správa pre príjemcu: meno a priezvisko doktoranda)

 

obnovenie platnosti preukazu študenta prolongačnou známkou : 

  • študenti  v dennej forme štúdia s licenciou ISIC:          13,00 €
  • študenti  v dennej forme štúdia bez licencie ISIC:          3,00 €
  • študenti  v externej forme štúdia                                       3,00 €

Poplatok za prolongačnú známku je potrebné uhradiť na číslo účtu: SK65 8180 0000 0070 0013 5249, variabilný symbol: rodné číslo doktoranda, správa pre príjemcu: meno a priezvisko doktoranda.  

Poplatky za vydanie nového preukazu študenta : 

  • preukaz študenta v dennej forme štúdia s licenciou ISIC      20,00 €
  • preukaz študenta v dennej forme štúdia bez licencie ISIC    10,00 €
  • preukaz študenta v externej forme štúdia                                10,00 €
  • vydanie duplikátu preukazu                                                          10,00 

Poplatok za výrobu preukazu je potrebné uhradiť na číslo účtu: SK65 8180 0000 0070 0013 5249, variabilný symbol: rodné číslo doktoranda, správa pre príjemcu: meno a priezvisko doktoranda.  


Novoprijatí doktorandi - absolventi UK prevodom zaplatia len za validačnú známku, ktorá im bude následne nalepená na preukaz pri zápise. 

Pedagogickí zamestnanci UK vlastnia preukaz zamestnanca preto preukaz externého študenta nezakupujú!

Doklad o zaplatení je nevyhnutné priniesť priamo na zápis!

Na nové preukazy sa validačná známka nelepí, je súčasťou ceny preukazu.

Tí, čo preukaz nevlastnia, zašlú fotku elektronicky po prevzatí rozhodnutia o prijatí na doktorandské štúdium do 10 dní spolu s vypísanou žiadosťou o vydanie preukazu a potvrdením o úhrade za preukaz na adresu jana.sulanovafmed.uniba.sk