Výsledky prijímacích skúšok na doktorandské štúdium v akad.r. 2022/2023

Výsledky prijímacích skúšok na doktorandské štúdium v akad. r. 2022/2023

 

evidenčné číslo prihlášky výsledok prijímacej skúšky
2797 prijatý/á
3045 prijatý/á
3131 prijatý/á
3078 neprijatý/á
2987 prijatý/á
2741 prijatý/á
2765 prijatý/á
2962 prijatý/á
2817 prijatý/á
3178 neprijatý/á
3085 prijatý/á
2742 prijatý/á
3054 prijatý/á
3140 prijatý/á
3040 prijatý/á
3137 prijatý/á
2866 prijatý/á
2819 prijatý/á
2992 prijatý/á
3068 prijatý/á
2793 prijatý/á
2753 prijatý/á
2948 prijatý/á
3113 prijatý/á
3174 prijatý/á
3004 prijatý/á
3009 prijatý/á
2892 prijatý/á
3051 prijatý/á
2849 prijatý/á
2750 prijatý/á
3086 prijatý/á
3115 prijatý/á
3180 prijatý/á
3172 prijatý/á
2837 prijatý/á
3148 prijatý/á
3167 prijatý/á
2784 prijatý/á
3150 prijatý/á
3001 prijatý/á
3128 prijatý/á
3162 prijatý/á
3112 prijatý/á
3069 prijatý/á
3050 prijatý/á
3046 prijatý/á
3187 prijatý/á
3149 prijatý/á
2981 prijatý/á
2807 prijatý/á
3126 prijatý/á
2938 prijatý/á
3127 prijatý/á
2901 prijatý/á
3066 prijatý/á
3155 prijatý/á
3135 prijatý/á
2815 prijatý/á
3125 prijatý/á
3114 prijatý/á
3179 prijatý/á
2813 prijatý/á
2783 prijatý/á
2941 prijatý/á
2771 prijatý/á
3006 neprijatý/á
2967 prijatý/á
2820 prijatý/á
2827 prijatý/á
3119 prijatý/á
3118 prijatý/á
3116 prijatý/á
3146 prijatý/á
3083 prijatý/á
2929 prijatý/á
3010 prijatý/á
3072 prijatý/á
2821 prijatý/á
3043 prijatý/á
3138 prijatý/á
3133 neprijatý/á
3025 prijatý/á
3156 prijatý/á
3064 prijatý/á
3091 prijatý/á
3134 prijatý/á

Pozn.: Zoznam je len informatívny, rozhodujúce je rozhodnutie dekana o výsledku prijímacieho konania, ktoré bude uchádzačovi doručené do vlastných rúk!