Pre žiadateľov o doplňujúce skúšky

Na základe Metodického usmernenia č. 36/2016, ktorým sa upravuje postup pri vykonaní doplňujúcej skúšky:

Termíny konania doplňujúcej skúšky pre jednotlivé zdravotnícke povolania na nasledujúci kalendárny rok zverejňuje Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní na webovom sídle Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky najneskôr do 31. decembra.

Informácie o doplňujúcej skúške.