EVBRES - Evidence - Based Research

projekt EVBRES (EVidence-Based RESearch)

Pre účely podpory využívania a implementácie výsledkov najmä klinického výskumu do praxe a využívania metodológie výskumu založeného na vedeckých dôkazoch, medzinárodný tím výskumníkov pod vedení profesora Hansa Lunda z Western Norway University of Applied sciences v Oslo pripravil projekt EVBRES (EVidence-Based RESearch), ktorý bol podporený Európsku úniou v rámci COST Action CA-17117. Štvorročný projekt (2018-2022) zahŕňa vyše 40 krajín a za Slovenskú republiku participujú národné zástupkyne MUDr.Jana Babjaková, PhD., MPH  a MUDr. Michaela Kostičová, PhD, MPH, a jej náhradníčka Mgr et Mgr Silvia Capíková, PhD. z Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

Projektový tím EVBRES pripravuje aj napriek momentálne nepriaznivej epidemiologickej situácii rôzne školiace aktivity pre odbornú verejnosť, bližšie informácie sú priebežne zverejňované na webe projektu: www.evbres.eu

Najbližším podujatím je medzinárodná on-line konferencia 2nd Evidence-Based Research Conference: "The place of Evidence-Based Research in the Evidence Ecosystem“, ktorá sa bude konať 27-28.9.2021 a on-line training school 16. a 23.9.2021 https://evbres.eu/training-schools/

https://evbres.eu/training-schools/ - registracia na Training school