ŠVOČ

Študentská vedecká odborná činnosť na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

 

študentský vedecký výskum so svojou mnohoročnou tradíciou plní na našej fakulte významnú úlohu. Umožňuje zapojenie sa mladých kolegov do vedeckej činnosti fakulty, umožňuje im orientovať sa v najnovších vedeckých poznatkoch, podporuje ďalšie vzdelávanie, ako aj schopnosť prezentovať svoje výsledky a poskytnúť ich ďalej na vedeckých sympóziách. Tieto ciele dokazuje a podporuje každým rokom rastúca technická a odborná úroveň prezentácií na študentských vedeckých konferenciách.

Veda nie je dokonalá, ale naučí schopnosti kritického myslenia a to je v súčasnosti veľmi vzácne. Študentská vedecká práca je aj dôležitým faktorom prinášajúcim do rutinnej vedeckej práce ďalší pohľad a "nový vietor". Bez dobrovoľnej práce mladých kolegov, bez obetavej činnosti ich školiteľov je univerzitná veda odsúdená na stagnáciu a úpadok.

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, všetci ste vítaní. Želajme si veľa trpezlivosti a odvahy. Verme že aj toto obdobie prinesie nové podnety pre ďalší rozvoj medicíny na prospech pacientov. Všetkých Vás pozývame nasledovať túto cestu a pridať sa k nám.