Konferencia ŠVOČ

Aktuálna konferencia študentskej vedeckej odbornej činnosti

62. fakultná konferencia Študentskej vedeckej odbornej činnosti

XIX. vedecká konferencia doktorandov LF UK

organizované Radou ŠVOČ v spolupráci s Klubom ŠVOČ Bratislavského spolku medikov

sa budú konať pod záštitou dekana LF UK prof. MUDr. Juraja Payera, PhD., MPH, FRCP, FEFIM

25. apríla 2024

Prihláška na konferenciu

Deadline na prihlásenie práce na konferenciu: 4. apríl 2024

Na konferenciu do súťažnej sekcie môžete prihlásiť každú vedeckú prácu z oblasti lekárskych a biologických vied, ktorej prvým autorom je riadny študent LF UK v Bratislave. V nesúťažnej časti môže byť po schválení Radou ŠVOČ prezentovaná aj iná vedecká práca z oblasti lekárskych a biologických vied, ktorej prvým autorom je riadny študent akejkoľvek registrovanej vysokej školy.

Práce musia dodržať všetky náležitosti vedeckej práce, musia byť v súlade s všeobecne uznávanými zákonnými, morálnymi a etickými normami. Prácu je možné prihlásiť len so súhlasom školiteľa.

Prezentovaná môže byť iba originálna vedecká práca (nie prehľad literatúry). Na konferenciu možno prihlásiť aj prácu, ktorá je ucelenou časťou diplomovej práce.

 

Prihláška na konferenciu:
  1. Inštrukcie pre autorov na napísanie práce: inštrukcie
  2. Vyplňte formulár prihlášky na konferenciu: prihlaska
  3. Samotnú prihlasovanú prácu pošlite (ako súbor PriezviskoPrvehoAutora.docx) e-mailom na adresu:svocfmed.uniba.sk.