XVI. vedecká konferencia doktorandov - Sekcia onkologicky orientovaných prác

XVI. vedecká konferencia doktorandov - Sekcia onkologicky orientovaných prác

1. Determinanty recidivovania bazocelulárneho karcinómu periokulárnej oblasti.
MUDr. Zuzana Prídavková
Školiteľ: prof. MUDr. PhDr. Alena Furdová, PhD., MPH., MSc., FEBO
Pracovisko: Klinika oftalmológie, Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok – FN, Ružomberok, Klinika oftalmológie LF UK a UN Bratislava, Nemocnica Ružinov
Text práce prednaska
2. Analýza súboru alogénnych príbuzenských transplantácií krvotvorných buniek pre akútnu myeloblastovú leukémiu na Klinike hematológie a transfúziológie LFUK, SZU a UNB
MUDr. Balázs Gálffy
Školiteľ: doc. MUDr. Martin Mistrík PhD.
Pracovisko: Klinika hematológie a transfúziológie LFUK, SZU a UNB, Bratislava
Text práce prednaska
3. Analýza črevnej mikroflóry v bioptických vzorkách nádorov hrubého čreva
Mgr. Jakub Styk
Školiteľ: prof. RNDr. Vanda Repiská, PhD.
Pracovisko: Ústav lekárskej biológie, genetiky a klinickej genetiky LF UK a UN Bratislava
Text práce prednaska
4. Inovatívne monitorovanie pacientov s metastatickým kolorektálnym karcinómom
Mgr. Katarína Fabišíková
Školiteľ: prof. RNDr. Vanda Repiská, PhD.
Pracovisko: Ústav lekárskej biológie, genetiky a klinickej genetiky LF UK a UNB
Text práce
5. Stanovenie cytoxicity a genotoxicity nového derivátu tymolu na bunky kolorektálneho karcinómu
Mgr. Michaela Blažíčková
Školiteľ: RNDr. Katarína Kozics, PhD.
Pracovisko: Ústav experimentálnej onkológie, Biomedicínske centrum SAV, Bratislava
Text práce prednaska
6. Účinok lipozomálneho doxorubicínu zacieleného prostredníctvom folátového receptora na triple-negatívne nádorové bunky karcinómu prsníka
Mgr. Verona Buociková
Školiteľ: Mgr. Božena Smolková, PhD.
Pracovisko: Ústav experimentálnej onkológie BMC SAV, Bratislava, Virologický ústav BMC SAV, Bratislava, Latvian Institute of Organic Synthesis, Riga, Lotyšsko
Text práce prednaska
7. Propranolol pôsobí preventívne pri vzniku mamárneho karcinómu indukovaného karcinogénom
MUDr. Miroslav Tibenský
Školiteľ: prof. MUDr. Boris Mravec, PhD
Pracovisko: Fyziologický ústav LF UK, Bratislava Oddelenie neurovied, Ústav experimentálnej endokrinológie, Biomedicínske centrum SAV, Bratislava
Text práce prednaska
8. Histologické štúdium pseudo-synoviálnej membrány vznikajúcej okolo prsníkových implantátov
MUDr. Ján Mihalečko
Školiteľ: prof. RNDr. Ivan Varga, PhD. et PhD.
Pracovisko: Ústav histológie a embryológie LF UK, 2. onkologická klinika LF UK v Bratislave
Text práce prednaska
9. Analýza špecifických genetických variantov u pacientov s nádorovým ochorením prsníka
Mgr. Lucia Krasničanová
Školiteľ: prof. RNDr. Vanda Repiská, PhD.
Pracovisko: Ústav lekárskej biológie, genetiky a klinickej genetiky LF UK a UN Bratislava
Text práce prednaska