Rozvrhy, špecializačná skúška

Termíny špecializačných skúšok, špecializačných kurzov, vzdelávacích aktivít

 

Špecializačná skúška - pokyny k prihláseniu

Prihláška na špecializačnú skúšku

Prihláška na kurz pred špecializačnou skúškou

Čestné vyhlásenie k špecializačnej práci

Zadanie záverečnej práce

 

Povinnou súčasťou špecializačnej skúšky vo všetkých špecializačných odboroch je skúška zo sociálneho lekárstva a organizácie zdravotníctva. Nutné absolvovať na LF UK, resp. dokladovať kópiou absolvovanie skúšky na inej vzdelávacej ustanovizni v SR po roku 2008.

Sociálne lekárstvo a organizácia zdravotníctva - kurz - 3.10.2017 o 13.00 hod. vo Veľkej posluchárni LF UK, Sasinkova 4, Bratislava

- účasť na kurze je na základe prihlášky doručenej na adresu referátu; pozvánka na kurz sa nezasiela

       - prihláška na kurz

anestéziológia a intenzívna medicína

Špecializačný kurz

kurz 

Prihlásenie - zaslaním prihlášky na vzdelávaciu aktivitu na adresu referátu

dermatovenerológia

Špecializačná skúška

termín:    

čas:           

miesto:   

detská chirurgia

Špecializačná skúška

termín:   

čas:         

miesto:    Klinika detskej chirurgie LF UK a DFNsP, zasadacia miestnosť, Limbová 1, Bratislava

detská psychiatria

Špecializačná skúška

termín:    

               

miesto:   Klinika detskej psychiatrie LF UK a DFNsP, zasadacia miestnosť, 7. poschodie, Limbová 1, Bratislava

endokrinológia

Špecializačná skúška

termín:    1.12.2017

čas:          9.00 hod.

miesto:   V. interná klinika LF UK a UNB (zasadačka), Ružinovská 6, Bratislava

 

Kurz pred špecializačnou skúškou - 2.10. - 24.11.2017 - program

 

Vzdelávacie aktivity 

Kurz 

 

Prihlásenie sa na kurz zaslaním prihlášky na vzdelávaciu aktivitu na adresu referátu.

foniatria

Vzdelávacie aktivity

Poruchy hlasu      13.11. - 8.12.2017 (max. 3 účastníci)

Poruchy sluchu    22.1. - 16.2.2018   (max. 3 účastníci)

Prihlásenie - zaslaním prihlášky na vzdelávaciu aktivitu na adresu referátu

miesto:    Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku LF UK a UNB, Antolská 11, Bratislava

 

 

Špecializačná skúška

termín:    

čas:             

miesto:    Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku LF UK a UNB, Antolská 11, Bratislava

gastroenterológia

Špecializačná skúška

termín:    

čas:         

miesto:    V. interná klinika LF UK a UNB, 8. poschodie, seminárna miestnosť, Ružinovská 6, Bratislava

 

Vzdelávacie aktivity (certifikačná príprava podľa študijného programu) - V. interná klinika LF UK a UNB

-počet účastníkov na každý kurz - 3

-prihlásenie - prihláška na vzdelávaciu aktivitu, zaslanie na adresu referátu

 

diagnostická a intervenčná ezofagogastroduodenoskopia

 

 

diagnostická a intervenčná kolonoskopia

 

 

abdominálna ultrasonografia u dospelých

 

 

geriatria

Špecializačná skúška

termíny:

čas:

miesto:


gynekológia a pôrodníctvo

Špecializačná skúška

termín:  

              
    

miesto:   I. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK a UNB, zasadačka, Antolská 11, Bratislava

Kurz pred skúškou v termíne


Kurz č. 1 - pre účastníkov špecializačného štúdia zaradených 1.10.2016 a 1.2.2017 - prihlásenie sa zaslaním prihlášky na adresu referátu - prihláška na vzdelávaciu aktivitu

termíny kurzov       4. - 8.9.2017 program

 

 

chirurgia

Špecializačná skúška

termín:     

čas:           

miesto:   I. chirurgická klinika LF UK a UNB, knižnica, Mickiewiczova 13, Bratislava

klinická onkológia

Špecializačná skúška

termín:    

               

miesto:    II. onkologická klinika LF UK a NOÚ, Klenová 1, Bratislava

 

 

Vzdelávacie aktivity

 

 

materno-fetálna medicína

Špecializačná skúška


termín:    

                 

čas:          

miesto:    I. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK a UNB, Antolská 11, Bratislava

maxilofaciálna chirurgia (lekár, zubný lekár)

Špecializačná skúška

termín:    

miesto: 

neurochirurgia

Špecializačná skúška

termín: 

čas:       

miesto:   výučbová miestnosť Neurochirurgickej kliniky LF UK a UNB, Limbová 5, Bratislava

neurológia

Špecializačná skúška:

termín:

čas:

miesto:

oftalmológia

Špecializačná skúška

termín:   

čas:              

miesto:   Klinika oftalmológie LF UK a UNB, 7. poschodie, knižnica, Nemocnica Ružinov, Bratislava

onkológia v gynekológii

Špecializačná skúška

termín:  

čas:       

miesto:   I. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK a UNB, knižnica, Antolská 11 , Bratislava

 

 

ortopédia

Špecializačná skúška

termín:         

čas:        

miesto:

 

Špecializačný kurz -

 

Kurz - USG vyšetrenie bedrového kĺbu u novorodencov - 21. - 22.9.2017 - počet účastníkov naplnený

otorinolaryngológia

Špecializačná skúška

termín:       

čas:           

miesto:     Klinika otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku LF UK a UNB, Antolská 11, 851 07 Bratislava

patologická anatómia

Špecializačná skúška

termín:           

               

miesto:    Ústav patologickej anatómie LF UK, Sasinkova 4, Bratislava

pediatria

Špecializačná skúška

termín:   

čas:

miesto:  Detská klinika LF UK a DFNsP, knižnica, Limbová 1, Bratislava

 

 

pediatrická endokrinológia a diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy

Špecializačná skúška

termín:   4.12.2017

čas:         11.00 hod.

miesto:   Detská klinika LF UK a DFNsP, Limbová 1, Bratislava

pediatrická gastroenterológia, hepatológia a výživa

Špecializačná skúška

termín:   

čas:          

miesto:     Detská klinika LF UK a DFNsP, Limbová 1, Bratislava

pediatrická gynekológia

Špecializačná skúška

termín:

čas:

miesto: I. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK a UNB, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Antolská 11, 851 07 Bratislava

pediatrická hematológia a onkológia

Špecializačná skúška

termín:    

               

miesto:   Klinika detskej hematológie a onkológie LF UK a DFNsP, Limbová 1, Bratislava

pediatrická kardiológia

Špecializačná skúška

 

termín:     

                

miesto:    knižnica DKC, DFNsP, Limbová 1, Bratislava

pediatrická neurológia

plastická chirurgia

Špecializačná skúška

termín:   7.12.2017

čas:          8.00 hod.

miesto:  Klinika plastickej, rekonštrukčnej a estetickej chirurgie LF UK a UNB, Ružinovská 6, Bratislava

psychiatria

Špecializačná skúška

termín:        4.10.2017 o 9.00 hod. - praktická časť

                     5.10.2017 o 11.15 hod. - teoretická časť

miesto:      Psychiatrická klinika LF UK a UNB, Mickiewiczova 13, vchod E, 3. poschodie, Bratislava

 

 

 

Kurz

Semináre -

 

Vzdelávacia aktivita - prihláška

 

 

rádiológia

Špecializačná skúška

termín:    28.9.2017

čas:          9.00 hod.

miesto:  seminárna miestnosť Rádiologickej kliniky LF UK, SZU a UNB                                   Mickiewiczova 13, Bratislava

Kurz pred špecializačnou skúškou: 4.9. - 27.9.2017 - program

-začiatok kurzu o 9.00 hod., Rádiologická klinika LF UK, SZU a UNB

 

 

 

reprodukčná medicína

spoločný internistický kmeň

Termín kurzu: 13.11 - 23.11.2017

prihláška na kurz  po absolvovaní spoločného internistického kmeňa

program kurzu 13.11.2017 - 23.11.2017

overenie vedomostí: 24.11.2017 o 10.00 hod., V. interná klinika LF UK a UNB, Nemocnica Ružinov, 8. poschodie

vnútorné lekárstvo

Špecializačná skúška:

praktická časť: 14.12.2017 o 10.00 hod.

teoretická časť: 15.12.2017o 10.00 hod.

miesto: V. interná klinika LF UK a UNB, Nemocnica Ružinov, Bratislava, 8. poschodie

 

Kurz pred špecializačnou skúškou: 23.10.2017 - 15.12.2017 - program


zdravotnícky manažment a financovanie (lekár, zubný lekár)

Špecializačná skúška

termín:   

čas:       

miesto:  Ústav sociálneho lekárstva a lekárskej etiky LF UK, Sasinkova 2, III. poschodie