Rozvrhy, špecializačná skúška

Termíny špecializačných skúšok, špecializačných kurzov, vzdelávacích aktivít

 

Špecializačná skúška - pokyny k prihláseniu

Prihláška na špecializačnú skúšku

Prihláška na kurz pred špecializačnou skúškou

Čestné vyhlásenie k špecializačnej práci

Zadanie záverečnej práce

 

Povinnou súčasťou špecializačnej skúšky vo všetkých špecializačných odboroch je skúška zo sociálneho lekárstva a organizácie zdravotníctva. Nutné absolvovať na LF UK, resp. dokladovať kópiou absolvovanie skúšky na inej vzdelávacej ustanovizni v SR po roku 2008.

Sociálne lekárstvo a organizácia zdravotníctva - kurz -

- účasť na kurze je na základe prihlášky doručenej na adresu referátu; pozvánka na kurz sa nezasiela

       - prihláška na kurz

anestéziológia a intenzívna medicína

Špecializačný kurz

kurz 

Prihlásenie - zaslaním prihlášky na vzdelávaciu aktivitu na adresu referátu

dermatovenerológia

Špecializačná skúška

termín:     12.12.2017

čas:            9.00 hod.

miesto:     Dermatovenerologická klinika LF UK a UNB - knižnica, Mickiewiczova 13, Bratislava

detská chirurgia

Špecializačná skúška

termín:     15.12.2017

čas:           11.00 hod.

miesto:    Klinika detskej chirurgie LF UK a DFNsP, knižnica doc. Žuchu, Limbová 1, Bratislava

detská psychiatria

Špecializačná skúška

termín:     24.1.2018   praktická časť

                  25.1.2018   teoretická časť

čas:           9.00 hod.               

miesto:   Klinika detskej psychiatrie LF UK a DFNsP, zasadacia miestnosť, 7. poschodie, Limbová 1, Bratislava

endokrinológia

Špecializačná skúška

termín:    1.12.2017

čas:          9.00 hod.

miesto:   V. interná klinika LF UK a UNB (zasadačka), Ružinovská 6, Bratislava

 

Kurz pred špecializačnou skúškou - 2.10. - 24.11.2017 - program

 

Vzdelávacie aktivity 

Kurz 

 

Prihlásenie sa na kurz zaslaním prihlášky na vzdelávaciu aktivitu na adresu referátu.

foniatria

Vzdelávacie aktivity

Poruchy hlasu      13.11. - 8.12.2017 (max. 3 účastníci)

Poruchy sluchu    22.1. - 16.2.2018   (max. 3 účastníci)

Prihlásenie - zaslaním prihlášky na vzdelávaciu aktivitu na adresu referátu

miesto:    Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku LF UK a UNB, Antolská 11, Bratislava

 

 

Špecializačná skúška

termín:    

čas:             

miesto:    Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku LF UK a UNB, Antolská 11, Bratislava

gastroenterológia

Špecializačná skúška

termín:    

čas:         

miesto:    V. interná klinika LF UK a UNB, 8. poschodie, seminárna miestnosť, Ružinovská 6, Bratislava

 

Vzdelávacie aktivity - pre účastníkov špecializačného štúdia po absolvovaní spoločného internistického kmeňa

miesto:  V. interná klinika LF UK a UNB, Gastroenterologické a hepatologické oddelenie

čas:        denne od 8.00 hod.

lektor:   doc. MUDr. Tibor Hlavatý, PhD. 

-prihlásenie - prihláška na vzdelávaciu aktivitu, zaslanie na adresu referátu

 

abdominálna ultrasonografia 

1.2. - 15.2.2018

1.8. - 15.8.2018


gastroskopia

1.3. - 31.3.2018

1.9. - 30.9.2018

 

 kolonoskopia

 1.4. - 30.4.2018

 1.10. - 31.10.2018

 

Špecializačný kurz - 5.11. - 9.11.2018 - program

-kurz je povinný pre účastníkov špecializačného štúdia po absolvovaní spoločného internoistického kmeňa

geriatria

Špecializačná skúška

termíny:

čas:

miesto:


gynekológia a pôrodníctvo

Špecializačná skúška

termín:  23.11.2017 o 8.00 hod. praktická časť

               24.11.2017 o 9.00 hod. teoretická časť
    

miesto:   I. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK a UNB, zasadačka, Antolská 11, Bratislava

Kurz pred skúškou v termíne 16.10. - 16.11.2017 - program


Kurz č. 1 - pre účastníkov špecializačného štúdia zaradených 1.10.2016 a 1.2.2017 - prihlásenie sa zaslaním prihlášky na adresu referátu - prihláška na vzdelávaciu aktivitu

termíny kurzov      

 

 

chirurgia

Špecializačná skúška

termín:     7.12.2017

čas:           10.00 hod.

miesto:   I. chirurgická klinika LF UK a UNB, knižnica, Mickiewiczova 13, Bratislava

klinická onkológia

Špecializačná skúška

termín:    11.12.2017 o 9.00 hod. (praktická časť)

                 12.12.2017 o 9.00 hod. (teoretická časť)

miesto:    II. onkologická klinika LF UK a NOÚ, Klenová 1, Bratislava

 

 

Vzdelávacie aktivity - konzultačné dni - program

 

 

materno-fetálna medicína

Špecializačná skúška


termín:    

                 

čas:          

miesto:    I. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK a UNB, Antolská 11, Bratislava

maxilofaciálna chirurgia (lekár, zubný lekár)

Špecializačná skúška

termín:     30.11.2017 o 8.00 hod. (praktická časť)

                 KÚČaTCH LF UK a UNB, Nemocnica Ružinov

 

                 1.12.2017 o 8.00 hod. (teoretická časť)

                 KSaMFCH LF UK a OÚSA

neurochirurgia

Špecializačná skúška

termín:  24.11.2017

čas:        11.00 hod.

miesto:   výučbová miestnosť Neurochirurgickej kliniky LF UK a UNB, Limbová 5, Bratislava

neurológia

Špecializačná skúška

termín:   4.12.2017 (teoretická časť)

             30.11.2017 (obhajoba špecializačnej práce, praktická časť) I. neurologická klinika LF UK a UNB

čas:         8.00 hod.

miesto:  Neurologická klinika SZU a UNB, Nemocnica Ružinov, Ružinovská 6, Bratislava

oftalmológia

Špecializačná skúška

termín:   18.12.2017

čas:         9.00 hod.      

miesto:   Klinika oftalmológie LF UK a UNB, 7. poschodie, knižnica, Nemocnica Ružinov, Bratislava

onkológia v gynekológii

Špecializačná skúška

termín:  

čas:       

miesto:   I. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK a UNB, knižnica, Antolská 11 , Bratislava

 

 

ortopédia

Špecializačná skúška

termín:    21.12.2017  (obhajoba, praktická časť)

                 22.12.2017  (teoretická časť)

čas:          8.00 hod.

miesto:   Ortopedická klinika LF UK a DFNsP, Limbová 1, Bratislava

 

Špecializačný kurz -13.11. - 20.12.2017 - program

 

Kurz -

otorinolaryngológia

Špecializačná skúška

termín:      1. - 2.2.2018    

čas:             8.00 hod.

obhajoba: 10.1.2018 o 14.30 hod.

miesto:    Klinika otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku LF UK a UNB, Antolská 11, 851 07 Bratislava

patologická anatómia

Špecializačná skúška

termín:           

               

miesto:    Ústav patologickej anatómie LF UK, Sasinkova 4, Bratislava

pediatria

Špecializačná skúška

termín:   28.11.2017 o 8.00 hod. (teoretická časť)

              14. - 16.11.2017 o 13.30 hod. (obhajoba špecializačnej práce)

miesto:  Detská klinika LF UK a DFNsP, knižnica, 4. poschodie, Limbová 1, Bratislava

 

 

pediatrická endokrinológia a diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy

Špecializačná skúška

termín:   4.12.2017

čas:         11.00 hod.

miesto:   Detská klinika LF UK a DFNsP, Limbová 1, Bratislava

pediatrická gastroenterológia, hepatológia a výživa

Špecializačná skúška

termín:   

čas:          

miesto:     Detská klinika LF UK a DFNsP, Limbová 1, Bratislava

pediatrická gynekológia

Špecializačná skúška

termín:

čas:

miesto: I. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK a UNB, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Antolská 11, 851 07 Bratislava

pediatrická hematológia a onkológia

Špecializačná skúška

termín:    

               

miesto:   Klinika detskej hematológie a onkológie LF UK a DFNsP, Limbová 1, Bratislava

pediatrická kardiológia

Špecializačná skúška

 

termín:   15.12.2017

čas:          8.00 hod.                 

miesto:    knižnica Kliniky detskej kardiológie LF UK a DKC, DFNsP, Limbová 1, Bratislava

pediatrická neurológia

plastická chirurgia

Špecializačná skúška

termín:   7.12.2017

čas:          8.00 hod.

miesto:  Klinika plastickej, rekonštrukčnej a estetickej chirurgie LF UK a UNB, Ružinovská 6, Bratislava

psychiatria

Špecializačná skúška

termín:      

                    

miesto:      Psychiatrická klinika LF UK a UNB, Mickiewiczova 13, vchod E, 3. poschodie, Bratislava

 

 

 

Kurz

Semináre -

 

Vzdelávacia aktivita - prihláška

 

 

rádiológia

Špecializačná skúška

termín:    

čas:         

miesto:  seminárna miestnosť Rádiologickej kliniky LF UK, SZU a UNB                                   Mickiewiczova 13, Bratislava

Kurz pred špecializačnou skúškou:

-začiatok kurzu o 9.00 hod., Rádiologická klinika LF UK, SZU a UNB

 

 

 

reprodukčná medicína

spoločný internistický kmeň

Termín kurzu: 13.11 - 23.11.2017

prihláška na kurz  po absolvovaní spoločného internistického kmeňa

program kurzu 13.11.2017 - 23.11.2017

overenie vedomostí: 24.11.2017 o 10.00 hod., V. interná klinika LF UK a UNB, Nemocnica Ružinov, 8. poschodie

vnútorné lekárstvo

Špecializačná skúška:

praktická časť: 14.12.2017 o 10.00 hod.

teoretická časť: 15.12.2017o 10.00 hod.

miesto: V. interná klinika LF UK a UNB, Nemocnica Ružinov, Bratislava, 8. poschodie

 

Kurz pred špecializačnou skúškou: 23.10.2017 - 15.12.2017 - program

ZMENA   14.11.2017   I. interná klinika LF UK a UNB - doc. MUDr. Ľ. Lukáč, CSc.

                15.11.2017   III. interná klinika LF UK a UNB - doc. MUDr. M. Szántová, PhD.

zdravotnícky manažment a financovanie (lekár, zubný lekár)

Špecializačná skúška

termín:   

čas:       

miesto:  Ústav sociálneho lekárstva a lekárskej etiky LF UK, Sasinkova 2, III. poschodie