Personnel

prof. MUDr. Ladislav Turecký, CSc.

Lekárska fakulta, Ústav lekárskej chémie,biochémie a klinickej biochémie
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telephone
02/593 57 576
Publications

RNDr. Lucia Andrezálová, PhD.

Lekárska fakulta, Ústav lekárskej chémie,biochémie a klinickej biochémie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publications

Ing. Mária Brathová, CSc.

Lekárska fakulta, Ústav lekárskej chémie,biochémie a klinickej biochémie
dokumentarista

prof. Ing. Zdeňka Ďuračková, PhD.

Lekárska fakulta, Ústav lekárskej chémie,biochémie a klinickej biochémie
profesor
Telephone
02/593 57 416
Publications

doc. RNDr. Monika Ďurfinová, PhD.

Lekárska fakulta, Ústav lekárskej chémie,biochémie a klinickej biochémie
docent
Publications

Mgr. Monika Dvořáková, PhD.

Lekárska fakulta, Ústav lekárskej chémie,biochémie a klinickej biochémie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publications

Miriam Ebringerová

Lekárska fakulta, Ústav lekárskej chémie,biochémie a klinickej biochémie
odborný sekretár, sekretárka, i. n.

RNDr. Lívia Gajdošová

Lekárska fakulta, Ústav lekárskej chémie,biochémie a klinickej biochémie
laborant v biológii a príbuzných odboroc
Publications

Alžbeta Haršányová

Lekárska fakulta, Ústav lekárskej chémie,biochémie a klinickej biochémie
pomocný zamestnanec v zdravotníctve

Mgr. Martina Horváthová, PhD.

Lekárska fakulta, Ústav lekárskej chémie,biochémie a klinickej biochémie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publications

Mgr. Lenka Hrobárová

Lekárska fakulta, Ústav lekárskej chémie,biochémie a klinickej biochémie
asistent
Publications

Rozália Chmelová

Lekárska fakulta, Ústav lekárskej chémie,biochémie a klinickej biochémie
pomocný zamestnanec v zdravotníctve

doc. Ing. Mária Chomová, PhD.

Lekárska fakulta, Ústav lekárskej chémie,biochémie a klinickej biochémie
docent
Publications

Mária Chrappová

Lekárska fakulta, Ústav lekárskej chémie,biochémie a klinickej biochémie
administratívny sekretár

doc. PharmDr. Vladimír Jakuš, CSc.

Lekárska fakulta, Ústav lekárskej chémie,biochémie a klinickej biochémie
vedecký(výskumný a vývojový) zamestnane
Telephone
02/593 57 558
Publications

Mgr. Mária Janubová, PhD.

Lekárska fakulta, Ústav lekárskej chémie,biochémie a klinickej biochémie
odborný asistent
Publications

Ing. Miriama Ježovičová, PhD.

Lekárska fakulta, Ústav lekárskej chémie,biochémie a klinickej biochémie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publications

Ing. Barbora Katrenčíková

Lekárska fakulta, Ústav lekárskej chémie,biochémie a klinickej biochémie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Publications

RNDr. Mgr. Marián Koláček, PhD.

Lekárska fakulta, Ústav lekárskej chémie,biochémie a klinickej biochémie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publications

Ing. Katarína Koňariková, PhD.

Lekárska fakulta, Ústav lekárskej chémie,biochémie a klinickej biochémie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publications

Ľubica Kudryová

Lekárska fakulta, Ústav lekárskej chémie,biochémie a klinickej biochémie
laborant v biológii a príbuzných odboroc

Mgr. Ľubomír Kuračka, PhD.

Lekárska fakulta, Ústav lekárskej chémie,biochémie a klinickej biochémie
odborný asistent
Telephone
02/901 19 567
02/901 19 286
VoIP
31567
Publications

RNDr. Milada Laššánová, CSc.

Lekárska fakulta, Ústav lekárskej chémie,biochémie a klinickej biochémie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publications

Ing. Lucia Laubertová, PhD.

Lekárska fakulta, Ústav lekárskej chémie,biochémie a klinickej biochémie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publications

doc. MUDr. Branislav Líška, CSc.

Lekárska fakulta, Ústav lekárskej chémie,biochémie a klinickej biochémie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telephone
02/593 57 560
Publications

prof. RNDr. Jana Muchová, PhD.

Lekárska fakulta, Ústav lekárskej chémie,biochémie a klinickej biochémie
profesor
Telephone
02/593 57 411
Publications

Mgr. Lenka Nemcová

Lekárska fakulta, Ústav lekárskej chémie,biochémie a klinickej biochémie
asistent vysokej školy, univerzity

Daniela Opálená

Lekárska fakulta, Ústav lekárskej chémie,biochémie a klinickej biochémie
laborant v biológii a príbuzných odboroc
Telephone
02/593 57 290
Publications

Mgr. Katarína Orešanská

Lekárska fakulta, Ústav lekárskej chémie,biochémie a klinickej biochémie
asistent
Telephone
02/593 57 291
Publications

RNDr. Zuzana Országhová, PhD.

Lekárska fakulta, Ústav lekárskej chémie,biochémie a klinickej biochémie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telephone
02/593 57 412
Publications

RNDr. Zuzana Paduchová, PhD.

Lekárska fakulta, Ústav lekárskej chémie,biochémie a klinickej biochémie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publications

Mgr. Petra Pazderová, PhD.

Lekárska fakulta, Ústav lekárskej chémie,biochémie a klinickej biochémie
laborant v biológii a príbuzných odboroc

MUDr. Martin Prievalský

Lekárska fakulta, Ústav lekárskej chémie,biochémie a klinickej biochémie
asistent vysokej školy, univerzity

doc. MUDr. Viera Rendeková, CSc.

Lekárska fakulta, Ústav lekárskej chémie,biochémie a klinickej biochémie
odborný asistent
Telephone
02/593 57 282
Publications

Mgr. Marcel Repiský

Lekárska fakulta, Ústav lekárskej chémie,biochémie a klinickej biochémie
asistent
Publications

RNDr. Zuzana Szentesiová, PhD.

Lekárska fakulta, Ústav lekárskej chémie,biochémie a klinickej biochémie
odborný asistent
Publications

Gabriela Šuttová

Lekárska fakulta, Ústav lekárskej chémie,biochémie a klinickej biochémie
pomocný zamestnanec v zdravotníctve

doc. RNDr. Eva Uhlíková, CSc.

Lekárska fakulta, Ústav lekárskej chémie,biochémie a klinickej biochémie
odborný asistent
Telephone
02/593 57 573
Publications

Viera Ujlakyová

Lekárska fakulta, Ústav lekárskej chémie,biochémie a klinickej biochémie
laborant v biológii a príbuzných odboroc
Publications

RNDr. Alena Viktorínová, PhD.

Lekárska fakulta, Ústav lekárskej chémie,biochémie a klinickej biochémie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Telephone
02/593 57 574
Publications

prof. Ing. Ingrid Žitňanová, PhD.

Lekárska fakulta, Ústav lekárskej chémie,biochémie a klinickej biochémie
profesor
Publications