Staff

Staff

doc. MUDr. Eliška Kubíková, PhD., MPH

Lekárska fakulta, Anatomický ústav
docent vysokej školy, univerzity
Publications

prof. MUDr. Peter Mráz, DrSc.

Lekárska fakulta, Anatomický ústav
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telephone
02/593 57 321
Publications

doc. MUDr. Anna Holomáňová, CSc.

Lekárska fakulta, Anatomický ústav
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telephone
02/593 57 447
Publications

doc. RNDr. Ladislav Guller, CSc.

Lekárska fakulta, Anatomický ústav
docent vysokej školy, univerzity
Telephone
02/593 57 352
Publications

doc. RNDr. Peter Weisman, PhD.

Lekárska fakulta, Anatomický ústav
docent vysokej školy, univerzity
Publications

MUDr. Hisham El Falougy, PhD.

Lekárska fakulta, Anatomický ústav
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publications

Mgr. Katarína Bevízová, PhD.

Lekárska fakulta, Anatomický ústav
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telephone
02/593 57 544
Publications

MDDr. Andrej Breza, MPH

Lekárska fakulta, Anatomický ústav
asistent vysokej školy, univerzity
Publications

MUDr. Daniela Dovalová

Lekárska fakulta, Anatomický ústav
asistent vysokej školy, univerzity

MUDr. Zora Haviarová, PhD.

Lekárska fakulta, Anatomický ústav
docent vysokej školy, univerzity
Publications

MUDr. Abdolreza Majidi

Lekárska fakulta, Anatomický ústav
asistent vysokej školy, univerzity
Publications

MUDr. Marta Masárová

Lekárska fakulta, Anatomický ústav
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telephone
02/593 57 365
Publications

MUDr. Andrej Mifkovič, PhD.

Lekárska fakulta, Anatomický ústav
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publications

Mgr. Silvia Mužiková

Lekárska fakulta, Anatomický ústav
asistent vysokej školy, univerzity

Karol Pek

Lekárska fakulta, Anatomický ústav
sanitár

MUDr. Anna Peržeľová

Lekárska fakulta, Anatomický ústav
anatóm
Telephone
02/593 57 424
Publications

Zuzana Röderová

Lekárska fakulta, Anatomický ústav
administratívny sekretár

RNDr. Ivana Siváková, CSc.

Lekárska fakulta, Anatomický ústav
anatóm
Publications

Jozef Šedivý

Lekárska fakulta, Anatomický ústav
sanitár

Radovan Takáč

Lekárska fakulta, Anatomický ústav
pomocník a upratovač v kancelárii

Martin Végh

Lekárska fakulta, Anatomický ústav
pomocný zamestnanec v zdravotníctve

Mgr. Vladislava Zohdi, PhD.

Lekárska fakulta, Anatomický ústav
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publications

akad. mal. Lýdia Zvolenská

Lekárska fakulta, Anatomický ústav
umelecký grafik
Telephone
02/593 57 345

MUDr. Jozef Almási, PhD., MPH

Lekárska fakulta, Anatomický ústav
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publications

MUDr. Tomáš Barczi, PhD.

Lekárska fakulta, Anatomický ústav
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publications

MUDr. Jana Bevilaqua

Lekárska fakulta, Anatomický ústav
asistent vysokej školy, univerzity
Publications

Mgr. Tomáš Havránek, PhD.

Lekárska fakulta, Anatomický ústav
anatóm
Publications

MUDr. Peter Malovec

Lekárska fakulta, Anatomický ústav
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telephone
02/593 57 335
Publications

MUDr. Petra Šelmeciová, PhD.

Lekárska fakulta, Anatomický ústav
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publications

RNDr. Melinda Takácsová, PhD.

Lekárska fakulta, Anatomický ústav
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publications

Ľubica Hillová

Lekárska fakulta, Anatomický ústav
laborant v biológii a príbuzných odboroc

Bc. Martin Madro

Lekárska fakulta, Anatomický ústav
odborný zamestnanec

Jana Ozaniaková

Lekárska fakulta, Anatomický ústav
laborant v biológii a príbuzných odboroc
Telephone
02/593 57 545

Elena Škopeková

Lekárska fakulta, Anatomický ústav
laborant v biológii a príbuzných odboroc

Renáta Gálffyová

Lekárska fakulta, Anatomický ústav
pomocník a upratovač v kancelárii

Jana Takáčová

Lekárska fakulta, Anatomický ústav
umývačka