Contacts

Head of the Institute

Prof. Ľubica Argalášová, MD, PhD., MPH

E-mail

lubica.argalasova@fmed.uniba.sk

hygiena.prednosta@fmed.uniba.sk

Phone02/9011 9474

Deputy Head

Prof. Jana Jurkovičová, MD, PhD.

E-mailjana.jurkovicova@fmed.uniba.sk
Phone02/9011 9463

Secretary of the Institute

RNDr. Katarína Hirošová, PhD.

E-mailkatarina.hirosova@fmed.uniba.sk
Phone02/9011 9552

Typist

Mária Benková

E-mail

hygiena.sekretariat@fmed.uniba.sk

maria.benkova@fmed.uniba.sk

Phone02/9011 9464

Professors

Prof. Jana Jurkovičová, MD, PhD.

Branch of SciencePublic health
E-mailjana.jurkovicova@fmed.uniba.sk
Phone02/9011 9463
Publication activity

Prof. Ľubica Argalášová, MD, PhD., MPH

Branch of ScienceHygiene
E-maillubica.argalasova@fmed.uniba.sk
Phone02/9011 9474
Publication activity

  Lecturers

Jana Babjaková, MD, PhD., MPH

E-mailjana.babjakova@fmed.uniba.sk
Phone02/9011 9408
Publication activity

RNDr. Katarína Hirošová, PhD.

E-mailkatarina.hirosova@fmed.uniba.sk
Phone02/9011 9552
Publication activity

Ing. PhDr. Martin Samohýl, PhD.

E-mailmartin.samohyl@fmed.uniba.sk
Phone02/9011 9477
Publication activity

RNDr. Diana Vondrová, PhD.

E-maildiana.vondrova@fmed.uniba.sk
Phone02/9011 9476
Publication activity

Katarína Mayer Vargová, MSc.

E-mailvargova422@uniba.sk
Phone02/9011 9465
Publication activity

MUDr. Lucia Hadvinová

E-maillucia.hadvinova@fmed.uniba.sk
Phone02/9011 9465
Publication activity

Academic staff in research

 

Mgr. Alexandra Filová, PhD.

E-mailalexandra.filova@fmed.uniba.sk
Phone02/9011 9875
Publication activity

 

Ivana Kachútová, MSc.

E-mailivana.kachutova@fmed.uniba.sk
Phone 02/9011 9465
Publication activity

 

MUDr.Tatiana Wrba, PhD.

E-mailtatiana.wrba@fmed.uniba.sk
Phone 02/9011 9408
Publication activity

 

Mgr.Barbora Chovancová, PhD.

E-mailbarbora.chovancova@fmed.uniba.sk
Phone 02/9011 9465
Publication activity

 

MUDr. Martin Soldán

E-mailsoldan9@uniba.sk
Phone 02/9011 9476
Publication activity

Staff

Doc. Ing. Stanislav Sekretár, CSc.

Mária Benková

E-mailmaria.benkova@fmed.uniba.sk
Phone02/9011 9464

Mária Jágerová

E-mailmaria.jagerova@fmed.uniba.sk
Phone02/9011 9475

Monika Purnochová

E-mailmonika.purnochova@fmed.uniba.sk
Phone02/9011 9876

Viera Zelenková

E-mailviera.zelenkova@fmed.uniba.sk
Phone02/9011 9876

 Júlia Fejesová