Personálne obsadenie.

Prednostka ústavu

prof. MUDr. Ľubica Argalášová, PhD., MPH

E-mail

lubica.argalasova@fmed.uniba.sk

hygiena.prednosta@fmed.uniba.sk

Telefón02/9011 9474

Zástupkyňa prednostky ústavu

prof. MUDr. Jana Jurkovičová, CSc.

E-mailjana.jurkovicova@fmed.uniba.sk
Telefón02/9011 9463

Tajomníčka ústavu

RNDr. Katarína Hirošová, PhD.

E-mailkatarina.hirosova@fmed.uniba.sk
Telefón02/9011 9552

Sekretárka ústavu

Mária Benková

E-mail

hygiena.sekretariat@fmed.uniba.sk

maria.benkova@fmed.uniba.sk

Telefón02/9011 9464

Profesori

prof. MUDr. Jana Jurkovičová, CSc.

OdborVerejné zdravotníctvo
E-mailjana.jurkovicova@fmed.uniba.sk
Telefón02/9011 9463
Publikačná činnosť

prof. MUDr. Ľubica Argalášová, PhD., MPH

OdborHygiena
E-maillubica.argalasova@fmed.uniba.sk
Telefón02/9011 9474
Publikačná činnosť

 Odborní asistenti

MUDr. Jana Babjaková, PhD., MPH

E-mailjana.babjakova@fmed.uniba.sk
Telefón02/9011 9408
Publikačná činnosť

RNDr. Katarína Hirošová, PhD.

E-mailkatarina.hirosova@fmed.uniba.sk
Telefón02/9011 9552
Publikačná činnosť

Ing. PhDr. Martin Samohýl, PhD.

E-mailmartin.samohyl@fmed.uniba.sk
Telefón02/9011 9477
Publikačná činnosť

RNDr. Diana Vondrová, PhD.  (RD)

E-maildiana.vondrova@fmed.uniba.sk
Telefón02/9011 9476
Publikačná činnosť

Katarína Mayer Vargová, MSc. (úv. 0,5)

E-mailvargova422@uniba.sk
Telefón 02/9011 9465
Publikačná činnosť

MUDr. Lucia Hadvinová (úv. 0,5)

E-maillucia.hadvinova@fmed.uniba.sk
Telefón 02/9011 9465
Publikačná činnosť

 

Vysokoškolskí zamestnanci vo výskume

 

Mgr. Alexandra Filová, PhD.  (RD)

E-mailalexandra.filova@fmed.uniba.sk
Telefón02/9011 9875
Publikačná činnosť

 

Ivana Kachútová, MSc.  (RD)

E-mailivana.kachutova@fmed.uniba.sk
Telefón02/9011 9465
Publikačná činnosť

 

MUDr. Tatiana Wrba, PhD.

E-mailtatiana.wrba@fmed.uniba.sk
Telefón 02/9011 9408
Publikačná činnosť

 

Mgr. Barbora Chovancová, PhD.

E-mailbarbora.chovancova@fmed.uniba.sk
Telefón 02/9011 9465
Publikačná činnosť

 

MUDr. Martin Soldán

E-mailsoldan9@uniba.sk
Telefón 02/9011 9476
Publikačná činnosť

 

Ostatní zamestnanci

Doc. Ing. Stanislav Sekretár, CSc. (úv. 0,25)

Mária Benková

E-mailmaria.benkova@fmed.uniba.sk
Telefón02/9011 9464

Mária Jágerová

E-mailmaria.jagerova@fmed.uniba.sk
Telefón02/9011 9475

Monika Purnochová

E-mailmonika.purnochova@fmed.uniba.sk
Telefón02/9011 9876

Viera Zelenková

E-mailviera.zelenkova@fmed.uniba.sk
Telefón02/9011 9876

 Júlia Fejesová