Contacts

DIRECTOR
PhDr. Miriam Pekníková, PhD.+421 290 119 433miriam.peknikovafmed.uniba.sk
 
DEPARTMENT OF ACQUISITION AND PROCESSING
Anna Hamašová+421 290 119 434
+421 290 119 436
anna.hamasovafmed.uniba.sk
 
DEPARTMENT OF LIBRARY SERVICES

kniznica.pozicovnafmed.uniba.sk

Mária Gombárová02/90 119 437maria.gombarovafmed.uniba.sk
Mgr. Ivana Mižikár Frištíková02/90 119 437ivana.fristikovafmed.uniba.sk
Bc. Anna Zouharová (RD)02/90 119 437anna.kovalovafmed.uniba.sk
SERIALS READING ROOM

kniznica.mvsfmed.uniba.sk

Terézia Rybárová+421 290 119 439terezia.rybarovafmed.uniba.sk
Veronika Juráčková, DiS.+421 290 119 439veronika.jurackovafmed.uniba.sk
DEPARTMENT OF BIBLIOGRAPHIC INFORMATION

kniznica.infofmed.uniba.sk

Mgr. Katarína Slúková+421 290 119 438katarina.slukovafmed.uniba.sk
DEPARTMENT OF PUBLICATION ACTIVITIES

kniznica.publikacnafmed.uniba.sk

Jana Riegerová+421 290 119 443jana.riegerovafmed.uniba.sk
Ing. Michaela Šotníková+421 290 119 694michaela.sotnikovafmed.uniba.sk
Ing. Margita Mozoľová+421 290 119 694margita.mozolovafmed.uniba.sk
MEDICAL FACULTY BOOKSTORE

predajnafmed.uniba.sk

Ružena Juricová+421 290 119 445ruzena.juricovafmed.uniba.sk