Lekárska fakulta
v Bratislave
Univerzity Komenského v Bratislave

KONTAKTY

RIADITEĽKA KNIŽNICE
PhDr. Miriam Pekníková, PhD.02/59 357 433miriam.peknikovafmed.uniba.sk
ODDELENIE DOPLŇOVANIA A SPRACOVANIA FONDOV
Anna Hamašová02/59 357 434
02/59 357 436
anna.hamasovafmed.uniba.sk
ODDELENIE KNIŽNIČNÝCH SLUŽIEB

kniznica.pozicovnafmed.uniba.sk

Božena Tereková02/59 357 437bozena.terekovafmed.uniba.sk
Anna Kovaľová02/59 357 437anna.kovalovafmed.uniba.sk
ŠTUDOVŇA PERIODÍK

kniznica.mvsfmed.uniba.sk

Terézia Rybárová02/59 357 439terezia.rybarovafmed.uniba.sk
Veronika Juráčková, DiS.02/59 357 439veronika.jurackovafmed.uniba.sk
ODDELENIE BIBLIOGRAFICKO-INFORMAČNÉ

kniznica.infofmed.uniba.sk

Katarína Slúková02/59 357 438katarina.slukovafmed.uniba.sk
ODDELENIE PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI

kniznica.publikacnafmed.uniba.sk

Jana Riegerová02/59 357 443jana.riegerovafmed.uniba.sk
Ing. Michaela Šotníková02/59 357 694michaela.sotnikovafmed.uniba.sk
Ing. Margita Mozoľová02/59 357 694margita.mozolovafmed.uniba.sk
PREDAJŇA KNÍH A SKRÍPT

predajnafmed.uniba.sk

Ružena Juricová02/59 357 445ruzena.juricovafmed.uniba.sk
OSTATNÍ ZAMESTNANCI
Peter Mach02/59 357 656
Edita Rigová02/59 357 437