KONTAKTY

RIADITEĽKA KNIŽNICE
PhDr. Miriam Pekníková, PhD.02/90 119 433miriam.peknikovafmed.uniba.sk
ODDELENIE DOPLŇOVANIA A SPRACOVANIA FONDOV
Anna Hamašová02/90 119 434
02/90 119 436
anna.hamasovafmed.uniba.sk
ODDELENIE KNIŽNIČNÝCH SLUŽIEB

kniznica.pozicovnafmed.uniba.sk

Mária Gombárová02/90 119 437maria.gombarovafmed.uniba.sk
Mgr. Ivana Mižikár Frištíková02/90 119 437ivana.fristikovafmed.uniba.sk
Bc. Anna Zouharová (RD)02/90 119 437anna.kovalovafmed.uniba.sk
ŠTUDOVŇA PERIODÍK

kniznica.mvsfmed.uniba.sk

Terézia Rybárová02/90 119 439terezia.rybarovafmed.uniba.sk
Veronika Juráčková, DiS.02/90 119 439veronika.jurackovafmed.uniba.sk
ODDELENIE BIBLIOGRAFICKO-INFORMAČNÉ

kniznica.infofmed.uniba.sk

Mgr. Katarína Slúková02/90 119 438katarina.slukovafmed.uniba.sk
ODDELENIE PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI

kniznica.publikacnafmed.uniba.sk

Jana Riegerová02/90 119 443jana.riegerovafmed.uniba.sk
Ing. Michaela Šotníková02/90 119 694michaela.sotnikovafmed.uniba.sk
Ing. Margita Mozoľová02/90 119 694margita.mozolovafmed.uniba.sk
PREDAJŇA KNÍH A SKRÍPT

predajnafmed.uniba.sk

Ružena Juricová02/90 119 445ruzena.juricovafmed.uniba.sk