Contacts

prof. RNDr. Ivan Varga, PhD. et PhD.

Lekárska fakulta, Ústav histológie a embryológie
profesor
Publications

Mgr. Michaela Bábelová

Lekárska fakulta, Ústav histológie a embryológie
asistent vysokej školy, univerzity
Publications

Ružena Bohoová

Lekárska fakulta, Ústav histológie a embryológie
pomocný zamestnanec v zdravotníctve
Telephone
02/593 57 234

Petra Bořutová

Lekárska fakulta, Ústav histológie a embryológie
pomocník a upratovač v kancelárii

Ľubica Bošmanská

Lekárska fakulta, Ústav histológie a embryológie
laborant v biológii a príbuzných odboroc

RNDr. Mária Csöbönyeiová, PhD.

Lekárska fakulta, Ústav histológie a embryológie
odborný asistent
Publications

RNDr. Marianna Danková, PhD.

Lekárska fakulta, Ústav histológie a embryológie
docent
Publications

Mgr. Barbora Filová, PhD.

Lekárska fakulta, Ústav histológie a embryológie
vedecko-výskumná pracovníčka
Publications

MUDr. Paulína Gálfiová, PhD.

Lekárska fakulta, Ústav histológie a embryológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publications

Mgr. Miroslava Juríková, PhD.

Lekárska fakulta, Ústav histológie a embryológie
odborný asistent
Telephone
02/593 57 542
Publications

MUDr. Martin Klein, PhD.

Lekárska fakulta, Ústav histológie a embryológie
odborný asistent
Publications

MVDr. Ján Líška, CSc.

Lekárska fakulta, Ústav histológie a embryológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telephone
02/593 57 541
Publications

MUDr. Mária Lorencová, PhD.

Lekárska fakulta, Ústav histológie a embryológie
odborný asistent
Publications

Jarmila Mateičková

Lekárska fakulta, Ústav histológie a embryológie
laborant v biológii a príbuzných odboroc

MUDr. Mgr. Michal Miko, PhD.

Lekárska fakulta, Ústav histológie a embryológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publications

MUDr. Renáta Mikušová, PhD.

Lekárska fakulta, Ústav histológie a embryológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telephone
02/593 57 546
Publications

RNDr. Eva Nagyová

Lekárska fakulta, Ústav histológie a embryológie
laborant v biológii a príbuzných odboroc

MUDr. Simona Polakovičová, PhD.

Lekárska fakulta, Ústav histológie a embryológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publications

MUDr. Vanda Rísová, PhD.

Lekárska fakulta, Ústav histológie a embryológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publications

Gabriela Valášková

Lekárska fakulta, Ústav histológie a embryológie
administratívny sekretár
Telephone
02/593 57 284

Mgr. Michaela Vrabcová, PhD.

Lekárska fakulta, Ústav histológie a embryológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publications

Jozef Hanko

Lekárska fakulta, Ústav histológie a embryológie
laborant v biológii a príbuzných odboroc

Ing. Daniel Kosnáč

Lekárska fakulta, Ústav histológie a embryológie
vedecko-výskumný pracovník
Publications

prof. MUDr. Štefan Polák, CSc.

Lekárska fakulta, Ústav histológie a embryológie
manažér
Telephone
02/593 57 319
Publications