Kontakty

prof. RNDr. Ivan Varga, PhD. et PhD.

Ústav histológie a embryológie,
profesor vysokoškolský, univerzitný
+421 2 9011 9547

Mgr. Miroslava Juríková, PhD.

Ústav histológie a embryológie,
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9011 9927
02/593 57 542

MVDr. Ján Líška, CSc.

Ústav histológie a embryológie,
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9011 9541
02/593 57 541

MUDr. Renáta Mikušová, PhD.

Ústav histológie a embryológie,
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9011 9546
02/593 57 546

MUDr. Vanda Rísová, PhD.

Ústav histológie a embryológie,
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9011 9540

Ing. Daniel Kosnáč

Ústav histológie a embryológie,
odborný zamestnanec v biologických a v p

Ľubica Bošmanská

Ústav histológie a embryológie,
laborant v biológii a príbuzných odboroc
+421 2 9011 9221

Jozef Hanko

Ústav histológie a embryológie,
laborant v biológii a príbuzných odboroc

Jarmila Mateičková

Ústav histológie a embryológie,
laborant v biológii a príbuzných odboroc

RNDr. Eva Nagyová

Ústav histológie a embryológie,
laborant v biológii a príbuzných odboroc

Gabriela Valášková

Ústav histológie a embryológie,
administratívny sekretár
+421 2 9011 9284
02/593 57 284

prof. MUDr. Štefan Polák, CSc.

Ústav histológie a embryológie,
Zamestnanec