Kontakty

prof. RNDr. Ivan Varga, PhD. et PhD.

Lekárska fakulta, Ústav histológie a embryológie
profesor vysokoškolský, univerzitný
Publikačná činnosť

Mgr. Michaela Bábelová

Lekárska fakulta, Ústav histológie a embryológie
asistent vysokej školy, univerzity
Publikačná činnosť

Ružena Bohoová

Lekárska fakulta, Ústav histológie a embryológie
pomocný zamestnanec v zdravotníctve
Telefón
02/593 57 234

Petra Bořutová

Lekárska fakulta, Ústav histológie a embryológie
pomocník a upratovač v kancelárii

Ľubica Bošmanská

Lekárska fakulta, Ústav histológie a embryológie
laborant v biológii a príbuzných odboroc

RNDr. Mária Csöbönyeiová, PhD.

Lekárska fakulta, Ústav histológie a embryológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

RNDr. Marianna Danková, PhD.

Lekárska fakulta, Ústav histológie a embryológie
docent vysokej školy, univerzity
Publikačná činnosť

MUDr. Olia Hussein Jamil El Hassoun, PhD.

Lekárska fakulta, Ústav histológie a embryológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

Mgr. Barbora Filová, PhD.

Lekárska fakulta, Ústav histológie a embryológie
odborný zamestnanec v biologických a v p
Publikačná činnosť

MUDr. Paulína Gálfiová, PhD.

Lekárska fakulta, Ústav histológie a embryológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

Mgr. Miroslava Juríková, PhD.

Lekárska fakulta, Ústav histológie a embryológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/593 57 542
Publikačná činnosť

MUDr. Martin Klein, PhD.

Lekárska fakulta, Ústav histológie a embryológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

MVDr. Ján Líška, CSc.

Lekárska fakulta, Ústav histológie a embryológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/593 57 541
Publikačná činnosť

MUDr. Mária Lorencová, PhD.

Lekárska fakulta, Ústav histológie a embryológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

Jarmila Mateičková

Lekárska fakulta, Ústav histológie a embryológie
laborant v biológii a príbuzných odboroc

MUDr. Mgr. Michal Miko, PhD.

Lekárska fakulta, Ústav histológie a embryológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

MUDr. Renáta Mikušová, PhD.

Lekárska fakulta, Ústav histológie a embryológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/593 57 546
Publikačná činnosť

RNDr. Eva Nagyová

Lekárska fakulta, Ústav histológie a embryológie
laborant v biológii a príbuzných odboroc

prof. MUDr. Štefan Polák, CSc.

Lekárska fakulta, Ústav histológie a embryológie
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telefón
02/593 57 319
Publikačná činnosť

MUDr. Simona Polakovičová, PhD.

Lekárska fakulta, Ústav histológie a embryológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

RNDr. Zuzana Poljak Valášková, PhD.

Lekárska fakulta, Ústav histológie a embryológie
odborný zamestnanec v biologických a v p
Publikačná činnosť

MUDr. Vanda Rísová, PhD.

Lekárska fakulta, Ústav histológie a embryológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

Gabriela Valášková

Lekárska fakulta, Ústav histológie a embryológie
administratívny sekretár
Telefón
02/593 57 284

Mgr. Michaela Vrabcová, PhD.

Lekárska fakulta, Ústav histológie a embryológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

Jozef Hanko

Lekárska fakulta, Ústav histológie a embryológie
laborant v biológii a príbuzných odboroc