Personnel

Staff of the Institute

 

Professors:

Prof. Martin  W a w r u c h, MD, PhD. - Branch of Science Clinical Pharmacology

Prof. Viera   K r i s t o v á, MD, CSc. - Branch of Science Pharmacology

Prof. Milan   K r i š k a, MD, DSc.  - Branch of Science Pharmacology

 

Associate Professors:

Assoc. prof. Andrea   G a ž o v á, PharmDr., PhD., VKS IIa

 

Lecturers and Assistant Lecturers:

Miriam   P e t r o v á, MD, PhD.

Monika   L a š š á n o v á, MD, PhD., VKS IIa

Jana   T i s o ň o v á, MD, PhD.

Kristína H u d e c o v á, MD, PhD.

Andrea   R a g a n o v á, MD, PhD.

Silvia L í š k o v á, RNDr., PhD.

Róbert   V o j t k o, MD, PhD., VKS IIa

Vasil   H r i c á k, MD 

 

PhD. students:

PharmDr. Radoslav Daniš

Adam Hlôška, MD

Vasil Hricák, MD

Samuel Sládeček, MD

PharmDr. Patrícia Schnorrerová

 

PharmDr. Orsolya H r u b á

Mgr. Petra M a s s a r o v á 

Mgr. Katarína V r a n e c o v á 

Mgr. Lucia Ž i g o v á 

 

Other staff:

Žaneta D o m a r a c k á

Ing. Edita B o r i š o v á

Miroslava T a l l o v á

Alžbeta M é s z á r o š o v á

PhDr. Ján I v a n č í k