Pracovníci ústavu

Profesori:
  Prof. MUDr. Viera Kristová, CSc.

viera.kristova@fmed.uniba.sk
kl. 229

  Prof. MUDr. Martin Wawruch, PhD.

martin.wawruch@fmed.uniba.sk
kl. 228

  Prof. MUDr. Milan Kriška, DrSc.

milan.kriska@fmed.uniba.sk
kl. 220

Asistenti a odborní asistenti:

  MUDr. Monika Laššánová, PhD.

monika.lassanova@fmed.uniba.sk
kl.233

  MUDr. Jana Tisoňová, PhD.

jana.tisonova@fmed.uniba.sk
kl. 227

  MUDr. Róbert Vojtko, PhD.

robert.vojtko@fmed.uniba.sk
kl. 514

  PharmDr. Andrea Gažová, PhD.

andrea.gazova@fmed.uniba.sk
kl. 216

  MUDr. Miriam Petrová, PhD.

miriam.petrova@fmed.uniba.sk
kl. 509

  MUDr. Andrea Raganová

andrea.raganova@fmed.uniba.sk
kl. 216

  MUDr. Vasil Hricák

vasil.hricak@fmed.uniba.sk
kl. 509

PhD. študenti:
  PharmDr. Lukáš Dobiaš

lukas.dobias@fmed.uniba.sk
kl. 509

  MUDr. Andrea Raganová

andrea.raganova@fmed.uniba.sk
kl. 216

  MUDr. Vasil Hricákvasil.hricak@fmed.uniba.sk
kl. 509

Ostatní zamestnanci:

  Ing. Edita Borišová

edita.borisova@fmed.uniba.sk
kl. 218

  Miroslava Tallová

miroslava.tallova@fmed.uniba.sk
kl. 218

  Roman Sirkovský

roman.sirkovsky@fmed.uniba.sk
kl. 226

  Alžbeta Mészárošová

kl. 229

   Ján Tomášek

kl. 513