F

ACADEMIC JOURNAL DATABASE

A  B  C  Č  D  E  F  G  H  CH  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  Y  Z  Ž


FARMACEUTICKÝ OBZOR 
1973- 
Slovenská republika

FARMAKOLOGIJA I TOKSIKOLOGIJA 
1973-1990 
ZSSR

FEDERATION PROCEEDINGS 
1956-1981 
USA

FINANČNÝ SPRAVODAJCA
2013-
Slovenská republika

FIZIOLOGIČESKIJ ŽURNAL CCCP imeni I.M.SEČENOVA 
1973-1990 
ZSSR

FIZIOLOGIJA ČELOVEKA 
1982-1990 
ZSSR

FOGORVOSI SZEMLE 
1973-1990 
Maďarsko

FOLIA BIOLOGICA (Praha) vým.
1973-2005, 2009- 
Česká republika

FOLIA FACULTATIS MEDICAE UNIVERSITATIS COMENIANAE
1963-1992 
ČSFR

FOLIA FACULTATIS MEDICAE UNIVERSITAS ŠAFARIKIANA vým. 
1987-1995 
(od r. 1996 Folia Medica Cassoviensia Universitas Šafarikiana) 
Slovenská republika

FOLIA MEDICA vým. 
1992- 
Bulharsko

FOLIA MEDICA CASSOVIENSIA UNIVERSITAS ŠAFARIKIANA vým. 
1996-2003, 2005, 2010- 
(do r. 1995 Folia Facultatis Medicae Universitas Šafarikiana) 
Slovenská republika

FOLIA MEDICA MARTINIANA UNIVERSITAS COMENIANA vým. 
1979-1995 
Slovenská republika

FOLIA MICROBIOLOGICA 
1973-2010 
Česká republika

FOLIA MORPHOLOGICA (Praha) 
1973-1990 
(od r. 1991 Functional and Developmental Morphology) 
ČSFR

FOLIA PARASITOLOGICA 
1973-2014 
Česká republika

FOLIA SOCIETATIS MEDICINAE LEGALIS SLOVACAE
2011-
Slovenská republika

FOLIA VETERINARIA vým. 
1992- 
Slovenská republika

FOLIA ZOOLOGICA 
1977-1994, 1996-2019 
(do r. 1976 Zoologické listy,
od r. 2020 Journal of Vertebrate Biology - Online) 
Česká republika

FREE RADICAL BIOLOGY AND MEDICINE 
1987-2003 
Veľká Británia

FUKUOKA ACTA MEDICA vým. 
1991- 
Japonsko

FUNCTIONAL AND DEVELOPMENTAL MORPHOLOGY 
1991-1994 
(do r. 1990 Folia Morphologica) 
Česká republika

FYSIATRICKÝ A REVMATOLOGICKÝ VĚSTNÍK 
1973-1993 
(od r. 1994 Česká revmatologie) 
Česká republika