I

ACADEMIC JOURNAL DATABASE

A  B  C  Č  D  E  F  G  H  CH  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  Y  Z  Ž


IMMUNOGENETICS 
1974-2003 
Nemecko

IMMUNOLOGIJA 
1984-1991 
ZSSR

IMMUNOLOGY TODAY 
1992-2000 
(od r. 2001 Trends in Immunology) 
Veľká Británia

INFECTION 
1973-1988 
NSR

INFECTION AND IMMUNITY 
1972-1981 
USA

INTERNAL MEDICINE vým. 
1992-2005 
Japonsko

INTERNATIONAL JOURNAL FOR PARASITOLOGY 
1973-1991 
Veľká Británia

INTERNATIONAL JOURNAL OF CARDIOLOGY 
1981-2003 
(do r. 1981 European Journal of Cardiology) 
USA

INTERNATIONAL JOURNAL OF CLINICAL PHARMACOLOGY AND THERAPEUTICS 
1994-2005 
(v r. 1980-1993 International Journal of Clinical Pharmacology, Therapy, and Toxicology) 
NSR

INTERNATIONAL JOURNAL OF CLINICAL PHARMACOLOGY, THERAPY, AND TOXICOLOGY
1980-1993
(v r. 1994-2005 International Journal of Clinical Pharmacology and Therapeutics)
NSR

INTERNATIONAL JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY 
1975-1977, 1979-2003 
Veľká Británia

INTERNATIONAL JOURNAL OF IMMUNOGENETICS 
2005-2006 
(do r. 1990 Journal of Immunogenetics, 
v r. 1991-2004 European Journal of Immunogenetics) 
Veľká Británia

INTERNATIONAL UROLOGY AND NEPHROLOGY 
1973-1990 
Maďarsko

INTERNÁ MEDICÍNA 
2002- 
Slovenská republika

INTERNÍ MEDICÍNA PRO PRAXI 
2005-2019
Česká republika

INTERVENČNÍ A AKUTNÍ KARDIOLOGIE 
2007- 
Česká republika

IT LIB - INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE A KNIŽNICE
2001- 
(do r. 2000 Bulletin Centra vedecko-technických informácií) 
Slovenská republika