Č

DATABÁZA ČASOPISOV AK LF UK

A  B  C  Č  D  E  F  G  H  CH  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  Y  Z  Ž


ČASOPIS LÉKAŘŮ ČESKÝCH 
1962, 1965, 1968, 1973-
Česká republika

ČESKÁ A SLOVENSKÁ FARMACIE 
1994- 
(do r. 1993 Československá farmacie) 
Česká republika

ČESKÁ A SLOVENSKÁ GASTROENTEROLOGIE
1994-2000 
(v r. 1973-1993 Československá gastroenterologie a výživa,
v r. 2001-2010 Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie,
od r. 2011 Gastroenterologie a hepatologie) 
Česká republika

ČESKÁ A SLOVENSKÁ GASTROENTEROLOGIE A HEPATOLOGIE 
2001-2010 
(do r. 1993 Československá gastroenterologie a výživa,
v r. 1994-2000 Česká a slovenská gastroenterologie,
od r. 2011 Gastroenterologie a hepatologie) 
Česká republika

ČESKÁ A SLOVENSKÁ HYGIENA 
2004, 2005 
(do r. 1993 Československá hygiena,
v r. 1994-2003, 2006 Hygiena) 
Česká republika

ČESKÁ A SLOVENSKÁ NEUROLOGIE A NEUROCHIRURGIE 
1993- 
(v r. 1973-1992 Československá neurologie a neurochirurgie,
do r. 1972 Československá neurologie) 
Česká republika

ČESKÁ A SLOVENSKÁ OFTALMOLOGIE 
1995- 
(do r. 1994 Československá oftalmologie) 
Česká republika

ČESKÁ A SLOVENSKÁ PSYCHIATRIE 
1995- 
(do r. 1994 Československá psychiatrie) 
Česká republika

ČESKÁ GYNEKOLOGIE 
1994- 
(do r. 1993 Československá gynekologie) 
Česká republika

ČESKÁ RADIOLOGIE 
1994- 
(do r. 1993 Česko-slovenská radiologie) 
Česká republika

ČESKÁ REVMATOLOGIE 
1994- 
(do r. 1993 Fysiatrický a revmatologický věstník) 
Česká republika

ČESKÁ STOMATOLOGIE
1994-1996
(do r. 1993 Československá stomatologie, 
od r. 1996 č.4 Česká stomatologie a Praktické zubní lékařství)
Česká republika

ČESKÁ STOMATOLOGIE A PRAKTICKÉ ZUBNÍ LÉKAŘSTVÍ 
1996 č.4 - 
(do r. 1993 Československá stomatologie, 
v r. 1994-1996 Česká stomatologie) 
Česká republika

ČESKÁ UROLOGIE 
2000-2005 
Česká republika

ČESKO-SLOVENSKÁ DERMATOLOGIE 
1973- 
(do r. 1992 Československá dermatologie)
Česká republika

ČESKOSLOVENSKÁ EPIDEMIOLOGIE,  MIKROBIOLOGIE, IMUNOLOGIE 
1975-1993 
(od r. 1994 Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie) 
Česká republika

ČESKOSLOVENSKÁ FARMACIE 
1973-1993 
(od r. 1994 Česká a slovenská farmacie) 
ČSFR

ČESKOSLOVENSKÁ FYZIOLOGIE 
1961, 1963, 1964, 1967, 1973- 
(do r. 1990 Československá fysiologie) 
Česká republika

ČESKOSLOVENSKÁ GASTROENTEROLOGIE A VÝŽIVA 
1973-1993 
(r. 1994-2000 Česká a slovenská gastroenterologie, 
v r. 2001-2010 Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie,
od r. 2011 Gastroenterologie a hepatologie) 
Česká republika

ČESKOSLOVENSKÁ GYNEKOLOGIE 
1973-1993 
(od r. 1994 Česká gynekologie) 
ČSFR

ČESKOSLOVENSKÁ HYGIENA 
1973, 1975-1993 
(v r. 1994-2003, 2006 Hygiena, 
od r. 2004, 2005 Česká a slovenská hygiena) 
Česká republika

ČESKOSLOVENSKÁ NEUROLOGIE
1970-1972
(v r. 1973-1992 Československá neurologie a neurochirurgie,
od r. 1993 Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie)
ČSSR

ČESKOSLOVENSKÁ NEUROLOGIE A NEUROCHIRURGIE 
1973-1992 
(od r. 1993 Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie,
do r. 1972 Československá neurologie) 
ČSFR

ČESKOSLOVENSKÁ OFTALMOLOGIE 
1973-1994 
(od r. 1995 Česká a slovenská oftalmologie) 
Česká republika

ČESKOSLOVENSKÁ OTOLARYNGOLOGIE 
1973-1991 
(v r. 1992-1993 Čs. otorinolaryngologie a foniatrie, 
od r. 1994 Otorinolaryngologie a foniatrie) 
Česká republika

ČESKO-SLOVENSKÁ PATOLOGIE A SOUDNÍ LÉKAŘSTVÍ 
1994- 
(do r. 1993 Československá patologie s přílohou Soudní lékařství) 
Česká republika

ČESKOSLOVENSKÁ PATOLOGIE s přílohou Soudní lékařství 
1973-1993 
(od r. 1994 Česko-slovenská patologie a Soudní lékařství) 
Česká republika

ČESKO-SLOVENSKÁ PEDIATRIE 
1959-1961, 1963, 1965, 1971- 
(do r. 1992 Československá pediatrie) 
Česká republika

ČESKOSLOVENSKÁ PSYCHIATRIE 
1973-1994 
(od r. 1995 Česká a slovenská psychiatrie) 
Česká republika

ČESKOSLOVENSKÁ PSYCHOLOGIE 
1973-2020
od r. 2021 dostupný iba online
Česká republika

ČESKOSLOVENSKÁ RADIOLOGIE 
1973-1993 
(od r. 1994 Česká radiologie) 
ČSFR

ČESKOSLOVENSKÁ STOMATOLOGIE 
1973-1993 
(od r. 1994-1996 Česká stomatologie, 
od r. 1996 č.4 Česká stomatologie a Praktické zubní lékařství) 
Česká republika

ČESKOSLOVENSKÉ ZDRAVOTNICTVÍ 
1974-1991 
ČSFR