Institute of Microbiology

krvný agar
Institute of Microbiology
mikroplatnička

 

 

 

Personel LF UK


Head of the Institute:

Assoc. prof. Adriána Liptáková, MD, PhD, MPH, univ. prof.

phone: +421 2 9011 9206, +421 2 9011 9315, e-mail: adriana.liptakovafmed.uniba.sk    

 

Vice-head for teaching and research activities:

Martina Dubinová, RND, PhD. phone: +421 2 9011 9916, e-mail: martina.dubinovafmed.uniba.sk

Secretary:

Jana Skaličanová

phone: +421 2 9011 9207,

e-mail: mikrobiologia.sekretariatfmed.uniba.sk  

Associate professors:

Assoc. prof. Adriána Liptáková, MD, PhD, MPH, univ. prof.  (adriana.liptakovafmed.uniba.sk; +421 2 9011 9206)

Assoc. prof. Lívia Slobodníková, RND, PhD (livia.slobodnikovafmed.uniba.sk; +421 2 9011 9586, +421 2 9011 9315)  

Lecturers and Assistant Lecturers:

Hana Dibalová, Mgr, PhD (hana.dibalovafmed.uniba.sk; +421 2 9011 9584)

Martina  Dubinová, RND, PhD (martina.dubinovafmed.uniba.sk; +421 2 9011 9916)

Lucia Janošíková, RND (lucia.janosikovafmed.uniba.sk;+421 2 9011 9905)

Ján  Koreň, MD, PhD (jan.korenfmed.uniba.sk; +421 2 9011 9380)

Assoc. prof. Adriána Liptáková, MD, PhD, MPH  (adriana.liptakovafmed.uniba.sk; +421 2 9011 9206)

Assoc. prof. Lívia Slobodníková, RND, PhD (livia.slobodnikovafmed.uniba.sk; +421 2 9011 9586)

Marek Straka, Mgr, PhD (marek.strakafmed.uniba.sk; +421 2 9011 9909)

Iryna Voronkina, MD, PhD (voronkina1uniba.sk; +421 2 9011 9910)

Magdaléna Záborská, RND, PhD (magda.zaborskafmed.uniba.sk, +421 2 9011 98904)  

Staff:
Jana Havelová MSc (jana.havelovafmed.uniba.sk; +421 2 9011 9633)

Michaela Ivančíková (ivancikova33uniba.sk;+421 2 9011 9581)

Bronislava Kmeťková (kmetkova12uniba.sk; ;+421 2 9011 9581)

Veronika Morávková, Mgr (veronika.moravkovafmed.uniba.sk;+421 2 9011 9907)

Nadežda Ujváryová (+421 2 9011 9585)

Tatiana Sajanová (+421 2 9011 9585)

Miroslava Vaneková, Mgr (vanekova17@uniba.sk; +421 2 9011 9581)

Personnel UH Bratislava

Personnel UH Bratislava are here.