Institute of Pathological Anatomy

Head of the Institute:

Prof. MUDr. Pavel Babál, CSc.

tel. 02/90119 259
e-mail: pavel.babalfmed.uniba.sk

Deputy Head of the Institute:

Doc. MUDr. Pavol Janega, PhD.

tel. 02/90119 249
e-mail: pavol.janega@fmed.uniba.sk

Chief Physician (Senior Consultant) of the Institute:

MUDr. Peter Gregor

tel. 02/90119 250
e-mail: peter.gregorfmed.uniba.sk

Chief laboratory technician of the Institute:

Bc. Gabriela Fujeríková

tel. 02/90119 349
e-mail: gabriela.fujerikova@fmed.uniba.sk

 

Secretary (Typist) of the Institute:

Gabriela Svičeková

tel. 02/90119 258
e-mail: patologia.sekretariatfmed.uniba.sk , gabriela.svicekovafmed.uniba.sk

Professors:

prof. MUDr. Pavel Babál, CSc., vedný odbor 51-55-9 Patologická anatómia a súdne lekárstvo
prof. MUDr. Ľudovít Danihel, CSc., vedný odbor 51-55-9 Patologická anatómia a súdne lekárstvo

Assistant professors:

doc. MUDr. Zuzana Čierna, PhD., vedný odbor 51-55-9 Patologická anatómia a súdne lekárstvo

doc. MUDr. Pavol Janega, PhD., vedný odbor 51-55-9 Patologická anatómia a súdne lekárstvo

Lecturers and Assistant Lecturers:


MUDr. Mgr. Michal Palkovič, PhD., MPH
MUDr. Mgr. Vladimír Šišovský, PhD.
MUDr. Andrea Janegová, PhD.
MUDr. Hedviga Mrázová, PhD.
MUDr. Kristína Mikuš Kuracinová, PhD.
MUDr. Katarína Letkovská, PhD.
MUDr. Lucia Krivošíková, PhD.
MUDr. Samuel Horák
MUDr. Miriam Bollová

Hospital Professionals:

MUDr. Peter Gregor
MUDr. Daniela Kobzová
MUDr. Kristína Mosná, PhD.

PhD Students:

MUDr. Samuel Horák
Mgr. Tereza Kuracinová

Staff:

Mgr. Lucia Donarová, Mgr. Paulína Monosi, Jozef Hanko, Anna Hurtonyová, Emília Klincová, Štefan Rabina, Pavol Šípoš, Eva Šípošová, Andrea Uhrinová