Institute of Pathological Anatomy

Head of the Institute:

prof. MUDr. Ľudovít Danihel , PhD.

tel. 02/90119 444, VoIP: 31444
e-mail: ludovit.danihel@fmed.uniba.sk , patologia.prednostafmed.uniba.sk

Deputy Head of the Institute:

prof. MUDr. Pavel Babál, CSc.

tel. 02/90119 259, VoIP: 31259
e-mail: pavel.babalfmed.uniba.sk

Chief Physician (Senior Consultant) of the Institute:

MUDr. Peter Gregor

tel. 02/90119 250, VoIP: 31250
e-mail: peter.gregorfmed.uniba.sk

Secretary (Typist) of the Institute:

Gabriela Svičeková

tel. 02/90119 258, VoIP: 31258
e-mail: patologia.sekretariatfmed.uniba.sk , gabriela.svicekovafmed.uniba.sk

Professors:

prof. MUDr. Pavel Babál, CSc., vedný odbor 51-55-9 Patologická anatómia a súdne lekárstvo
prof. MUDr. Ľudovít Danihel, CSc., vedný odbor 51-55-9 Patologická anatómia a súdne lekárstvo

Assistant professors:

doc. MUDr. Zuzana Čierna, PhD., vedný odbor 51-55-9 Patologická anatómia a súdne lekárstvo

Lecturers and Assistant Lecturers:


MUDr. Pavol Janega, PhD., (scientific qualification degree IIa)
MUDr. Mgr. Michal Palkovič, PhD., MPH
MUDr. Mgr. Vladimír Šišovský, PhD.
MUDr. Andrea Janegová, PhD.
MUDr. Hedviga Mrázová, PhD.
MUDr. Kristína Mikuš Kuracinová, PhD.
MUDr. Katarína Letkovská, PhD.
MUDr. Lucia Krivošíková
MUDr. Samuel Horák

Hospital Professionals:

MUDr. Peter Gregor
MUDr. Daniela Kobzová
MUDr. Kristína Mosná

PhD Students:

MUDr. Kristína Mosná
MUDr. Lucia Krivošíková
MUDr. Samuel Horák

Staff:

Mgr. Lucia Donarová, Jozef Hanko, Anna Hurtonyová, Emília Klincová, Štefan Rabina, Pavol Šípoš, Eva Šípošová, Andrea Uhrinová