Institute of Pathological Anatomy

Head of the Institute:

prof. MUDr. Ľudovít Danihel , PhD.

tel. 59357 444, fax: 59357 592, VoIP: 31444
e-mail: ludovit.danihel@fmed.uniba.sk, patologia.prednostafmed.uniba.sk

Deputy Head of the Institute:

prof. MUDr. Pavel Babál, CSc.

tel. 59357 259, fax: 59357 592, VoIP: 31259
e-mail: pavel.babalfmed.uniba.sk

Assistant Secretary of the Institute:

doc. MUDr. Ján Porubský, CSc.

tel. 59357 669, fax: 59357 592, VoIP: 31669
e-mail: jan.porubskyfmed.uniba.sk

Chief Physician (Senior Consultant) of the Institute:

MUDr. Peter Gregor

tel. 59357 250, fax: 59357 592, VoIP: 31250
e-mail: peter.gregorfmed.uniba.sk

Secretary (Typist) of the Institute:

Gabriela Svičeková

tel. 59357 258, fax: 59357 592, VoIP: 31258
e-mail: patologia.sekretariatfmed.uniba.sk

Professors:

prof. MUDr. Pavel Babál, CSc., vedný odbor 51-55-9 Patologická anatómia a súdne lekárstvo
prof. MUDr. Ľudovít Danihel, CSc., vedný odbor 51-55-9 Patologická anatómia a súdne lekárstvo

Assistant professors:

doc. MUDr. Ján Porubský, CSc., vedný odbor 51-55-9 Patologická anatómia a súdne lekárstvo

Lecturers and Assistant Lecturers:

MUDr. Andrea Černá, PhD.
MUDr. Zuzana Čierna, PhD.
MUDr. Pavol Janega, PhD., (scientific qualification degree IIa)
MUDr. Michal Palkovič, PhD.
MUDr. Mgr. Vladimír Šišovský, PhD.
MUDr. Andrea Janegová, PhD.
MUDr. Hedviga Mrázová, PhD.
MUDr. Kristína Mikuš Kuracinová
MUDr. Katarína Kubišová, PhD.

Hospital Professionals:

MUDr. Peter Gregor
MUDr. Daniela Kobzová
MUDr. Kristína Mosná

PhD Students:

MUDr. Kristína Mikuš Kuracinová

Staff:

Paulína Bujtárová, Mgr. Lucia Donarová, Gabriela Fujeríková, Anna Hurtonyová, Emília Klincová, Štefan Rabina, Pavol Šípoš, Andrea Uhrinová