Institute of Physical Education and Sports

Teaching physical education - winter semester 2022/2023

Physical training lessons for the 1st year of study start from 19.9.2022.

This lesson will be informative! See the schedule below!

Physical education will be in the gym of Faculty of Medicine at "Mlynská dolina - Manželské internáty" (see the map below). 

You can use the bus number 139, get off at the bus stop "Na Sitine", or by the bus number 31 and 39, get off at the final bus stop 31,39 (Cintorín Slávičie) and then walk aprox. 7min.

 

Physical training lessons for Dentistry - 2nd and 3rd year of study start from 26.9.2022.

See the schedule below!

 

<output>Telesná výchova bude prebiehať v telocvični LF UK v Mlynskej doline - Manželské internáty (viď foto nižšie) </output>

<output>Telesná výchova bude prebiehať v telocvični LF UK v Mlynskej doline - Manželské internáty (viď foto nižšie). </output>

Physical training lessons for the General medicine - 2nd and 3rd year of study start from 26.9.2022.

HIKING AND CYCLING SESSIONS ONLY!!!

In case of bad weather forcast, hiking can be cancelled! Please check the website regularly!

 

HIKING

DATE: 28.9.2022

TIME: 8.30

MEETING POINT: Meeting at the beginning of the car park on the left side at the "RED BRIDGE", Železná studnička

DIRECTION:  Final trolleybus stop number 42 and 47 called "Červený most" (Red bridge). Then walk aprox. 5 minutes to the Red bridge.

GPS:48.174561, 17.073761

Contact person: Mgr. Henrich Krč, PhD., henrich.krc@fmed.uniba.sk

 

HIKING

DATE: 30.9.2022

TIME: 9.00

MEETING POINT: "Detvianska" tram stop

CONNECTION: By the tram Number 3, direction RAČA (Komisárky). Get off at "Detvianska" stop.

Contact person:

Mgr. Barbora Kociánová, PhD., barbora.kocianova@fmed.uniba.sk

 

HIKING

DATE: 1.10.2022

TIME: 9.00

MEETING POINT: "Detvianska" tram stop

CONNECTION: By the tram Number 3, direction RAČA (Komisárky). Get off at "Detvianska" stop.

Contact person:

Mgr. Barbora Kociánová, PhD., barbora.kocianova@fmed.uniba.sk

 

CYCLING

date: 30.9.2022

time: 9.00

meeting point: More info soon..

Contact person: PaedDr. Róbert Važan,PhD., robert.vazan@fmed.uniba.sk

 

----------------------------------------------------------------------------------------

Budovy fakulty

 

<output>GPS súradnice: 48.174561, 17.073761</output>

 

 

1ST YEAR OF STUDY:

CONDITIONS FOR OBTAINING CREDIT:

 

TEACHING OF PHYSICAL EDUCATION WILL TAKE PLACE IN PERSON ONLY!!! NO RECORDS!!!

10 PARTICIPATIONS ARE MANDATORY!!!!

Students who are not able to participate at physical education lessons due to medical reasons can be reliesed from PE. Students have to send a photo or a scan of valid medical report from a doctor specialist (not a general doctor) via email to responsible teacher according to your schedule (written below next to your group) at the beginning of the semester! Without this document it won´t be accepted!

-------------

Students who practice sport at high performance level can be reliesed from PE lessons. They have to send a confirmation/ membership from a team club or federation at the beginning of the semester!

Responsible teacher: Mgr. Henrich Krč, PhD., henrich.krcfmed.uniba.sk

--------------

1st CLASS GENERAL MEDICINE:

TUESDAY: 13,30 - Groups 3,5,6,7 (Mgr. Kociánová, Mgr. Lovásová)

WEDNESDAY: 18.00 - Groups 12,14,15 (Mgr. Lovásová, Mgr. Krč)

                        19.30 - Groups 11,16,17,19 (Mgr. Lovásová, Mgr. Krč)

THURSDAY:   7.30 - Groups 1,2,13 (Mgr. Krč)

                      10,30 - Groups 4,10,18,20 (Mgr. Kociánová, Mgr. Krč)

FRIDAY:        12,00 - Groups 8,9 (Mgr. Korman)

  

1st CLASS DENTISTRY:

TUESDAY: 7,30 Dentistry, Groups 1,2,3 (Mgr. Krč)

 

Physical education will be in the gym of Faculty of Medicine at "Mlynská dolina - Manželské internáty" (see the map below). 

You can use the bus number 139, get off at the bus stop "Na Sitine", or by the bus number 31 and 39, get off at the final bus stop 31,39 (Cintorín Slávičie) and then walk aprox. 7min.

HOW TO GET TO THE GYM:

The blue road: by car

The red road: walk from the final bus stop 31,39 (Cintorín Slávičie)

 

 

GENERAL MEDICINE - 2ND AND 3RD YEAR OF STUDY:

CONDITIONS FOR OBTAINING CREDIT:

 

TEACHING OF PHYSICAL EDUCATION WILL TAKE PLACE IN PERSON ONLY!!! NO RECORDS!!!

10 PARTICIPATIONS ARE MANDATORY!!! = 5 HIKING/CYCLING SESSIONS

IMPORTANT!!!

ONLY 1 HIKE OR 1 ACTIVITY OFFERED BY OUR INSTITUTE PER WEEK IS ACCEPTED!!! (OTHERS WON´T BE WRITTEN TO OUR EVIDENCE)

For those who has fitness membership or other provable sport activity - 3 hiking/cycling sessions are mandatory!!! (One hike per week is accepted!)

Students have to show valid fitness confirmation and the payment at the beginning of the semester. Without this evidence it won´t be accepted!

------------------

Students who are not able to participate at physical education lessons due to medical reasons can be reliesed from PE. Students have to send a photo or a scan of valid medical report from a doctor specialist (not a general doctor) via email at the beginning of the semester! Without this document it won´t be accepted.

Responsible teacher:

Mgr. Barbora Kociánová, PhD., barbora.kocianovafmed.uniba.sk

-----------------------

Students who practice sport at high performance level can be reliesed from PE lessons. They have to send a confirmation/ membership from a team club or federation at the beginning of the semester!

Responsible teacher:

Mgr. Henrich Krč, PhD., henrich.krcfmed.uniba.sk

 

 

2nd and 3rd CLASS GENERAL MEDICINE:

WEDNESDAY: HIKING (date, time and meeting point will be updated)

FRIDAY: CYCLING (date, time and meeting point will be updated) Own bicycle and helmet are necessary!!!

FRIDAY: HIKING (date, time and meeting point will be updated)

SATURDAY: HIKING (date, time and meeting point will be updated)

DATES AND MEETING POINT OF ALL ACTIVITIES WILL BE UPDATED DUE TO A WEATHER ETC. PLEASE CHECK THE WEBSITE REGULARLY. (1 hiking = 2 presences)

 

2nd CLASS DENTISTRY:

WEDNESDAY: 7,30 (Mgr. Korman), michalkorman3gmail.com


3rd CLASS DENTISTRY:

TUESDAY: 21,00 (PaedDr. Važan, PhD.), robert.vazanfmed.uniba.sk


 

Responsible teachers :

2nd year and 3rd year: 

PaedDr. Róbert Važan, PhD., robert.vazanfmed.uniba.sk

Mgr. Barbora Kociánová, PhD., barbora.kocianovafmed.uniba.sk

Henrich Krč, henrich.krcfmed.uniba.sk

Veronika Lovásová, PhD., veronika.lovasovafmed.uniba.sk

 

2nd year DENTISTRY:

Mgr. Michal Korman, michalkorman3gmail.com

 

3rd year DENTISTRY:

PaedDr. Róbert Važan, PhD., robert.vazanfmed.uniba.sk

 

 -------------

We follow the same rules regarding COVID as other subjects in the Faculty of Medicine.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

About us

Institute of Physical Education and Sports

811 08   Bratislava, Odborárske sq. 14, tel. 90119 111

Head of the Institute: PaedDr. Róbert V a ž a n, PhD.

tel. +421 02 90119 627, VoIP:  31 627

e-mail:robert.vazan(at)fmed.uniba.sk, telesna.prednosta(at)fmed.uniba.sk

Deputy Head: Mgr. Ján Beracka

Typist: Darina Pôbišová

phone 02/ 90119 367, e-mail: telesna.sekretariat(at)fmed.uniba.sk

Lecturers for English Classes:

Mgr. Barbora K o c i á n o v á, PhD.   (barbora.kocianova@fmed.uniba.sk)

Mgr. Veronika L o v á s o v á, PhD.    (veronika.lovasova@fmed.uniba.sk)

Mgr. Michal   K o r m a n     (michalkorman3@gmail.com)

PaedDr. Róbert  V a ž a n, PhD. (robert.vazan@fmed.uniba.sk)

Mgr. Henrich K r č, PhD.    (henrich.krc@fmed.uniba.sk)

Other teachers

Mgr. Ján    B e r a c k a

 

Timetable


Physical training takes place in gym at Mlynská Dolina – Manželský internát.

Bus stop ,,Na sitine,, number : 139 or end bus stop ,,Cintorín Slávičie údolie,, nuber 39, 31.

                           


<output>

Aktuálny rozvrh bude zverejnený v priebehu 37. týždňa t.j. medzi 12.9. - 16.9.2016.

Zapisovanie študentov na TV - 2. a 3. ročníka bude od 19.9. od 7,15 hod.

Pri zapisovaní, môže študent zapísať mimo seba maximálne ešte jedného študenta.

1. ročník sa nezapisuje, TV má podľa štúdijných krúžkov.

 Začiatok výučby TV je od pondelka 26.9.2016

 

 

Pre záujemcov o ľadový hokej (v rámci TV) máme ponuku z Prírodovedeckej fakulty.

Hodiny ľadového hokeja sa konajú na zimnom štadióne na Harmincovej ul. v Dúbravke v pondelok od 11.30 do 12.30 hod. Prvá hodina bude 3.10.2016 o 11.30 hod. Odporúčame prísť aspoň 20 min. pred začiatkom hodiny.

Študent musí mať kompletnú výstroj a zaplatí si pomernú časť sumy prenájmu ľadovej plochy a keď nemáme svojich brankárov, tak aj prenajatým brankárom. Táto suma sa v prípade menšej účasti dokáže vyšplhať aj na 10 €/hod.

V prípade záujmu je potrebné prihlásiť sa na adrese robert.vazan@fmed.uniba.sk do 27.9.2016. Na spomínanej mailovej adrese získate aj podrobnejšie informácie. Po absolvovaní príslušného počtu hodín hokeja, získa študent zápočet z TV, ktorý zapisujem na LF.

 

<output>

Pre záujemcov o ľadový hokej (v rámci TV) máme ponuku z Prírodovedeckej fakulty.

Hodiny ľadového hokeja sa konajú na zimnom štadióne na Harmincovej ul. v Dúbravke v pondelok od 11.30 do 12.30 hod. Prvá hodina bude 3.10.2016 o 11.30 hod. Odporúčame prísť aspoň 20 min. pred začiatkom hodiny.

Študent musí mať kompletnú výstroj a zaplatí si pomernú časť sumy prenájmu ľadovej plochy a keď nemáme svojich brankárov, tak aj prenajatým brankárom. Táto suma sa v prípade menšej účasti dokáže vyšplhať aj na 10 €/hod.

V prípade záujmu je potrebné prihlásiť sa na adrese robert.vazan@fmed.uniba.sk do 27.9.2016. Na spomínanej mailovej adrese získate aj podrobnejšie informácie. Po absolvovaní príslušného počtu hodín hokeja, získa študent zápočet z TV, ktorý zapisujem na LF.

</output>

Rozvrh hodín pre I. ročník  Všeobecné lekárstvo

šk.rok 2016/17 – Zimný semester

ŽENY:

PONDELOK

UTOROK

STREDA

MUŽI:

PONDELOK

UTOROK

STREDA

 Rozvrh hodín pre I. ročník  Zubné lekárstvo

šk. rok 2016/17 – Zimný semester

ŽENY:

PONDELOK  

UTOROK    

MUŽI:

PONDELOK  

UTOROK        

</output>

COURSE DESCRIPTION

COURSE DESCRIPTION

University: Comenius University in Bratislava

Faculty: Faculty of Medicine

Course ID: L-S-VL-075

Course title: Physical education 1,2,3,4,5,6

Type, range and form of educational activities:

Lectures: 25 lessons/semester

Practicals/interships:

Self-study:

Form of educational activities: combined

Number of credits: 1

Recommended semester/trimester of study: 1. semester – 6. semester

Educational level: 1st + 2nd level

Prerequisites:

Course requirements: 100% participation in seminars

Learning outcomes:

Knowledge:

- Theoretical knowledge about the importance of physical activity and sport for a healthy life of man

- Theoretical knowledge of the history and present various kinds of sport

- Theoretical knowledge of strength training, swimming and tourism

- The rules of the different sports

- Sport as a means of fair play

Skills:

Practical skills of different kinds of sports - game activities, game combinations and game systems (defense, offense)

Practical skills of strengthening

 

Course syllabus summary:

Teach the theory, methodology and practical coping following sports: basketball, volleyball, football- futsal, hockey, tennis, table tennis, badminton, swimming, aerobics, zumba, hiking (medium course, walking and water) and winter sports according to the interest of students. Foundations and principles of exercise in the gym. Practicing and mastering the basic game activities and simple combinations in game situations. Fundamentals of the rules, strategy and tactics in the selected sport. Exercises for medically fragile - fit, gym, swimming pool. Optional winter concentration.

Recommended literature: Fitness and Strength Training for All Sports : Theory, Methods, Programs

Language necessary to complete the course: English

Notes:

Teacher: PaedDr. Róbert Važan, PhD., Mgr. Michal Korman, Mgr. Ján Beracka, Mgr., Mgr. Veronika Lovásová, PhD., Mgr. Barbora Kociánová, PhD., Mgr. Henrich Krč

<output>Lecturers for English Classes</output>
<output>Lecturers for English Classes</output>
<output>Lecturers for English Classes:</output>

Teacher for English classes: PaedDr. Róbert Važan, PhD., Mgr. Michal Korman, Mgr. Veronika Lovásová, PhD., Mgr. Barbora Kociánová, PhD., Mgr. Henrich Krč

 

 

 

Office hours

Official hours

PaedDr. Róbert Važan, PhD.

Monday:  8.00 - 10.00

Tuesday: 8.30 - 10.30

Wednesday:  15.00 - 17.00 gym Mllynská dolina

Thursday:      11.00 - 14,00

Friday:             8.00 - 11.00

 

Mgr. Barbora Kociánová, PhD.

Monday:     10.00 - 13,00

Tuesday:    10.00 - 13,00

Wednesday:  10.00 - 13,00

Thursday:      10.00 - 13,00

Mgr. Henrich Krč

Monday:  9.00 - 12.00

Tuesday: 9.00 - 12.00

Wednesday:  9.00 - 12.00

Thursday:   9.00 - 12.00 

Mgr. Veronika Lovásová, PhD.

Monday:    9.00 - 12.00

Tuesday: 11.00 - 14.00

Wednesday:  9.00 - 12.00

Friday:   9.00 - 12.00

Mgr. Michal Korman

Monday:  11.00 - 14.00

Tuesday: 11.00 - 14.00

Friday:   11.00 - 14.00