Institute of Physical Education and Sports

Teaching physical education - summer semester 2021/2022

 

Physical training lessons in week 30.5. - 3.6.2022

(for students from 1st., 2nd and 3rd. years GM/Dentistry)

Monday:  9.00 hiking  (more info below on the website)

 

Tuesday:  11.00 - 12.00 Kuchajda – lake (running and walking around the lake)

                  Kuchajda lake is located next to Vivo Shopping Center

Wednesday: 15.00 - 17.00 gym in Mlynská dolina

 

Thursday:   8.30 hiking (more info below on the website)

                 

MONDAY HIKING

DATE: 30.5.2022

TIME: 9:00

MEETING POINT: The beginning of the car park, near the RED BRIDGE (Červený most), Železná studienka

CONNECTION: By the Trolleybus Number 42,47, direction Červený most, get off at the final stop "Červený most". Then walk aprox. 3 min to the car park.

<output>48.174561, 17.073761</output>

Contact person: Henrich Krč, henrich.krc@fmed.uniba.sk

 

THURSDAY HIKING

DATE: 2.6.2022 

TIME: 8.30

MEETING POINT: Sliačska street (on bus stop Sliačska, bus number 151)

<output>48.174561, 17.073761</output>

Contact person: Róbert Važan, robert.vazanfmed.uniba.sk

 

 

Cycling

date:

time: 

meeting point: in front of the auditorium of Comenius University - Šafárikovo námestie (Safarik square)

Contact person: Róbert Važan, robert.vazan@fmed.uniba.sk

Budovy fakulty

 

<output>GPS súradnice: 48.174561, 17.073761</output>

 

 

<output>48.174561, 17.073761</output> 

1ST YEAR OF STUDY:

CONDITIONS FOR OBTAINING CREDIT:

 

TEACHING OF PHYSICAL EDUCATION WILL TAKE PLACE IN PERSON ONLY!!! NO RECORDS!!!

10 PARTICIPATIONS ARE MANDATORY!!!!

 

1st CLASS GENERAL MEDICINE:

MONDAY: 15.00 Group 4,7,8

                   16.30 Group 13,14

TUESDAY: 15.00 Group 2,3

                  19,30 Group 16,17,18

WEDNESDAY: 10.00 Group 1,10,11,12,15 (outdoor activities only)

DATE: 

MEETING POINT:

CONNECTION:

Contact person:

 

FRIDAY:     12.00 Group 5,6,9

 

1st CLASS DENTISTRY:

THURSDAY: 7.30 Group 1,2


2ND AND 3RD YEAR OF STUDY:

CONDITIONS FOR OBTAINING CREDIT:

 

TEACHING OF PHYSICAL EDUCATION WILL TAKE PLACE IN PERSON ONLY!!! NO RECORDS!!!

10 PARTICIPATIONS ARE MANDATORY!!! = 5 HIKING/CYCLING SESSIONS

IMPORTANT!!!

ONLY 1 HIKE OR 1 ACTIVITY OFFERED BY OUR INSTITUTE PER WEEK IS ACCEPTED!!! (OTHERS WON´T BE WRITTEN TO OUR EVIDENCE)

For those who has fitness membership or other provable sport activity - 3 hiking/cycling sessions are mandatory!!! (One hike per week is accepted!)

Students have to show valid fitness confirmation and the last payment. Without this evidence it won´t be accepted!

 

2nd and 3rd CLASS GENERAL MEDICINE:

MONDAY: 9.00 HIKING (date and meeting point will be updated)

THURSDAY:10.30 HIKING (date and meeting point will be updated)

FRIDAY: CYCLING (date, time and meeting point will be updated) Own bicycle and helmet are necessary!!!

FRIDAY: HIKING (date, time and meeting point will be updated)

SATURDAY: HIKING (date, time and meeting point will be updated)

DATES AND MEETING POINT OF ALL ACTIVITIES WILL BE UPDATED DUE TO A WEATHER ETC. PLEASE CHECK THE WEBSITE REGULARLY. (1 hiking= 2 presences)

 

2nd CLASS DENTISTRY:

WEDNESDAY: 19.30 Group 1,2,3

 

3rd CLASS DENTISTRY:

WEDNESDAY: 18.00 Group 1,2,3

 

Responsible teachers for your groups:

2nd year and 3rd year: 

PaedDr. Róbert Važan, PhD., robert.vazanfmed.uniba.sk

Mgr. Michal Korman, michalkorman3gmail.com

Mgr. Barbora Kociánová, PhD., barbora.kocianovafmed.uniba.sk

Henrich Krč, henrich.krcfmed.uniba.sk

Veronika Lovásová, PhD., veronika.lovasovafmed.uniba.sk

2nd and 3rd year DENTISTRY:

Henrich Krč, henrich.krcfmed.uniba.sk

Veronika Lovásová, PhD., veronika.lovasovafmed.uniba.sk

 

-------------

We follow the same rules regarding COVID as other subjects in the Faculty of Medicine.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

About us

Institute of Physical Education and Sports

811 08   Bratislava, Odborárske sq. 14, tel. 90119 111

Head of the Institute: PaedDr. Róbert V a ž a n, PhD.

tel. +421 02 90119 627, VoIP:  31 627

e-mail:robert.vazan(at)fmed.uniba.sk, telesna.prednosta(at)fmed.uniba.sk

Deputy Head: Mgr. Ján Beracka

Typist: Darina Pôbišová

phone 02/ 90119 367, e-mail: telesna.sekretariat(at)fmed.uniba.sk

Lecturers for English Classes:

Mgr. Barbora K o c i á n o v á, PhD.   (barbora.kocianova@fmed.uniba.sk)

Mgr. Veronika L o v á s o v á, PhD.    (veronika.lovasova@fmed.uniba.sk)

Mgr. Michal   K o r m a n     (michalkorman3@gmail.com)

PaedDr. Róbert  V a ž a n, PhD. (robert.vazan@fmed.uniba.sk)

Mgr. Henrich K r č       (henrich.krc@fmed.uniba.sk)

Other teachers

Mgr. Ján    B e r a c k a

 

Timetable


Physical training takes place in gym at Mlynská Dolina – Manželský internát.

Bus stop ,,Na sitine,, number : 139 or end bus stop ,,Cintorín Slávičie údolie,, nuber 39, 31.

                           


<output>

Aktuálny rozvrh bude zverejnený v priebehu 37. týždňa t.j. medzi 12.9. - 16.9.2016.

Zapisovanie študentov na TV - 2. a 3. ročníka bude od 19.9. od 7,15 hod.

Pri zapisovaní, môže študent zapísať mimo seba maximálne ešte jedného študenta.

1. ročník sa nezapisuje, TV má podľa štúdijných krúžkov.

 Začiatok výučby TV je od pondelka 26.9.2016

 

 

Pre záujemcov o ľadový hokej (v rámci TV) máme ponuku z Prírodovedeckej fakulty.

Hodiny ľadového hokeja sa konajú na zimnom štadióne na Harmincovej ul. v Dúbravke v pondelok od 11.30 do 12.30 hod. Prvá hodina bude 3.10.2016 o 11.30 hod. Odporúčame prísť aspoň 20 min. pred začiatkom hodiny.

Študent musí mať kompletnú výstroj a zaplatí si pomernú časť sumy prenájmu ľadovej plochy a keď nemáme svojich brankárov, tak aj prenajatým brankárom. Táto suma sa v prípade menšej účasti dokáže vyšplhať aj na 10 €/hod.

V prípade záujmu je potrebné prihlásiť sa na adrese robert.vazan@fmed.uniba.sk do 27.9.2016. Na spomínanej mailovej adrese získate aj podrobnejšie informácie. Po absolvovaní príslušného počtu hodín hokeja, získa študent zápočet z TV, ktorý zapisujem na LF.

 

<output>

Pre záujemcov o ľadový hokej (v rámci TV) máme ponuku z Prírodovedeckej fakulty.

Hodiny ľadového hokeja sa konajú na zimnom štadióne na Harmincovej ul. v Dúbravke v pondelok od 11.30 do 12.30 hod. Prvá hodina bude 3.10.2016 o 11.30 hod. Odporúčame prísť aspoň 20 min. pred začiatkom hodiny.

Študent musí mať kompletnú výstroj a zaplatí si pomernú časť sumy prenájmu ľadovej plochy a keď nemáme svojich brankárov, tak aj prenajatým brankárom. Táto suma sa v prípade menšej účasti dokáže vyšplhať aj na 10 €/hod.

V prípade záujmu je potrebné prihlásiť sa na adrese robert.vazan@fmed.uniba.sk do 27.9.2016. Na spomínanej mailovej adrese získate aj podrobnejšie informácie. Po absolvovaní príslušného počtu hodín hokeja, získa študent zápočet z TV, ktorý zapisujem na LF.

</output>

Rozvrh hodín pre I. ročník  Všeobecné lekárstvo

šk.rok 2016/17 – Zimný semester

ŽENY:

PONDELOK

UTOROK

STREDA

MUŽI:

PONDELOK

UTOROK

STREDA

 Rozvrh hodín pre I. ročník  Zubné lekárstvo

šk. rok 2016/17 – Zimný semester

ŽENY:

PONDELOK  

UTOROK    

MUŽI:

PONDELOK  

UTOROK        

</output>

COURSE DESCRIPTION

COURSE DESCRIPTION

University: Comenius University in Bratislava

Faculty: Faculty of Medicine

Course ID: L-S-VL-075

Course title: Physical education 1,2,3,4,5,6

Type, range and form of educational activities:

Lectures: 25 lessons/semester

Practicals/interships:

Self-study:

Form of educational activities: combined

Number of credits: 1

Recommended semester/trimester of study: 1. semester – 6. semester

Educational level: 1st + 2nd level

Prerequisites:

Course requirements: 100% participation in seminars

Learning outcomes:

Knowledge:

- Theoretical knowledge about the importance of physical activity and sport for a healthy life of man

- Theoretical knowledge of the history and present various kinds of sport

- Theoretical knowledge of strength training, swimming and tourism

- The rules of the different sports

- Sport as a means of fair play

Skills:

Practical skills of different kinds of sports - game activities, game combinations and game systems (defense, offense)

Practical skills of strengthening

 

Course syllabus summary:

Teach the theory, methodology and practical coping following sports: basketball, volleyball, football- futsal, hockey, tennis, table tennis, badminton, swimming, aerobics, zumba, hiking (medium course, walking and water) and winter sports according to the interest of students. Foundations and principles of exercise in the gym. Practicing and mastering the basic game activities and simple combinations in game situations. Fundamentals of the rules, strategy and tactics in the selected sport. Exercises for medically fragile - fit, gym, swimming pool. Optional winter concentration.

Recommended literature: Fitness and Strength Training for All Sports : Theory, Methods, Programs

Language necessary to complete the course: English

Notes:

Teacher: PaedDr. Róbert Važan, PhD., Mgr. Michal Korman, Mgr. Ján Beracka, Mgr., Mgr. Veronika Lovásová, PhD., Mgr. Barbora Kociánová, PhD., Mgr. Henrich Krč

<output>Lecturers for English Classes</output>
<output>Lecturers for English Classes</output>
<output>Lecturers for English Classes:</output>

Teacher for English classes: PaedDr. Róbert Važan, PhD., Mgr. Michal Korman, Mgr. Veronika Lovásová, PhD., Mgr. Barbora Kociánová, PhD., Mgr. Henrich Krč

 

 

 

Office hours

Official hours

PaedDr. Róbert Važan, PhD.

Monday:  8.00 - 10.00

Tuesday: 8.30 - 10.30

Wednesday:  15.00 - 17.00 gym Mllynská dolina

Thursday:      11.00 - 14,00

Friday:             8.00 - 11.00

 

Mgr. Barbora Kociánová, PhD.

Monday:     10.00 - 13,00

Tuesday:    10.00 - 13,00

Wednesday:  10.00 - 13,00

Thursday:      10.00 - 13,00

Mgr. Henrich Krč

Monday:  9.00 - 12.00

Tuesday: 9.00 - 12.00

Wednesday:  9.00 - 12.00

Thursday:   9.00 - 12.00 

Mgr. Veronika Lovásová, PhD.

Monday:    9.00 - 12.00

Tuesday: 11.00 - 14.00

Wednesday:  9.00 - 12.00

Friday:   9.00 - 12.00

Mgr. Michal Korman

Monday:  11.00 - 14.00

Tuesday: 11.00 - 14.00

Friday:   11.00 - 14.00