Ústav telesnej výchovy a športu LF UK

Výučba telesnej výchovy - Letný semester 2023/2024

 

Nahrádzanie TV pre 1. - 3.ročník  od 3.-28. júna 2024:

 

Každú stredu: 15,00 - 16,30 telocvičňa LF Mlynská dolina (príchod do TV na výučbu je o 15,00 !!!!)

 

----------------------------------------------------------------             

 

IRECTION:  Final trolleybus stop number 42 and 47 called "Červený most" (Red bridge). Then walk aprox. 5 minutes to the Red bridge.

</output>

MEETING POINT: Meeting at the beginning of the car park on the left side at the "RED BRIDGE", Železná studnička

DIRECTION:  Final trolleybus stop number 42 and 47 called "Červený most" (Red bridge). Then walk aprox. 5 minutes to the Red bridge.

GPS:48.174561, 17.073761

</output>

INFORMÁCIE PRE I. ROČNÍK - LETNÝ SEMESTER:

Začiatok výučby TV v letnom semestri 2023/24 pre 1.ročník začne v týždni od 19.02.2024 (pondelok)

Telesná výchova bude prebiehať v telocvični LF UK v Mlynskej doline - Manželské internáty (viď foto nižšie).

Výučba telesnej výchovy je rozdelená pre I. ročník podľa študijných skupín

Pondelok

7,30 - 9,00     skupiny 25, 29, 2zl, 4zl

15,00 - 16,30 skupiny 15, 17, 19, 20

16,30 - 18,00 skupiny 16, 22, 23, 24

Utorok

12,00 - 13,30 skupiny 5, 18, 1zl, 3zl

13,30 - 15,00 skupiny 3, 4, 12, 30

Streda

10,30 - 12,00 skupiny 11, 21, 27

12,00 - 13,30 skupiny 7, 8, 9, 10

13,30 - 15,00 skupiny 1, 2, 26, 28

Piatok

7,30 - 9,00 skupiny 6, 13, 14

 

INFORMÁCIE PRE II. a III. ročník : 

Začiatok výučby TV pre 2. a 3.ročník bude v týždni od 19.02.2024. Zapisovanie na TV bude možné od stredy 14.2.2024 online cez linky, ktoré vám pošleme na mail.

 

V prípade, že by mal niekto záujem o plávanie, tak sa dá prihlásiť mailom už teraz u Mgr. Henricha Krč (henrich.krcfmed.uniba.sk). Plávanie bude v plavárni na FTVŠ UK, zastávka Lanfranconi vo štvrtok od 19,30 do 20,30. Začína sa vo štvrtok 22.2.2024. Maximálny počet študentov na hodinu plávania je 10. Pokiaľ máte teda záujem, prihlasujte sa na uvedenú adresu, čo najskôr, aby ste boli v limite.

 

Zraz: Na konečnej zástavka električky č. 3 (názov "Komisárky") v Rači

Spojenie: Električkou číslo 3 smer Rača, vystúpiť na konečnej zastávke s  názvom Komisárky 

Kontaktná osoba: Róbert Važan     robert.vazanfmed.uniba.sk

V prípade zlého počasia môže byť turistika zrušená!!! Sledujte web stránku.

 

Zraz:  na parkovisku na ľavej strane za "Červeným mostom" - Železná studnička

Spojenie:  Konečná zástavka trolejbusov č. 42 a 47 (s názvom "Červený most"), odtiaľ peši cca 3-4 minúty k Červenému mostu.

Kontaktná osoba:  Henrich Krč, henrich.krc@fmed.uniba.sk

 

Zraz: Na zastávke električky č.3 "Pekná cesta"

Spojenie: Električkou č.3, smer jazdy RAČA (Komisárky). Vystúpiť na zastávke "Pekná cesta".

Kontaktná osoba: Barbora Kociánová     barbora.kocianova@fmed.uniba.sk

V prípade zlého počasia môže byť turistika zrušená!!! Sledujte web stránku

Zraz: Červený most, železná studnička

<output>Železná studnička</output>

<output>Železná studnička</output>

Spojenie: Trolejbus 42, 47 na zastávke  Červený most

Kontaktná osoba: Henrich Krč, henrich.krc@fmed.uniba.sk

Zraz: na parkovisku na ľavej strane za "Červeným mostom" - Železná studnička

<output>Železná studnička</output>

<output>Železná studnička</output>

Spojenie: Konečná zástavka trolejbusov č. 42 a 47 (s názvom "Červený most"), odtiaľ peši cca 3-4 minúty k Červenému mostu.

V prípade zlého počasia môže byť turistika zrušená!!! Sledujte web stránku.

Kontaktná osoba: Henrich Krč, henrich.krcfmed.uniba.sk

 

 

Poznámka: Sledujte web stránku! Ráno o 8,00 sa rozhodne o konaní/nekonaní turistiky. V prípade zlého počasia sa turistika neuskutoční  !!!

Zraz: Sliačska ulica (zastávka autobusu, číslo 151 "Sliačska")

Spojenie: Električkou číslo 3 smer Rača , vystúpiť na zastávke "Riazanská"

Kontaktná osoba: Róbert Važan     robert.vazanfmed.uniba.sk

V prípade zlého počasia môže byť turistika zrušená!!! Sledujte web stránku.

 

 

 

 

INFORMÁCIE PRE II. a III. ročník : 

Začiatok výučby TV pre 2. a 3.ročník bude v týždni od 25.09.2023. Zapisovanie na TV bude možné online v týždni od 18.09.2023 cez linky, ktoré vám pošleme na mail. Požiadame rektorát, aby nastavili zapisovanie na TV v podvečerných hodinách. V maily s linkami budete mať aj info o čase spustenia zapisovania. Je veľmi pravdepodobné, že hneď ako dostanete mail s linkami, tak budú funkčné a môžete sa zapisovať.

Výučba bude prebiehať prezenčnou formou, ktorá bude zahŕňať výučbu v interiéri (telocvičňa) a exteriéri (outdoorové aktivity).  

Poprosíme vás, aby ste sa nezapisovali na viac športov naraz a tým znemožnili ostatným kolegom zapísať sa. V prípade, že sa pomýlite pri zapisovaní, v maile s linkami bude aj manuál, ako sa odhlásiť z daného športu.

 

Výučba v interiéri:

Interiérové aktivity TV ako halové športy/loptové hry, florbal, kondičná kulturistika, badminton, tabata, či joga, stolný tenis, tenis (v piatok) atd...budú prebiehať v priestoroch telocviční na Manželských internátoch v Mlynskej doline. Mapku s podrobným popisom nájdete na stránke nižšie.

Základné info pre výučbu v exteriéri:

Pôjde o nasledovné športy a športové aktivity. 

Pešia turistika: vždy na konci týždňa, ktorý predchádza týždňu, kedy sa má uskutočniť turistika, bude na webstránke ústavu oznam o mieste a čase stretnutia. Počet účastníkov 40. Pôjde o nenáročné túry v Malých Karpatoch v trvaní cca 3 hodín. Účasť na túre je za 2 prezencie. V prípade veľmi nepriaznivého počasia sa túra ruší a presúva na iný termín.

Vodná turistika: Výučba prebieha v Karloveskej zátoke. Lodenica sa nachádza v areáli UK pod Botanickou záhradou. Treba prísť v športovom oblečení, popr. si zobrať niečo na prezlečenie. Po teoretickom úvode, v ktorom sa oboznámite so zásadami rekreačnej kanoistiky, dostanete pádla, vesty a dvojmiestne kanoe a pôjdete na vodu. Maximálny počet študentov na hodine je 15.

Cykloturistika: vždy na začiatku týždňa, v ktorom sa má uskutočniť cykloturistika, bude na webstránke ústavu oznam o mieste a čase stretnutia. Pôjde o nenáročné túry po asfaltových cestách v Malých Karpatoch - Železná studnička a na hrádzi v trvaní cca 3 hodín. Účasť na túre je za 2 prezencie. V prípade nepriaznivého počasia sa cyklotúra ruší. Študenti sú povinní mať prilbu. Vlastný bicykel je samozrejmosťou., Dúfam že bude v dobrom technickom stave) popr. sa dajú požičať bicykle v rámci Slovnaft bajk atď...

Tenis: na kurte v areáli fakulty. Pre začiatočníkov aj pokročilých. Počet študentov na jednej hodine je 4. V prípade nepriaznivého počasia sa tenis neuskutoční. K dispozícii sú tenisové lopty a dajú sa zapožičať aj tenisové rakety.

Outdoorové aktivity - kondičný beh alebo chôdza + možnosť cvičenia/workoutu na priľahlom priestranstve bude prebiehať v areáli jazera Kuchajda pri nákupnom centre Vivo (od fakulty tam ide električka č. 4 smer Zlaté piesky/ Stanica Nové Mesto). Zraz na Kuchajde je pri amfiteátri. Počet účastníkov podľa rozpisu 20 alebo 40 . Pôjde o kondičný beh popr. chôdzu okolo jazera Kuchajda v minimálnom rozsahu 5 kolečiek!!! (+ možnosť zacvičiť si). Požadovaný rozsah je nutné zvládnuť v určenom 1,5h bloku. Treba prísť načas!!! Zaevidovať sa u vyučujúceho a až od toho momentu si zapnúť aplikáciu/hodinky. Po ukončení 5. kolečka sa opäť dojsť nahlásiť a preukázať sa vykonanou aktivitou vyučujúcemu. Kto nestihne prísť v stanovenom časovom bloku, nebude mu daná aktivita v ten deň uznaná. Každý študent je povinný mať so sebou vlastnú bežeckú aplikáciu v mobile prípadne športové hodinky potrebné pre následnú kontrolu. V prípade veľmi nepriaznivého počasia sa beh/chôdza/cvičenie rušia. Treba prísť v športovom oblečení.

V prípade, že by mal niekto záujem o plávanie, tak sa dá prihlásiť mailom už teraz u Mgr. Henricha Krča (henrich.krcfmed.uniba.sk). Plávanie bude v plavárni na FTVŠ UK, zastávka Lanfranconi vo štvrtok od 19,30 do 20,30. Začína sa vo štvrtok 28.9.2023. Maximálny počet študentov na hodinu plávania je 15. Pokiaľ máte teda záujem, prihlasujte sa na uvedenú adresu, čo najskôr, aby ste boli v limite.

Študenti, ktorí sa zúčastňujú tréningov VŠ líg (basketbal, florbal, volejbal, plávanie) sa nezapisujú cez link, ale prídu na tréning, kde sa nahlásia svojmu vyučujúcemu.

.....

ŠTUDENTI OSLOBODENÍ Z TV ZO ZDRAVOTNÝCH DÔVODOV:

Študenti, ktorí majú zdravotný problém majú možnosť byť uvoľnení z TV na základe lekárskej správy, potvrdenia z aktuálnym dátumom pre daný semester/školský rok. Táto však musí byť od odborného lekára (špecialistu), nie od všeobecného lekára. Potvrdenie musí obsahovať aktuálny dátum, diagnózu a uvedenie obdobia na aké má byť študent oslobodený z TV ako i pečiatku a podpis ošetrujúceho lekára. Lekárska správa však nezaručuje automatické oslobodenie z TV!!! Po posúdení bude študentovi schválené úplné oslobodenie od TV na daný semester/školský rok alebo mu bude udelená adekvátna náhrada TV prispôsobená jeho zdravotnému stavu.

V prípade dlhodobého či aktuálneho zdravotného stavu je potrebné lekárske potvrdenie odovzdať alebo zaslať mailom na začiatku semestra! Neskôr odovzdané potvrdenia nemusia byť uznané!

V prípade úrazu alebo zmeny zdravotného stavu v priebehu semestra informuje o tejto skutočnosti študent svojho vyučujúceho čo najskôr. Lekárske potvrdenie odovzdá (pošle mailom) ihneď ako je to možné.

Pri žiadosti prosím uvádzajte svoj študijný ročník a krúžok. Urýchli to komunikáciu a celý priebeh evidencie.

1.ročník sa zodpovedá svojmu pridelenému vyučujúcemu na hodinách TV

2. a 3. ročník posiela svoju lekársku správu mailom (viditeľné foto, sken) na adresu:

barbora.kocianovafmed.uniba.sk

 

ŠTUDENTI UVOĽNENÍ Z TV NA ZÁKLADE ŠPORTOVÉHO POTVRDENIA:

Sú študenti, ktorí sú aktívnymi vrcholovými športovcami počas celého školského roka. Sú to buď:

Reprezentanti SR, ktorí odovzdajú potvrdenie zo Slovenského zväzu, ako i súpisku na nadchádzajúcu súťaž, sústredenie, majstrovstvá...

Aktívni športovci vykonávajúci šport na výkonnostnej úrovni – potrebné aktuálne potvrdenie ohľadom pravidelných tréningov na klubovej úrovni, aktívna účasť v prebiehajúcej súťaži, na pretekoch, turnajoch.. Dokladované licenciou, členstvom, súpiskou...

Potvrdenie nezaručuje automatické uvoľnenie z TV!!! Študent je uvoľnený až po následnom schválení Ústavom TV, resp. jej zástupcom.

Pri žiadosti prosím uvádzajte svoj študijný ročník a krúžok. Urýchli to komunikáciu a celý priebeh evidencie.

Študenti posielajú svoje potvrdenie na začiatku semestra na adresu:

henrich.krcfmed.uniba.sk

 

.....

Vchod do telocvične LF UK v Mlynskej doline - Manželské internáty je zo zadnej strany budovy internátu. Je to oproti zástavke autobusu č. 139 s názvom Na Sitine.

 

 

"TELESNÝM  CVIČENÍM  JE MOŽNÉ  NAHRADIŤ  VEĽA LIEKOV,

ALE  ŽIADNE  LIEKY  NENAHRADIA  TELESNÉ  CVIČENIA "

<output>

"TELESNÝM  CVIČENÍM  JE MOŽNÉ  NAHRADIŤ  VEĽA LIEKOV,

ALE  ŽIADNE  LIEKY  NENAHRADIA  TELESNÉ  CVIČENIA "

</output>

<output>

"TELESNÝM  CVIČENÍM  JE MOŽNÉ  NAHRADIŤ  VEĽA LIEKOV,

ALE  ŽIADNE  LIEKY  NENAHRADIA  TELESNÉ  CVIČENIA "

</output>

<output>

"TELESNÝM  CVIČENÍM  JE MOŽNÉ  NAHRADIŤ  VEĽA LIEKOV,

ALE  ŽIADNE  LIEKY  NENAHRADIA  TELESNÉ  CVIČENIA "

</output>

Novinky

 

 

 

 

 

 

 

 

Informácie o ústave

Ústav telesnej výchovy a športu LF UK

Špitálska 24, Bratislava 813 72, tel. 90119 367

Prednosta ústavu: PaedDr. Róbert V a ž a n, PhD.

tel. 90119 627, VoIP: 31 627

e-mail: robert.vazan@fmed.uniba.sk, telesna.prednosta@fmed.uniba.sk

Sekretárka ústavu: Darina P ô b i š o v á

tel. 90119 367, VoIP: 31 367 

e-mail:telesna.sekretariat(at)fmed.uniba.sk

Odborní asistenti:

Mgr. Ján B e r a c k a  jan.berackagmail.com (90119 682)

Mgr. Henrich K r č, PhD.  henrich.krcfmed.uniba.sk  (90119 367)

Mgr. Michal K o r m a n  michalkorman3gmail.com (90119 626)

Mgr. Barbora K o c i á n o v á, PhD. (barbora.kocianova@fmed.uniba.sk) 

Mgr. Veronika Lovásová, PhD. (veronika.lovasova@fmed.uniba.sk)

PaedDr. Róbert V a ž a n, PhD.

Ostatní zamestnanci:

Zdeněk K O U P I L

 

športový areál  (vo dvore LF) správca - 90119 628

<output>59357 367 </output>

 

Hlavným poslaním Ústavu telesnej výchovy a športu je zabezpečenie povinnej výučby telesnej výchovy pre študentov Lekárskej fakulty. Ďalej ústav organizuje a pedagogicky zabezpečuje nepovinnú telesnú výchovu, športové a pohybové aktivity študentov a zamestnancov fakulty. Každoročne uskutočňuje nepovinné zimné a letné telovýchovné sústredenia. Prevádzkuje telocvičňu v Mlynskej doline,  lodenicu v Karlovej Vsi a športový areál na dvore LF UK, ktoré poskytujú ďalšie možnosti telesných aktivít.

Publikačná činnosť učiteľov ústavu je zameraná na odborno – metodické články z jednotlivých športov na ktoré majú špecializáciu a vyučujú ich v rámci výberovej povinnej  i dobrovoľnej telesnej výchovy.

Rozvrh

Rozvrh TV v telocvični + turistika v týždni od 11.12. do 15.12.2023

 

Pondelok: 9:00 - 12:00 a 13:30 - 15:00 a 16:00 18:00

Utorok: 9:00 - 10:30 a 12:00 - 21:00

               12:00 turistika

Streda: 12:00 - 19:30

Štvrtok: 9:00 - 12:00

Piatok: 10:00 - 14:00

                9:00 turistika

Sylaby (Info list)

Názov predmetu:      Telesná výchova 1 až 6

Výsledky vzdelávania:

Vedomosti:

- teoretické vedomosti o význame pohybu a športu pre zdravý život človeka

- teoretické vedomosti o histórii a súčasnosti jednotlivých druhov športu

- teoretické vedomosti o posilňovaní, plávaní a turistike

- pravidlá jednotlivých druhov športu

- šport ako prostriedok fair play

 Zručnosti:

- praktické zručnosti z jednotlivých druhov športu – herné činnosti jednotlivca,        herné 

  kombinácie a základné herné systémy (obranné, útočné)

- praktické zručnosti posilňovania

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Študijný program:    Zubné lekárstvo

Názov predmetu:      Telesná výchova 1 až 6

Výsledky vzdelávania:

Vedomosti:

- teoretické vedomosti o význame pohybu a športu pre zdravý život človeka

- teoretické vedomosti o histórii a súčasnosti jednotlivých druhov športu

- teoretické vedomosti o posilňovaní, plávaní a turistike

- pravidlá jednotlivých druhov športu

- šport ako prostriedok fair play

 Zručnosti:

- praktické zručnosti z jednotlivých druhov športu – herné činnosti jednotlivca,      herné 

  kombinácie a základné herné systémy (obranné, útočné)

- praktické zručnosti posilňovania

 

 

INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

 

Kód predmetu:

Názov predmetu: Telesná výchova 1, 2, 3, 4, 5, 6

Pre všeobecné lekárstvo aj zubné lekárstvo

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:

Prednášky:

Cvičenia/stáže: 24 za semester

Metóda vzdelávacích činností: kombinovaná

Počet kreditov: 1 za semester

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1. semester až 6. semester

Stupeň štúdia: 1.

Podmienky na absolvovanie predmetu: 100% účasť na praktických cvičeniach

 

Výsledky vzdelávania:  Všestranný rozvoj osobnosti budúceho lekára.  Interdisciplinárne prepojenie medicíny a telesnej kultúry, využitie prostriedkov telesnej výchovy a športu v telesnej praxi ako jeden z významných prostriedkov prevencie chorôb a osvojenie významu pohybových aktivít pre harmonický rozvoj osobnosti.

Stručná osnova predmetu: Výučba teórie, metodiky a praktického zvládania nasledovných športov: basketbal, volejbal, futbal- futsal, florbal, tenis, stolný tenis, bedminton, plávanie, aerobic, zumba, turistika (kondičná, pešia, vodná) a zimné športy podľa záujmu študentov. Základy a zásady cvičenia v posilňovni. Pri kolektívnych športoch nácvik  a  zvládnutie základný herných činností jednotlivca a jednoduchých kombinácii v herných situáciách. Základy pravidiel, stratégie a taktiky vo zvolenom športe. Cvičenia pre zdravotne oslabených – posilňovňa, telocvičňa, bazén. Nepovinné zimné sústredenie.

Odporúčaná literatúra: Teória, metodika a pravidlá jednotlivých vybraných športov.

Vyučujúci: slovenský jazyk: PaedDr. Róbert Važan, PhD., Mgr. Michal Korman, Mgr. Ján Beracka, Mgr. Veronika Lovásová, PhD., Mgr. Barbora Kociánová, PhD., Mgr. Henrich Krč

anglický jazyk: PaedDr. Róbert Važan, PhD., Mgr. Michal Korman, Mgr. Veronika Lovásová, PhD., Mgr. Barbora Kociánová, PhD., Mgr. Henrich Krč

 

 

 

Konzultačné hodiny

Konzultačné hodiny - letný semester 2023/24

PaedDr. Róbert Važan, PhD.  (robert.vazan@fmed.uniba.sk)

pondelok: 14,00 - 16,00

piatok: 11,00 - 13,00

Mgr. Henrich Krč   (henrich.krc@fmed.uniba.sk)

pondelok: 10,30 - 13,30

piatok: 10,00 - 12,00

Mgr. Ján Beracka    (jan.beracka@gmail.com)

pondelok: 11,00 - 13,00

utorok: 12,30 - 14,30

 

Mgr. Barbora Kociánová, PhD.    (barbora.kocianova@fmed.uniba.sk)

utorok: 9,30 - 11,30

streda: 12,30 - 14,30

Mgr. Veronika Lovásová, PhD.   (veronika.lovasova@fmed.uniba.sk)

utorok:  8,00 - 10,00

streda: 14,00 - 16,00

Mgr. Michal Korman   (michalkorman3@gmail.com)

pondelok: 10,30 - 12,30

utorok:  10,00 - 12,00

 

 

 

 

 

 

VŠ liga futbal a futsal 2018/19

VŠ liga futbal 

1. kolo FMFI - LF 0:3

2. kolo LF - FCHPT 1:0 (Matejčík M.)

3. kolo LF - FEI 5:0 (Grús 2, Matejčík M., Žiak, Volček)

4. kolo EPM EU - LF 3:0

5. kolo LF - APZ 0:0

6. kolo LF - FM 1:0 (Ganaj)

7. kolo SjF - LF 1:0

8. kolo NHF EU - LF 0:2 (Grús, Ganaj)

9. kolo LF - SvF 3:0

 

družstvo

Z

V

R

P

skóre

body

1.

NHF EU

9

8

0

1

27:3

24

2.

FPM EU

9

7

1

1

26:6

22

3.

LF UK

9

6

1

2

12:4

19

4.

SjF STU

9

4

2

3

11:9

    14

5.

APZ SR

9

3

1

5

6:14

10

6.

SvF STU

9

3

1

5

11:16

10

7.

FEI STU

9

3

1

5

10:20

10

8.

FCHPT

9

3

1

5

11:13

10

9.

FM UK

9

2

1

6

10:23

7

10.

FMFI UK

9

1

0

8

5:23

3

  * o 5. až 8.  mieste rozhodli vzájomné  zápasy

 

 

VŠ liga futsal   

I. kolo  LF - VŠEM   10:1 (Galbavý 2, Žiak 2, Matejčík, Maňovský, Marsal, Grús, Poljak, Eisner)         

II. kolo  LF – FCHPT 6:0 (Žiak 3, Matejčík, Grús, Vodecký)

III. kolo SvF – LF 2:1 (Marsal)

IV. kolo LF – EU  1:0 (Matejčík)

V. kolo  Prif – LF 3: 5 (Bódi, Ganaj, Rác, Grús, Vodecký)

VI. kolo FaF - LF 1:13 (Žiak 7, Poljak 2, Bódi 2, Grús, Rác)

semifinále: FEI - EU 3:2

               LF - FMFI 2:2  (7:6 po penaltách)  (Grús, Žiak) Gratulujem!!!

Finále:   LF UK - FEI STU  3:0  (Grús, Ganaj, Žiak) chalani  ĎAKUJEM

                            

Celkové poradie

1.          LF UK

2.         FEI STU

3.         FMFI UK

4.         EU

5.         SvF STU

6.         APZ SR

7.         FCHPT STU

8.         FM UK

9.         Prif. UK

10.       SjF STU

11.       Právo UK

12.       VŠEMvs

13.       FaF UK

 

sk. A  

 

družstvo

Z

V

R

P

skóre

body

1.

LF

6

5

0

1

36:7

15

2.

EU

6

5

0

1

37:4

15

3.

SvF

6

4

0

2

22:15

12

4.

FCHPT

6

3

0

3

17:19

9

5.

Prif

6

3

0

3

26:18

9

6.

VŠEMvs

6

1

0

6

14:30

3

7.

FaF

6

0

0

6

4:63

0

 O poradí na 1. a 2. mieste, ako aj 4. a 5. rozhodli pri rovnosti bodov vzájomné zápasy.

 

 

 

VŠ liga - futsal a futbal

VŠ LIGA FUTBAL  2017/2018

I. kolo    SjF – LF 1:0

II. kolo   FM - LF  0:0                    

III. kolo  LF - SvF 3:1 (Žiak 2, Špánik)

IV. kolo  FCHPT - LF 0:1  (Ganaj)

V. kolo   LF – NHF EU 0:1

VI. kolo  APZ -  LF  0:0

VII. kolo LF – FEI 2:0   (Ganaj 2)

 

 

družstvo

Z

V

R

P

skóre

body

1.

SjF STU

7

6

0

1

16:3

18

2.

NHF EU

7

6

0

1

13:2

18

3.

APZ SR

7

4

2

1

14:5

14

4.

LF UK

7

3

2

2

6:3

11

5.

SvF STU

7

2

1

4

6:12

7

6.

FEI STU

7

1

1

5

2:11

4

7.

FM UK

7

1

1

5

6:18

4

8.

FCHPT

7

0

3

4

2:11

3

  * o 1. – 2. mieste pri rovnosti bodov rozhodol vzájomný zápas SjF – NHF 1:0

 ** o 6. – 7. mieste pri rovnosti bodov rozhodol vzájomný zápas FEI – FM 2:0

 

 

 

VŠ LIGA FUTSAL  2017/2018

I. kolo LF - FCHPT 3:2  (Grús 2, Zechmeister)       

II. kolo FaF – LF    1:4  (Matejčík 2, Grús, Turčan)

III. kolo LF - EU     2:1  (Marsal, Hraboš)

IV. kolo SjF - LF    1:6 (Ganaj 3, Zechmeister 2, Žiak)

V. kolo  LF - Právo 0:1

semifinále: LF - SvF 0:2     APZ - SjF 2:1

o 3. miesto: LF - SjF 8:2 (Žiak 4, Ganaj 2, Kopčík, Matejčík)

G R A T U L U J E M !!!

finále: APZ - SvF 2:1

 

 

družstvo

Z

V

R

P

skóre

body

1.

LF

5

4

0

1

15:6

12

2.

SjF

5

3

1

1

35:12

10

3.

EU

5

3

1

1

31:8

10

4.

Právo

5

3

0

2

10:13

9

5.

FCHPT

5

1

0

3

12:36

3

6.

FaF

5

0

0

4

2:30

0

o 2.     o 2.– 3. mieste rozhodol vyšší počet strelených gólov

 

 

 

 

 

 

VŠ LIGA FUTBAL  2016/2017

I.kolo LF – SvF 0:6 !!!

II. kolo VŠEM – LF  0:5 (Dlugoš 2, Žiak 2, Galbavý) 

III.kolo  LF – FEI   0:3                   

IV.kolo   FMFI – LF 2:0                                   

V.kolo    LF – APZ  2:1 (Žiak 2)

VI.kolo   LF – FCHPT  3:0 kont.   

VII.kolo  LF – FM   4:0 (Grús 2, Ganaj, Najar)                     

VIII.kolo SjF – LF 4:1 (Galbavý)

IX.kolo   NHF EU – LF  1:0

 

 

 

družstvo

Z

V

R

P

skóre

body

1.

NHF EU

8

8

0

0

27:1

24

2.

SjF STU

8

5

2

1

19:6

17

3.

FEI STU

8

4

2

2

20:9

14

4.

FM UK

8

4

0

4

22:23

12

5.

LF UK

8

4

0

4

15:16

12

6.

FMFI UK

8

3

1

4

12:15

10

7.

SvF STU

8

3

1

4

13:20

10

8.

APZ

8

2

3

3

15:13

9

9.

FCHPT

8

1

2

5

6:16

5

10.

VŠEM vs

8

0

1

7

4:30

1

 

VŠ LIGA FUTSAL  2016/2017

I. kolo    LF - SvF   0:1               

II. kolo   EU – LF    1:1   (Ganaj)     

III. kolo  voľno                

IV. kolo  LF - FEI    9:0 (Grús 3, Rác 2, Ganaj, Hraško, Bódi, Hencze)

V. kolo   VŠEM - LF 1:3 (Grús, Najar, Žiak)

VI. kolo  LF – FaF  10:1 (Bódi 3, Galbavý2, Žiak 2, Ganaj, Turčan, Zechmeister)

VII. kolo FCHPT - LF 2:3 (Ganaj, Bódi, Maňovský)

o 5. miesto LF - APZ 15:1 (Bódi 5, Žiak 4, Galbavý 4, Grus, Zechmeister)

 

 

sk. A    

 

družstvo

Z

V

R

P

skóre

body

1.

EU

6

5

1

0

33:10

16

2.

SvF

6

5

0

1

23:7

15

3.

LF

6

4

1

1

26:6

13

4.

FCHPT

6

2

0

4

10:22

6

5.

VŠEM

6

1

1

4

23:29

4

6.

FaF

6

1

1

4

11:30

4

7.

FEI

6

1

0

5

11:33

3

I. semifinále  EU – SjF   3:1  (0:1)     II. semifinále FM – SvF  0:2  (0:0)

 

o 3. miesto FM UK – SjF STU 1:2      FINÁLE:   EU – SvF STU 4:0

Konečné poradie:

 

 

1.  EU

2.  SvF STU

3.  SjF STU

4.  FM UK

5.  LF UK

6.  APZ

7.  FMFI UK

8.  FCHPT STU

9.  Prif. UK

10. VŠEM vs

11.

12.

13.  FEI STU

 

 

 

VŠ LIGA FUTSAL  2015/2016

EU – LF         2:7 (Urbanovský 5, Ganaj, Gašpárek)

LF – Prif        1:9 (Ganaj)

FEI – LF        3:7 (Bódi 2, Najar 2, Belica, Ganaj, Prachár)

FCHPT - LF   0:3 (Urbanovský 2, Ganaj)

LF - Právo      3:3  (Belica, Bódi, Prachár)

sk. B    - konečná tabuľka

 

družstvo

Z

V

R

P

skóre

body

1.

EU

5

4

0

1

27:14

12

2.

LF

5

3

1

1

21:17

10

3.

FEI

5

3

0

2

16:20

9

4.

Prif

5

3

0

2

20:8

9

5.

Právo

5

0

2

3

10:22

2

6.

FCHPT

5

0

1

4

8:21

1

semifinále        APZ – LF     5:4  (Bódi 2, Prachár, Kopčík)

o tretie miesto     FM - LF  3:1 (Ganaj)      

 

 Končené poradie

(VŠ liga futsal 2015/16)

1.     EU  

2.     APZ

3.     FM UK

4.     LF UK

5.     SjF STU

6.     FEI STU

7.     Prif. UK

8.     VŠEMvs

9.     Právo

10.   FaF UK

11.   FMFI UK

12.   FCHPT STU

13.   FA STU

 

 

VŠ Ligy vo futbale 2015/2016

 

 

družstvo

Z

V

R

P

skóre

body

1.

FM

9

8

1

0

22:6

25

2.

EU

9

6

2

1

21:7

20

3.

LF

9

6

1

2

21:6

19

4.

VŠEM

9

6

1

2

29:20

19

5.

APZ

9

5

0

4

16:12

15

6.

FMFI

9

3

0

6

8:22

9

7.

SjF

9

2

1

6

8:19

7

8.

SvF

9

2

0

7

14:20

6

9.

FEI

9

1

2

6

6:20

5

10.

FCHPT

9

1

2

6

7:20

5

                                                               

I. kolo  LF – SvF   2:0 (Urbanovský 2)       

II. kolo VŠEM – LF   0:4     (Urbanovský3, Bódi)

III. kolo  LF – FEI      3:0 kont.

IV. kolo  FMFI – LF   0:4   (Galbavý, Špánik, Urbanovský, Ganaj)

V. kolo   LF – APZ      2:1  (Ganaj, Prachár)

VI.kolo  LF – FCHPT      0:0  !!!!     

VII.kolo LF – FM      1:2   (Urbanovský 11 m) 

VIII.kolo SjF – LF     0:5   (Urbanovský 4, Ganaj)

IX. kolo   NHF EU – LF  3:0                        

                                

VŠ liga basketbal muži / ženy

Rozpis stretnutí - ženy 2017/18

17.10.2017  FCHPT +StF - LF UK

24.10.2017  LF UK – FTVŠ UK 24:64

14.11.2017  FHI EU - LF UK

21.11.2017  LF UK – FMFI + FM 27:51

27.02.2018  LF UK – FCHPT+ SvF 33:47

12.03.2018   FTVŠ – LF UK

19.03.2017   Prif UK - LF UK

21.03.2018   FMFI+FM – LF UK

20.03.2018   LF UK – Prif UK 38:55

10.04.2018  LF UK - FHI EU 45:43

 

Rozpis stretnutí - muži 2017/18

10.10.17  LF  – FMFI+FM   81:71

18.10. 17  FMFI+FM - LF     67:82  

24.10.17  LF  – FMFI 79:37

07.11.17  LF  – NHF EU  70:57

28.11.17  OF + FPM  – LF  64:88

28.02.18  FMFI – LF  52:76

05.03.18  NHF – LF  83: 79

27.03.18  LF  – OF + FPM 71:56

Semifinále play-off

FTVŠ - LF UK   85:50

LF UK - FTVŠ   59:63

o 3. miesto LF UK - SvF+SjF STU  87:85 po predĺžení (75:75)

 

 

Konečná tabuľka po 10.kole
2017/18 skupina B GP W L % GF GA GD PTS
1. LF UK 8 7 1 88% 626 487 139 15
2. FMFI + FM UK 8 6 2 75% 706 568 138 14
3. OF + FPM EU 8 3 5 38% 527 587 -60 11
4. NHF EU 8 2 6 25% 572 638 -66 10
5. FMFI UK 8 2 6 25% 432 583 -151 10

 

 

 

 

 

 

 

Rozpis stretnutí  - ženy 

I. kolo: SvF STU - LF UK  67:29

II.kolo: LF UK - Prif. UK    26:66

III. kolo: FHI+FiF - LF UK  86:40

IV. kolo: LF UK - FMFI UK  16:51

VI. : utorok 28.2. o 16,30   LF UK - SvF STU

VII.: PriF UK - LF UK 55:22

VIII.: LF UK - FHI EU 22:71

IX.: streda 22.3. o 19,30 FMFI UK - LF UK (ŠD Ľ. Štúra)

X: utorok 28.3. o 16,30 LF UK - FCHPT STU

V. kolo: 4.4. o 19,30 FCHPT STU - LF UK dohrávka (Radlinského 9)

Družstvo

Z

V

P

Dal

Dostal

Body

1

Stavebná fakulta STU

5

4

1

293

233

9

2

Prírodovedecká fakulta

5

4

1

257

196

9

3

FMFI UK

4

3

1

212

136

7

4

FHI EU

4

2

2

264

213

6

5

FCHTP STU

4

0

4

154

243

4

6

Lekárska fakulta UK

4

0

4

111

270

4

 

Rozpis stretnutí - muži

I. kolo: LF UK  - SvF STU   65:31

II.kolo: Prif. UK - LF UK       37:76

III. kolo: LF UK - FMFI + FM "B"      80:21

IV. kolo: FCHPT STU - LF UK  55:83

V. kolo: FEI + FIIT - LF UK      67:74

VI. kolo: SvF STU - LF UK       37:53

VII. kolo: LF UK  - Prif. UK      55:49

VIII. kolo: FMFI + FM "B" - LF UK 44:81

IX. kolo: LF UK  - FCHPT STU 96:65

X. kolo: LF UK  - FEI + FIIT 59:52

Semifinále

12.4. streda  18,15   FMFI+FM “A“ – LF UK 92:75

25.4. utorok 19,30   LF UK - FMFI+FM “A“ 58:70

Zápas o 3. miesto

9.5. utorok 19,30   LF UK - FEI+FIIT STU

 

skupina A

GP

W

L

%

GF

GA

GD

PTS

1.

LF UK

10

10

0

100%

722

458

264

20

2.

FEI + FIIT STU

10

8

2

80%

672

528

144

18

3.

PRIF UK

10

5

5

50%

508

545

-37

15

4.

SvF STU

10

5

5

50%

528

536

-8

15

5.

FCHTPT STU

10

1

9

10%

497

660

-163

11

6.

FMFI+FM UK "B"

10

1

9

10%

452

652

-200

11

VŠ liga basketbal muži / ženy

Rozpis stretnutí - ženy 2017/18

17.10.2017  FCHPT +StF - LF UK

24.10.2017  LF UK – FTVŠ UK 24:64

14.11.2017  FHI EU - LF UK

21.11.2017  LF UK – FMFI + FM 27:51

27.02.2018  LF UK – FCHPT+ SvF 33:47

12.03.2018   FTVŠ – LF UK

19.03.2017   Prif UK - LF UK

21.03.2018   FMFI+FM – LF UK

20.03.2018   LF UK – Prif UK 38:55

10.04.2018  LF UK - FHI EU 45:43

 

Rozpis stretnutí - muži 2017/18

10.10.17  LF  – FMFI+FM   81:71

18.10. 17  FMFI+FM - LF     67:82  

24.10.17  LF  – FMFI 79:37

07.11.17  LF  – NHF EU  70:57

28.11.17  OF + FPM  – LF  64:88

28.02.18  FMFI – LF  52:76

05.03.18  NHF – LF  83: 79

27.03.18  LF  – OF + FPM 71:56

Semifinále play-off

FTVŠ - LF UK   85:50

LF UK - FTVŠ   59:63

o 3. miesto LF UK - SvF+SjF STU  87:85 po predĺžení (75:75)

 

 

Konečná tabuľka po 10.kole
2017/18 skupina B GP W L % GF GA GD PTS
1. LF UK 8 7 1 88% 626 487 139 15
2. FMFI + FM UK 8 6 2 75% 706 568 138 14
3. OF + FPM EU 8 3 5 38% 527 587 -60 11
4. NHF EU 8 2 6 25% 572 638 -66 10
5. FMFI UK 8 2 6 25% 432 583 -151 10

 

 

 

 

 

 

 

Rozpis stretnutí  - ženy 

I. kolo: SvF STU - LF UK  67:29

II.kolo: LF UK - Prif. UK    26:66

III. kolo: FHI+FiF - LF UK  86:40

IV. kolo: LF UK - FMFI UK  16:51

VI. : utorok 28.2. o 16,30   LF UK - SvF STU

VII.: PriF UK - LF UK 55:22

VIII.: LF UK - FHI EU 22:71

IX.: streda 22.3. o 19,30 FMFI UK - LF UK (ŠD Ľ. Štúra)

X: utorok 28.3. o 16,30 LF UK - FCHPT STU

V. kolo: 4.4. o 19,30 FCHPT STU - LF UK dohrávka (Radlinského 9)

Družstvo

Z

V

P

Dal

Dostal

Body

1

Stavebná fakulta STU

5

4

1

293

233

9

2

Prírodovedecká fakulta

5

4

1

257

196

9

3

FMFI UK

4

3

1

212

136

7

4

FHI EU

4

2

2

264

213

6

5

FCHTP STU

4

0

4

154

243

4

6

Lekárska fakulta UK

4

0

4

111

270

4

 

Rozpis stretnutí - muži

I. kolo: LF UK  - SvF STU   65:31

II.kolo: Prif. UK - LF UK       37:76

III. kolo: LF UK - FMFI + FM "B"      80:21

IV. kolo: FCHPT STU - LF UK  55:83

V. kolo: FEI + FIIT - LF UK      67:74

VI. kolo: SvF STU - LF UK       37:53

VII. kolo: LF UK  - Prif. UK      55:49

VIII. kolo: FMFI + FM "B" - LF UK 44:81

IX. kolo: LF UK  - FCHPT STU 96:65

X. kolo: LF UK  - FEI + FIIT 59:52

Semifinále

12.4. streda  18,15   FMFI+FM “A“ – LF UK 92:75

25.4. utorok 19,30   LF UK - FMFI+FM “A“ 58:70

Zápas o 3. miesto

9.5. utorok 19,30   LF UK - FEI+FIIT STU

 

skupina A

GP

W

L

%

GF

GA

GD

PTS

1.

LF UK

10

10

0

100%

722

458

264

20

2.

FEI + FIIT STU

10

8

2

80%

672

528

144

18

3.

PRIF UK

10

5

5

50%

508

545

-37

15

4.

SvF STU

10

5

5

50%

528

536

-8

15

5.

FCHTPT STU

10

1

9

10%

497

660

-163

11

6.

FMFI+FM UK "B"

10

1

9

10%

452

652

-200

11

Turistika a cykloturistika

TURISTIKA 

Vzhľadom na to, že už bola raz turistika kvôli počasiu zrušená a bude aj počas veľkonočných sviatkov, ponúkame termín tento piatok 22.3.2024 o 9.30!

Dátum: 22.3.2024

Čas: 9.30!!!

Zraz: Zastávka električky č.3 "Pekná cesta"

Spojenie: Električkou č.3, smer Rača (Komisárky), vystúpiť na zastávke "Pekná cesta"

V prípade zlého počasia môže byť turistika zrušená!!! Sledujte web stránku.

Kontaktná osoba: Barbora Kociánová, barbora.kocianova@fmed.uniba.sk

 

 

 

Dátum: 

Čas: 

Zraz: Parkovisko za Červeným mostom, Železná studnička

<output>Železná studnička</output>

<output>Železná studnička</output>

Spojenie: Trolejbus 42, 47 na zastávke  Červený most

Kontaktná osoba: Henrich Krč, henrich.krcfmed.uniba.sk

 

Dátum:

Čas:

Zraz:

Spojenie:

Kontaktná osoba: Barbora Kociánová, barbora.kocianova@fmed.uniba.sk

Poznámka: Sledujte web stránku! V prípade zlého počasia možná zmena termínu alebo trasy!!!

 

Dátum:

Čas: 

Zraz: Sliačska ulica (zastávka autobusu, číslo 151 "Sliačska")

Spojenie: Električkou číslo 3, vystúpiť na zastávke "Riazanská"

Kontaktná osoba: PaedDr.Róbert Važan, PhD., robert.vazan@fmed.uniba.sk

 

 

....................................

Oddelenie turistiky navštevujú študenti 2. a 3. ročníka. 

<output>robert.vazan(at)fmed.uniba.sk</output

 

 V PIATOK V ČASE 9-13.00 - TERMÍNY A ZRAZ UPRESNÍME!

 Predbežne naplánované túry:

- Rača - Panova lúka - vyhliadka Vydrica - Rača

- Rača - Malá Baňa - Červený kríž - Rača

- Pekná cesta - Kamzík

- Rača - Biely kríž 

- Železná studienka (Červený most) - Kačín

- Devín - Devínska Kobyla - Sandberg - Devín

- Dúbravka - Devínska Kobyla 

- Lanfranconi - Pečniansky les - Lanfranconi

 ....

Presné termíny uskutočnenia túry sú oznamované na webovej stránke nášho ústavu.

 

CYKLOTURISTIKA

Dňa:

Čas:

Zraz: pred aulou UK (vchodom) - Šafárikovo námestie

Kam: cyklochodník popri Dunaji

Povinná výbava: PRILBA, pršiplášť (nepremokavá vetrovka), pitie, vhodné náhradná duša, popr. lepiaca súprava. 

Poznámka: Sledujte web stránku! V prípade zlého počasia možná zmena termínu alebo trasy!!!

Kontaktná osoba:

Róbert Važan    robert.vazanfmed.uniba.sk

 

 

TJ Slávia Medik

VZNIK, VÝVOJ A ČINNOSŤ TJ  SLÁVIA  MEDIK UK BRATISLAVA

       Vznik, vývoj a činnosť TJ Slávia Medik je úzko prepojený s Ústavom telesnej výchovy a športu (ÚTVŠ) (predtým Katedra telesnej výchovy) na LF UK v Bratislave. Najvýznamnejším poslaním ÚTVŠ za úzkej spolupráci s TJ Slávia Medik bolo a je pripraviť do života lekárov, ktorý vnímajú šport  a pohyb ako neoddeliteľnú súčasť zdravého životného štýlu a ako prevenciu pred mnohými civilizačnými chorobami.

       Katedra telesnej výchovy Lekárskej fakulty UK /KTV LF UK/,  vznikla ako reakcia na povinnú výučbu predmetu telesná výchova pre poslucháčov LF v roku 1952, a to uznesením vtedajšej vlády ČSSR. Vo svojich začiatkoch bola súčasťou Katedry telovýchovného lekárstva LF, sídlom KTV boli priestory na Konventnej ulici. Neskôr, od roku 1958 vo „vilke“ pri vysokoškolskom internáte v Horskom parku na Lesnej ulici. Priamo na Lekárskej fakulte UK začala katedra pôsobiť od roku 1960.  V roku 1963 bola založená TJ Slávia Medik, ktorá sa stáva neoddeliteľnou súčasťou ÚTVŠ, a od svojho vzniku zohráva významnú úlohu pri organizovaní študentských a zamestnaneckých športových akcií. ( napr. Športový deň ku 17. novembru, Pohár dekana LF UK, Futbalový maratón, Dni Družby, atď.) Na začiatku činnosti Mediku zohral významnú úlohu Mgr. Prekop Milan, ktorý bol gestorom  a organizátorom väčšiny športový akcií v rámci LF a TJ Slávia Medik.

      Založenie TJ Slávia Medik viedlo k vytvoreniu športových oddielov: basketbalový – ženský a mužský, volejbalový – ženský a mužský, plavecký, futbalový, tenisový, turistický – vodná a pešia turistika, florbalový oddiel a fubalový oddiel zamestnancov LF UK. Činnosť oddielov je zameraná najmä na šport pre všetkých, resp. na rekreačný šport. Vedúci oddielov pôsobia ako asistenti na ÚTVŠ LF UK.

 Stručná charakteristika oddielov:

Basketbalový:  

muži – pravidelný účastník VŠ ligy, tu získali aj svoj  "historický" úspech, keď trikrát v rade (v rokoch 1997 - 99) vyhrali vysokoškolskú ligu pod vedením Mgr.Brunovského. V minulosti bojovalo družstvo o popredné umiestnenia. Potom prišlo obdobie, kedy sa družstvu moc nedarilo, no v posledných 2 rokoch opäť patrilo k najlepším vo VŠ lige (šk. rok 2014/15 - 2. miesto)

ženy – v minulosti dokázal bojovať o titul vo VŠ lige, dosiahol aj pár víťazstiev, dnes je priemerným oddielom.

Tréningy a zápasy oboch oddielov prebiehajú v telocvični Lekárskej fakulty, kde majú vytvorené kvalitné podmienky.

 
Volejbalový:  

ženy – pravidelný účastník VŠ ligy, v minulosti sa mu podarilo niekoľko krát zvíťaziť vo VŠ lige, dnes sa pohybuje na medailových priečkach, no na zlato momentálne nedosahuje.

muži – o tomto oddiely platí to isté ako pri ženskom, no s tým rozdielom, že nedosahuje na medaile.  Podobne ako v basketbal, tak ak volejbalové oddiely uskutočňujú svoje tréningy a zápasy v telocvični LF.

Plavecký:        

oddiel je účastníkom vysokoškolskej ligy, kde pravidelne obsadzuje popredné umiestnenia. Najvýraznejší úspech dosiahli plavci v školských rokoch 2003/2004, 2005/2006 a 2006/2007 keď získali celkové víťazstvá,  a tak bola ocenená dlhoročná kvalitná práca celého oddielu. Nevýhodou je, že Lekárska fakulta nevlastní vlastný bazén a tréningy prebiehajú v prenajatom bazéne na FTVŠ UK, čím sú dosť obmedzené a sťažené podmienky plaveckého oddielu.

 
Tenisový:       

oddiel je len pre rekreačných hráčov, ktorí sa zúčastňujú tréningového procesu. V minulosti mal oddiel aj registrovaných hráčov (iba muži) a bol účastníkom Majstrovstiev Bratislavy v súťaži družstiev – I. a neskôr II. triedy.                   Problémom sú tenisové dvorce. Lekárska fakulta vlastni len jeden kurt, ktorý nestačí pokryť záujem o tenis na fakulte. Podmienky na tréning tenisového oddielu sú veľmi obmedzené a väčšia časť tréningového procesu prebieha v telocvični LF UK v Mlynskej doline.

Turistický:    

pešia turistika: oddiel zameraný najmä na jednodňové túry v okolí Bratislavy – Malé Karpaty. Raz ročne absolvujú členovia aj vysokohorskú turistiku na týždennom pobyte najmä v Tatrách.

vodná turistika: Činnosť prebieha najmä v zátoke v Karlovej Vsi. Využíva sa Lodenicu UK. Okrem trénovania v zátoke a na hlavnom toku Dunaja, absolvujú študenti aj splavy. Splavujú sa rieky Hron, Dunaj, Malý Dunaj a Morava. Výber rieky záleží od stavu hladín riek, počasia a od počtu prihlásených. Celkovo sa ročne absolvujú 3 až 4 splavy. Splavy patria k najobľúbenejším podujatiam organizovanými TJ Slávia Medik.

 

Futbalový:    

Rozdelenie oddielu je na zamestnanecký a študentský. Tréningy oboch oddielov spolu s  prípravnými zápasmi sa uskutočňujú v telocvični Lekárskej fakulty.

Oddiel zamestnancov funguje od roku 1963 až do súčasnej doby. Jeho vyše 50 - ročnú históriu zachytáva kronika, ktorú tvoria  4 hrubé zväzky plné fotografií a komentárov a najmä kniha Polstoročie s loptou (autor Michal Kriško), ktorá vyšla pri príležitosti 50-tého výročia založenia oddielu. Hlavnou činnosťou FO na LF bolo a je zabezpečiť pravidelné stretávanie učiteľov a zamestnancov prostredníctvom záujmu o futbal a tým pomôcť vytvárať lepšie pracovné vzťahy medzi rôznymi pracoviskami LF. Nebolo tomu tak len na fakulte, ale aj medzi inými zdravotníckymi zariadeniami na celom Slovensku. Počas vyše 45 ročnej činnosti futbalového oddielu sa v ňom vystriedalo takmer sto zamestnancov LF UK a lekárov Fakultnej nemocnice.

Študentský oddiel sa zúčastňuje vysokoškolskej lige vo futsale (jeseň-zima), a vo futbale (jar). Nedosahuje však žiadne výraznejšie výsledky a patrí k priemeru ligy.

     

            TJ Slávia Medik si za svoju dlhoročnú úspešnú činnosť  zasluhuje uznanie a obdiv. Stala sa hlavnou hybnou silou pre  rozvoj pohybových aktivít zamestnancov a najmä študentov Lekárskej fakulty, o čom svedčia aj počty registrovaných členov v jednotlivých oddieloch. Jej aktivity plnia aj významnú spoločenskú funkciu.

           Medicína a telesná výchova majú spoločný objekt a to je človek, presnejšie povedané zdravie človeka. Toto zdravie človeka si nemožno predstaviť bez perspektívnej, najmä preventívnej koncepcie medicíny a bez podielu pohybového prejavu, bez telovýchovnej a športovej aktivity.

Futbalový oddiel zamestnancov LF UK

Splavy a lyžiarske zájazdy