Ústav telesnej výchovy a športu LF UK

"TELESNÝM  CVIČENÍM  JE MOŽNÉ  NAHRADIŤ  VEĽA LIEKOV,

ALE  ŽIADNE  LIEKY  NENAHRADIA  TELESNÉ  CVIČENIA "

<output>

"TELESNÝM  CVIČENÍM  JE MOŽNÉ  NAHRADIŤ  VEĽA LIEKOV,

ALE  ŽIADNE  LIEKY  NENAHRADIA  TELESNÉ  CVIČENIA "

</output>

<output>

"TELESNÝM  CVIČENÍM  JE MOŽNÉ  NAHRADIŤ  VEĽA LIEKOV,

ALE  ŽIADNE  LIEKY  NENAHRADIA  TELESNÉ  CVIČENIA "

</output>

<output>

"TELESNÝM  CVIČENÍM  JE MOŽNÉ  NAHRADIŤ  VEĽA LIEKOV,

ALE  ŽIADNE  LIEKY  NENAHRADIA  TELESNÉ  CVIČENIA "

</output>

Novinky

 

Výučba telesnej výchovy v letnom semestri začne v týždni od 26.2.2018.

Ospravedlňujeme sa študentom II. a III. ročníka za neočakávané spustenie elektronického zapisovania na telesnú výchovu. Chyba nastala na rektoráte, kde nám pripravujú podklady a pred spustením nás neinformovali o skutočnosti, že sa dá už zapisovať. Tým pádom sme vám nemohli poslať mail s linkami a časom zapisovania, ktorý by vás upozornil od kedy sa dá zapisovať. 

V prípade nejakých problémov ohľadom hodín TV, dôjdite osobne na Ústav telesnej výchovy a skúsime nájsť pozitívne riešenie problémov.

Tréningy VŠ ligy - basketbal a volejbal  začínajú tiež v týždni od 26.2.2018

 

Rozvrh pre I. ročník letný semester 2017/18

Všeobecné lekárstvo:

ŽENY:

PONDELOK

07,30 – 09,00              15, 26, 27

09,00 – 10,30              21, 22, 23

10,30 – 12,00              24, 25

UTOROK

12,00 – 13,30              3, 5, 28, 29

13,30 – 15,00             2, 7, 8, 13

STREDA

07,30 – 09,00              6, 10, 11, 14   

09,00 – 10,30              16, 17, 19

12,00 – 13,30              4, 19, 20

18,00 – 19,30              1

PIATOK

9,00 – 10,30                9, 12

 

MUŽI:

PONDELOK

07,30 – 09,00              15, 16, 17, 26, 27, 28, 29

09,00 -  10,30             21, 22, 23, 24, 25

UTOROK

12,00 – 13,30              3

13,30 – 15,00              2, 7, 8

STREDA              

07,30 – 09,00              10, 11, 12, 13, 14, 18

12,00 – 13,30              4, 5, 6, 19, 20,

18,00 – 19,30              1

PIATOK

09,00 – 10,30              9      

 

Zubné lekárstvo:

ŽENY :

PONDELOK

10,30 – 12,00              4

UTOROK

09,00 – 10,30             1, 2, 3

 

MUŽI :

PONDELOK

10,30 – 12,00              2, 3, 4

UTOROK

09,00 – 10,30             1

 

 

 

 

 

 

 

ŠPORTOVÝ DEŇ ŠTUDENTOV LF UK K 17. NOVEMBRU

Telovýchovná jednota Slávia Medik v spolupráci s Ústavom telesnej výchovy a športu LF UK usporiada pre Medikov „Športový deň“ pri príležitosti 17. novembra.

Kedy: 14. 11. 2017 (utorok) od 15.00 hod.

Kde:   telocvičňa LF UK v Mlynskej doline

Športy:

FUTSAL  (1+4  hádzanárske brány)

VOLEJBAL mix (vždy minimálne 3 ženy na ihrisku)

STOLNÝ TENIS (dvojhry - muži a ženy)

SILOVÁ SÚŤAŽ – o najsilnejšieho medika

Bližšie informácie ohľadom herných plánov, resp. o systéme súťaženia sa dozviete priamo na mieste. Závisí to od počtu prihlásených do jednotlivých športov. Súpisky na futsal – neobmedzený počet hráčov, na volejbal mix tiež neobmedzený počet, no minimálne 3 ženy.

Možnosť prihlasovania priebežne na hodinách telesnej výchovy alebo na sekretariáte  Ústavu telesnej výchovy a športu. Poprípade v deň súťaženia na “mieste činu“.

Organizátor zabezpečí drobné občerstvenie a ceny pre víťazov.

 

 

Beh Medikov 2017

Vo štvrtok 28.9. v čase 15:00 - 18:00

Miesto konania: Vysokoškolský internát Družba UK

viac info na: https://www.facebook.com/events/1949232071989125/

 

 

LYŽOVAČKA V JASNEJ NA CHOPKU

Termín: sobota 21.1. - sobota 28.1.2017     / 7 nocí /

Miesto:  chata "IĽANOVKA" v Demänovskej doline na Lúčkach na severe Chopku pri stanici  6 - miestnej bublinovej sedačky. (možnosť pozrieť chatu na webe ...)

Chata je situovaná v tichom prostredí lesa vo výške 1.000 m.n.m.. Ubytovanie je komfortné, 3 dvojposteľové a 1 trojposteľová izba - kapacita 9 miest, každá izba má WC aj sprchu. Spoločenská miestnosť s krbom a zariadená kuchynka k dispozícii pre vlastné stravovanie.

Cena :  201,- € aj s pobytovou  taxou  na pobyt. /Chata sa platí  250,- €/noc pre všetkých /

Prepravné zariadenia poskytujú zľavy na karty ITIC a ISIC, viď. cenník Jasná.

prihlásiť sa môžu študenti aj zamestnanci LFUK u asistenta ÚTVŠ LF M. Kormana na mailovej adrese: michalkorman3gmail.com alebo na mobil:  +421948042376 /najlepšie SMS/

 

 

 

Súťaž o najsilnejšieho medika – kategória ženy

1. miesto   Lenka BUCHTOVÁ  (2. roč.)      mŕtvy ťah 115 kg

2. miesto   Marianna GÚČKOVÁ  (3. roč.)    mŕtvy ťah   45 kg

3. miesto   Radka KOVÁČOVÁ     (3. roč.)     mŕtvy ťah   40 kg

 

Súťaž o najsilnejšieho medika – kategória muži

1. miesto   Stanislav  MATÚŠ  (2. roč.- ZL)           

                  výkon v tlaku na lavičke: 145 kg           

                  súťažný koeficient:      67

                  max. počet opakovaní: 60

                  výsledný koeficient:   127

2. miesto   Marián  Nemec  (5. roč.) 

                  výkon v tlaku na lavičke: 135 kg           

                  súťažný koeficient:      45

                  max. počet opakovaní: 64

                  výsledný koeficient:   109

3. miesto   Andrej  Bandura  (2. roč.)         

                  výkon v tlaku na lavičke: 125 kg           

                  súťažný koeficient:      42,7

                  max. počet opakovaní: 55

                  výsledný koeficient:     97,7

 

 

 

 

Beh Medikov 2016

Vo štvrtok 29.9. v čase 14:00 - 19:00

Miesto konania: Vysokoškolský internát Družba UK

viac info na: https://www.facebook.com/events/1778907345714464/

 

 

LETNÝ SPLAV DUNAJA

ÚTVŠ LFUK organizuje tradičný  splav Dunaja pre študentov a zamestnancov LF

 po Dunaji do Vyšegrádu - s  celkovou dĺžkou - 200 km

 ·       Termín:    4. 7. - 11.7.2016   / 8 dní/

 ·       Trasa 

            BA - Čuňovo - Dunakility ostrov, 1. táborenie / pondelok /

ostrov Dunakility - Kližská Nemá- Gonyu- ostrov rkm.1784 - 2. táborenie /utorok/

rkm.1784 - Komárno - Iža - 3. táborenie /streda/

Iža - Radvaň - Kravany - ostrov rkm. 1733 - 4. táborenie /štvrtok/

rkm.1733 - Štúrovo - 5. táborenie /piatok/

Štúrovo - Chľaba-  maď. jazero - 6. táborenie /sobota/

maď.jazero- Nagymaroš- 7. táborenie / nedeľa/

Nagymaroš - Vyšegrád - preprava autom do BA /pondelok/

Záujemci sa môžu informovať u as. Kormana na e-mail: michalkorman3gmail.com, alebo na mobil : 0948 042 376

Účastníci splavu potrebujú vlastnú kempovú výstroj a  lodný materiál dostanú od organizátora.

Všetci účastníci musia dodržiavať  pokyny  vedúceho splavu, používať záchrannú vestu a  musia rešpektovať pravidlá plavby v plavebnej dráhe Dunaja.

Všetci sa zúčastňujú na vlastnú zodpovednosť.

Na dopravu spať sa skladáme cca 25,-euro, kemp v Štúrove je cca 6,-euro

                                                                       

                                                                                      Mgr. Michal Korman

                                                                                      vedúci splavu

 

Cvičenie v posilňovni na Manželských internátoch je počas skúškového obdobia  možné na vlastnú zodpovednosť a po telefonickom dohovore so študentmi : 

Jakub Stanko,  4.ročník/12. krúžok , mobil : 0949 171 234   ubytovaný na Štúraku VBB 737
Michal Briško,  4.ročník/2. krúžok, mobil: 0907 063 079 ubytovaný detto 

Možnosť cvičiť :   Pondelok, Streda, Piatok od 9:00 do 12:00 hod, eventuálne po dohovore aj vo Štvrtok 9:00-12:00 hod.

Ďalej je možnosť cvičiť každú stredu od 15,00 do 17,00.

 

 

 

 

 

Informácie o ústave

Ústav telesnej výchovy a športu LF UK

Špitálska 24, Bratislava 813 72, tel. 59357 367

Prednosta ústavu: PaedDr. Róbert V a ž a n, PhD.

tel. 59357 627, VoIP: 31 627

e-mail: robert.vazan(at)fmed.uniba.sk, telesna.prednosta(at)fmed.uniba.sk

Sekretárka ústavu: Darina P ô b i š o v á

tel. 59357 367, VoIP: 31 367 

e-mail:telesna.sekretariat(at)fmed.uniba.sk

Odborní asistenti:

Mgr. Monika   L a m o š o v á 

Mgr. Ján B e r a c k a

Mgr. Darina H a l č á k o v á (darina.halcakova@fmed.uniba.sk)

Mgr. Michal K o r m a n (michalkorman3@gmail.com)

Mgr. Barbora K o c i á n o v á, PhD. (barbora.kocianova@fmed.uniba.sk)

PaedDr. Róbert V a ž a n, PhD.

Ostatní zamestnanci:

Zdeněk K O U P I L, Ing. Zoltán O R O Š - športový areál (správca) 59357 628

<output>59357 367 </output>

 

Hlavným poslaním Ústavu telesnej výchovy a športu je zabezpečenie povinnej výučby telesnej výchovy pre študentov Lekárskej fakulty. Ďalej ústav organizuje a pedagogicky zabezpečuje nepovinnú telesnú výchovu, športové a pohybové aktivity študentov a zamestnancov fakulty. Každoročne uskutočňuje nepovinné zimné a letné telovýchovné sústredenia. Prevádzkuje telocvičňu v Mlynskej doline,  lodenicu v Karlovej Vsi a športový areál na dvore LF UK, ktoré poskytujú ďalšie možnosti telesných aktivít.

Publikačná činnosť učiteľov ústavu je zameraná na odborno – metodické články z jednotlivých športov na ktoré majú špecializáciu a vyučujú ich v rámci výberovej povinnej  i dobrovoľnej telesnej výchovy.

Rozvrh

Výučba telesnej výchovy v letnom semestri začne v týždni od 26.2.2018.

Ospravedlňujeme sa študentom II. a III. ročníka za neočakávané spustenie elektronického zapisovania na telesnú výchovu. Chyba nastala na rektoráte, kde nám pripravujú podklady a pred spustením nás neinformovali o skutočnosti, že sa dá už zapisovať. Tým pádom sme vám nemohli poslať mail s linkami a časom zapisovania, ktorý by vás upozornil od kedy sa dá zapisovať. 

V prípade nejakých problémov ohľadom hodín TV, dôjdite osobne na Ústav telesnej výchovy a skúsime nájsť pozitívne riešenie problémov.

 

Tréningy VŠ ligy - basketbal a volejbal  začínajú tiež v týždni od 26.2.2018

 

Rozvrh pre I. ročník letný semester 2017/18

Všeobecné lekárstvo:

ŽENY:

PONDELOK

07,30 – 09,00              15, 26, 27

09,00 – 10,30              21, 22, 23

10,30 – 12,00              24, 25,

UTOROK

12,00 – 13,30              3, 5, 28, 29

13,30 – 15,00             2, 7, 8, 13

STREDA

07,30 – 09,00              6, 10, 11, 14   

09,00 – 10,30              16, 17, 19

12,00 – 13,30              4, 19, 20

18,00 – 19,30              1

PIATOK

9,00 – 10,30                9, 12

 

MUŽI:

PONDELOK

07,30 – 09,00              15, 16, 17, 26, 27, 28, 29

09,00 -  10,30             21, 22, 23, 24, 25

UTOROK

12,00 – 13,30              3

13,30 – 15,00              2, 7, 8

STREDA              

07,30 – 09,00              10, 11, 12, 13, 14, 18

12,00 – 13,30              4, 5, 6, 19, 20,

18,00 – 19,30              1

PIATOK

09,00 – 10,30              9      

 

Zubné lekárstvo:

ŽENY :

PONDELOK

10,30 – 12,00              4

UTOROK

09,00 – 10,30             1, 2, 3

 

MUŽI :

PONDELOK

10,30 – 12,00              2, 3, 4

UTOROK

09,00 – 10,30             1

 

 

Sylaby (Info list)

Názov predmetu:      Telesná výchova 1 až 6

Výsledky vzdelávania:

Vedomosti:

- teoretické vedomosti o význame pohybu a športu pre zdravý život človeka

- teoretické vedomosti o histórii a súčasnosti jednotlivých druhov športu

- teoretické vedomosti o posilňovaní, plávaní a turistike

- pravidlá jednotlivých druhov športu

- šport ako prostriedok fair play

 Zručnosti:

- praktické zručnosti z jednotlivých druhov športu – herné činnosti jednotlivca,        herné 

  kombinácie a základné herné systémy (obranné, útočné)

- praktické zručnosti posilňovania

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Študijný program:    Zubné lekárstvo

Názov predmetu:      Telesná výchova 1 až 6

Výsledky vzdelávania:

Vedomosti:

- teoretické vedomosti o význame pohybu a športu pre zdravý život človeka

- teoretické vedomosti o histórii a súčasnosti jednotlivých druhov športu

- teoretické vedomosti o posilňovaní, plávaní a turistike

- pravidlá jednotlivých druhov športu

- šport ako prostriedok fair play

 Zručnosti:

- praktické zručnosti z jednotlivých druhov športu – herné činnosti jednotlivca,      herné 

  kombinácie a základné herné systémy (obranné, útočné)

- praktické zručnosti posilňovania

 

 

INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

 

Kód predmetu:

Názov predmetu: Telesná výchova 1, 2, 3, 4, 5, 6

Pre všeobecné lekárstvo aj zubné lekárstvo

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:

Prednášky:

Cvičenia/stáže: 24 za semester

Metóda vzdelávacích činností: kombinovaná

Počet kreditov: 1 za semester

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1. semester až 6. semester

Stupeň štúdia: 1.

Podmienky na absolvovanie predmetu: 100% účasť na praktických cvičeniach

 

Výsledky vzdelávania:  Všestranný rozvoj osobnosti budúceho lekára.  Interdisciplinárne prepojenie medicíny a telesnej kultúry, využitie prostriedkov telesnej výchovy a športu v telesnej praxi ako jeden z významných prostriedkov prevencie chorôb a osvojenie významu pohybových aktivít pre harmonický rozvoj osobnosti.

Stručná osnova predmetu: Výučba teórie, metodiky a praktického zvládania nasledovných športov: basketbal, volejbal, futbal- futsal, florbal, tenis, stolný tenis, bedminton, plávanie, aerobic, zumba, turistika (kondičná, pešia, vodná) a zimné športy podľa záujmu študentov. Základy a zásady cvičenia v posilňovni. Pri kolektívnych športoch nácvik  a  zvládnutie základný herných činností jednotlivca a jednoduchých kombinácii v herných situáciách. Základy pravidiel, stratégie a taktiky vo zvolenom športe. Cvičenia pre zdravotne oslabených – posilňovňa, telocvičňa, bazén. Nepovinné zimné sústredenie.

Odporúčaná literatúra: Teória, metodika a pravidlá jednotlivých vybraných športov.

Vyučujúci: slovenský jazyk: Mgr. Petra Bajerová, PaedDr. Róbert Važan, PhD., Mgr. Michal Korman, Mgr. Ján Beracka, Mgr. Darina Halčáková, Mgr. Gabriela Lamačková

anglický jazyk: Mgr. Petra Bajerová; PaedDr. Róbert Važan, PhD., Mgr. Michal Korman

 

 

 

Konzultačné hodiny

Konzultačné hodiny skúšobné obdobie - ZS 2017/18

PaedDr. Róbert Važan, PhD.

utorok 8,30 - 11,30

streda 15,00 - 17,00 telocvičňa

štvrtok 8,30 - 11,30

piatok 9,00 - 12,00

Mgr. Darina Halčáková

pondelok 11,00 - 14,00

streda 11,00 - 13,00

štvrtok 11,00 - 14,00

Mgr. Ján Beracka

pondelok 11,00 - 14,00

utorok 11,00 - 14,00

streda 15,00 - 17,00 telocvičňa

štvrtok 11,00 - 14,00

Mgr. Monika Lamošová

pondelok 9,00 - 12,00

utorok 9,00 - 12,00

streda 14,00 - 16,00

Mgr. Barbora Kociánová, PhD.

utorok 9,30 - 12,30

streda  9,30 - 12,30

štvrtok 9,30 - 12,30

Mgr. Michal Korman - dovolenka a lyžiarske zájazdy Chopok do 8.2.2018


 

 

VŠ liga - futsal a futbal

VŠ LIGA FUTSAL  2017/2018

I. kolo LF - FCHPT 3:2  (Grús 2, Zechmeister)       

II. kolo FaF – LF    1:4  (Matejčík 2, Grús, Turčan)

III. kolo LF - EU     2:1  (Marsal, Hraboš)

IV. kolo SjF - LF    1:6 (Ganaj 3, Zechmeister 2, Žiak)

V. kolo  LF - Právo 0:1

semifinále: LF - SvF 0:2     APZ - SjF 2:1

o 3. miesto: LF - SjF 8:2 (Žiak 4, Ganaj 2, Kopčík, Matejčík)

G R A T U L U J E M !!!

finále: APZ - SvF 2:1

 

 

 

družstvo

Z

V

R

P

skóre

body

1.

LF

5

4

0

1

15:6

12

2.

SjF

5

3

1

1

35:12

10

3.

EU

5

3

1

1

31:8

10

4.

Právo

5

3

0

2

10:13

9

5.

FCHPT

5

1

0

3

12:36

3

6.

FaF

5

0

0

4

2:30

0

o 2.     o 2.– 3. mieste rozhodol vyšší počet strelených gólov

 

 

 

 

 

 

VŠ LIGA FUTBAL  2016/2017

I.kolo LF – SvF 0:6 !!!

II. kolo VŠEM – LF  0:5 (Dlugoš 2, Žiak 2, Galbavý) 

III.kolo  LF – FEI   0:3                   

IV.kolo   FMFI – LF 2:0                                   

V.kolo    LF – APZ  2:1 (Žiak 2)

VI.kolo   LF – FCHPT  3:0 kont.   

VII.kolo  LF – FM   4:0 (Grús 2, Ganaj, Najar)                     

VIII.kolo SjF – LF 4:1 (Galbavý)

IX.kolo   NHF EU – LF  1:0

 

 

 

družstvo

Z

V

R

P

skóre

body

1.

NHF EU

8

8

0

0

27:1

24

2.

SjF STU

8

5

2

1

19:6

17

3.

FEI STU

8

4

2

2

20:9

14

4.

FM UK

8

4

0

4

22:23

12

5.

LF UK

8

4

0

4

15:16

12

6.

FMFI UK

8

3

1

4

12:15

10

7.

SvF STU

8

3

1

4

13:20

10

8.

APZ

8

2

3

3

15:13

9

9.

FCHPT

8

1

2

5

6:16

5

10.

VŠEM vs

8

0

1

7

4:30

1

 

VŠ LIGA FUTSAL  2016/2017

I. kolo    LF - SvF   0:1               

II. kolo   EU – LF    1:1   (Ganaj)     

III. kolo  voľno                

IV. kolo  LF - FEI    9:0 (Grús 3, Rác 2, Ganaj, Hraško, Bódi, Hencze)

V. kolo   VŠEM - LF 1:3 (Grús, Najar, Žiak)

VI. kolo  LF – FaF  10:1 (Bódi 3, Galbavý2, Žiak 2, Ganaj, Turčan, Zechmeister)

VII. kolo FCHPT - LF 2:3 (Ganaj, Bódi, Maňovský)

o 5. miesto LF - APZ 15:1 (Bódi 5, Žiak 4, Galbavý 4, Grus, Zechmeister)

 

 

sk. A    

 

družstvo

Z

V

R

P

skóre

body

1.

EU

6

5

1

0

33:10

16

2.

SvF

6

5

0

1

23:7

15

3.

LF

6

4

1

1

26:6

13

4.

FCHPT

6

2

0

4

10:22

6

5.

VŠEM

6

1

1

4

23:29

4

6.

FaF

6

1

1

4

11:30

4

7.

FEI

6

1

0

5

11:33

3

I. semifinále  EU – SjF   3:1  (0:1)     II. semifinále FM – SvF  0:2  (0:0)

 

o 3. miesto FM UK – SjF STU 1:2      FINÁLE:   EU – SvF STU 4:0

Konečné poradie:

 

 

1.  EU

2.  SvF STU

3.  SjF STU

4.  FM UK

5.  LF UK

6.  APZ

7.  FMFI UK

8.  FCHPT STU

9.  Prif. UK

10. VŠEM vs

11.

12.

13.  FEI STU

 

 

 

VŠ LIGA FUTSAL  2015/2016

EU – LF         2:7 (Urbanovský 5, Ganaj, Gašpárek)

LF – Prif        1:9 (Ganaj)

FEI – LF        3:7 (Bódi 2, Najar 2, Belica, Ganaj, Prachár)

FCHPT - LF   0:3 (Urbanovský 2, Ganaj)

LF - Právo      3:3  (Belica, Bódi, Prachár)

sk. B    - konečná tabuľka

 

družstvo

Z

V

R

P

skóre

body

1.

EU

5

4

0

1

27:14

12

2.

LF

5

3

1

1

21:17

10

3.

FEI

5

3

0

2

16:20

9

4.

Prif

5

3

0

2

20:8

9

5.

Právo

5

0

2

3

10:22

2

6.

FCHPT

5

0

1

4

8:21

1

semifinále        APZ – LF     5:4  (Bódi 2, Prachár, Kopčík)

o tretie miesto     FM - LF  3:1 (Ganaj)      

 

 Končené poradie

(VŠ liga futsal 2015/16)

1.     EU  

2.     APZ

3.     FM UK

4.     LF UK

5.     SjF STU

6.     FEI STU

7.     Prif. UK

8.     VŠEMvs

9.     Právo

10.   FaF UK

11.   FMFI UK

12.   FCHPT STU

13.   FA STU

 

 

VŠ Ligy vo futbale 2015/2016

 

 

družstvo

Z

V

R

P

skóre

body

1.

FM

9

8

1

0

22:6

25

2.

EU

9

6

2

1

21:7

20

3.

LF

9

6

1

2

21:6

19

4.

VŠEM

9

6

1

2

29:20

19

5.

APZ

9

5

0

4

16:12

15

6.

FMFI

9

3

0

6

8:22

9

7.

SjF

9

2

1

6

8:19

7

8.

SvF

9

2

0

7

14:20

6

9.

FEI

9

1

2

6

6:20

5

10.

FCHPT

9

1

2

6

7:20

5

                                                               

I. kolo  LF – SvF   2:0 (Urbanovský 2)       

II. kolo VŠEM – LF   0:4     (Urbanovský3, Bódi)

III. kolo  LF – FEI      3:0 kont.

IV. kolo  FMFI – LF   0:4   (Galbavý, Špánik, Urbanovský, Ganaj)

V. kolo   LF – APZ      2:1  (Ganaj, Prachár)

VI.kolo  LF – FCHPT      0:0  !!!!     

VII.kolo LF – FM      1:2   (Urbanovský 11 m) 

VIII.kolo SjF – LF     0:5   (Urbanovský 4, Ganaj)

IX. kolo   NHF EU – LF  3:0                        

                                

VŠ liga basketbal muži / ženy

Rozpis stretnutí - ženy 2017/18

 

17.10.2017 Radlinského 9  19:30  FCHPT +StF - LF UK

24.10.2017 Manželáky          16,30  LF UK – FTVŠ UK 24:64

07.11.2017 Manželáky       16,30  LF UK - FHI EU Preložené na LS

14.11.2017 Horský park     18,30  FHI EU - LF UK

21.11.2017 Manželáky          16,30  LF UK – FMFI + FM

27.02.2018 Manželáky          16,30  LF UK – FCHPT+ SvF

12.03.2018 Lafranconi        19,30  FTVŠ – LF UK

19.03.2017 ŠDĽŠ                19,30  Prif UK - LF UK (dohrávka z LS)

21.03.2018 ŠDĽŠ                 19,30  FMFI+FM – LF UK

27.03.2018 Manželáky          16,30  LF UK – Prif UK

 

Rozpis stretnutí - muži 2017/18

10.10.17  LF  – FMFI+FM   81:71

18.10. 17  FMFI+FM - LF     67:82  

24.10.17  LF  – FMFI 79:37

07.11.17  LF  – NHF EU  70:57

28.11.17  OF + FPM  – LF  64:88

28.02.18 streda  ŠDĽŠ    18,15 FMFI – LF

05.03.18 pondelok Hor. park 18,40 NHF – LF

27.03.18 doma  19,30 LF  – OF + FPM  

 

B skupina

GP

W

L

%

GF

GA

GD

PTS

LF UK

5

5

0

100%

400

286

114

10

FMFI + FM UK

4

3

1

75%

359

275

84

7

FMFI UK

5

2

3

40%

245

335

-90

7

OF + FPM EU

4

1

3

25%

234

292

-58

5

NHF EU

3

0

3

0%

200

225

-25

1

 

 

 

 

 

 

Rozpis stretnutí  - ženy 

I. kolo: SvF STU - LF UK  67:29

II.kolo: LF UK - Prif. UK    26:66

III. kolo: FHI+FiF - LF UK  86:40

IV. kolo: LF UK - FMFI UK  16:51

VI. : utorok 28.2. o 16,30   LF UK - SvF STU

VII.: PriF UK - LF UK 55:22

VIII.: LF UK - FHI EU 22:71

IX.: streda 22.3. o 19,30 FMFI UK - LF UK (ŠD Ľ. Štúra)

X: utorok 28.3. o 16,30 LF UK - FCHPT STU

V. kolo: 4.4. o 19,30 FCHPT STU - LF UK dohrávka (Radlinského 9)

Družstvo

Z

V

P

Dal

Dostal

Body

1

Stavebná fakulta STU

5

4

1

293

233

9

2

Prírodovedecká fakulta

5

4

1

257

196

9

3

FMFI UK

4

3

1

212

136

7

4

FHI EU

4

2

2

264

213

6

5

FCHTP STU

4

0

4

154

243

4

6

Lekárska fakulta UK

4

0

4

111

270

4

 

Rozpis stretnutí - muži

I. kolo: LF UK  - SvF STU   65:31

II.kolo: Prif. UK - LF UK       37:76

III. kolo: LF UK - FMFI + FM "B"      80:21

IV. kolo: FCHPT STU - LF UK  55:83

V. kolo: FEI + FIIT - LF UK      67:74

VI. kolo: SvF STU - LF UK       37:53

VII. kolo: LF UK  - Prif. UK      55:49

VIII. kolo: FMFI + FM "B" - LF UK 44:81

IX. kolo: LF UK  - FCHPT STU 96:65

X. kolo: LF UK  - FEI + FIIT 59:52

Semifinále

12.4. streda  18,15   FMFI+FM “A“ – LF UK 92:75

25.4. utorok 19,30   LF UK - FMFI+FM “A“ 58:70

Zápas o 3. miesto

9.5. utorok 19,30   LF UK - FEI+FIIT STU

 

skupina A

GP

W

L

%

GF

GA

GD

PTS

1.

LF UK

10

10

0

100%

722

458

264

20

2.

FEI + FIIT STU

10

8

2

80%

672

528

144

18

3.

PRIF UK

10

5

5

50%

508

545

-37

15

4.

SvF STU

10

5

5

50%

528

536

-8

15

5.

FCHTPT STU

10

1

9

10%

497

660

-163

11

6.

FMFI+FM UK "B"

10

1

9

10%

452

652

-200

11

Turistika

TURISTIKA      

Dňa: 24.11.2017 PIATOK

Zraz: 10.00 hod. zástavka električky Pekná cesta (smer mesto)

Kam:  Pekná cesta - Kamzík - Vojenská nemocnica

Mgr. Barbora Kociánová, PhD.

(barbora.kocianovafmed.uniba.sk

 

Oddelenie turistiky navštevujú študenti 2. a 3. ročníka. 

 Naplánované túry:

-Vojenská nemocnica – Kačín - Kamzík

-Záhorská Bystrica – hrad Pajštún - Rača

-Smolenice – vrch Záruby - Smolenice

-Devín – Devínská Kobyla  - Sandberg

-Rača – prameň Vydrice - Kamzík

-Lamač – Marianka – Krasňany

-Lozorno – vrch Vysoká – Zochová chata

Presné termíny uskutočnenia túry sú oznamované na výveske pri Ústave telesnej výchovy. A tiež na webovej stránke nášho ústavu-aktuálne.

TJ Slávia Medik

VZNIK, VÝVOJ A ČINNOSŤ TJ  SLÁVIA  MEDIK UK BRATISLAVA

       Vznik, vývoj a činnosť TJ Slávia Medik je úzko prepojený s Ústavom telesnej výchovy a športu (ÚTVŠ) (predtým Katedra telesnej výchovy) na LF UK v Bratislave. Najvýznamnejším poslaním ÚTVŠ za úzkej spolupráci s TJ Slávia Medik bolo a je pripraviť do života lekárov, ktorý vnímajú šport  a pohyb ako neoddeliteľnú súčasť zdravého životného štýlu a ako prevenciu pred mnohými civilizačnými chorobami.

       Katedra telesnej výchovy Lekárskej fakulty UK /KTV LF UK/,  vznikla ako reakcia na povinnú výučbu predmetu telesná výchova pre poslucháčov LF v roku 1952, a to uznesením vtedajšej vlády ČSSR. Vo svojich začiatkoch bola súčasťou Katedry telovýchovného lekárstva LF, sídlom KTV boli priestory na Konventnej ulici. Neskôr, od roku 1958 vo „vilke“ pri vysokoškolskom internáte v Horskom parku na Lesnej ulici. Priamo na Lekárskej fakulte UK začala katedra pôsobiť od roku 1960.  V roku 1963 bola založená TJ Slávia Medik, ktorá sa stáva neoddeliteľnou súčasťou ÚTVŠ, a od svojho vzniku zohráva významnú úlohu pri organizovaní študentských a zamestnaneckých športových akcií. ( napr. Športový deň ku 17. novembru, Pohár dekana LF UK, Futbalový maratón, Dni Družby, atď.) Na začiatku činnosti Mediku zohral významnú úlohu Mgr. Prekop Milan, ktorý bol gestorom  a organizátorom väčšiny športový akcií v rámci LF a TJ Slávia Medik.

      Založenie TJ Slávia Medik viedlo k vytvoreniu športových oddielov: basketbalový – ženský a mužský, volejbalový – ženský a mužský, plavecký, futbalový, tenisový, turistický – vodná a pešia turistika, florbalový oddiel a fubalový oddiel zamestnancov LF UK. Činnosť oddielov je zameraná najmä na šport pre všetkých, resp. na rekreačný šport. Vedúci oddielov pôsobia ako asistenti na ÚTVŠ LF UK.

 Stručná charakteristika oddielov:

Basketbalový:  

muži – pravidelný účastník VŠ ligy, tu získali aj svoj  "historický" úspech, keď trikrát v rade (v rokoch 1997 - 99) vyhrali vysokoškolskú ligu pod vedením Mgr.Brunovského. V minulosti bojovalo družstvo o popredné umiestnenia. Potom prišlo obdobie, kedy sa družstvu moc nedarilo, no v posledných 2 rokoch opäť patrilo k najlepším vo VŠ lige (šk. rok 2014/15 - 2. miesto)

ženy – v minulosti dokázal bojovať o titul vo VŠ lige, dosiahol aj pár víťazstiev, dnes je priemerným oddielom.

Tréningy a zápasy oboch oddielov prebiehajú v telocvični Lekárskej fakulty, kde majú vytvorené kvalitné podmienky.

 
Volejbalový:  

ženy – pravidelný účastník VŠ ligy, v minulosti sa mu podarilo niekoľko krát zvíťaziť vo VŠ lige, dnes sa pohybuje na medailových priečkach, no na zlato momentálne nedosahuje.

muži – o tomto oddiely platí to isté ako pri ženskom, no s tým rozdielom, že nedosahuje na medaile.  Podobne ako v basketbal, tak ak volejbalové oddiely uskutočňujú svoje tréningy a zápasy v telocvični LF.

Plavecký:        

oddiel je účastníkom vysokoškolskej ligy, kde pravidelne obsadzuje popredné umiestnenia. Najvýraznejší úspech dosiahli plavci v školských rokoch 2003/2004, 2005/2006 a 2006/2007 keď získali celkové víťazstvá,  a tak bola ocenená dlhoročná kvalitná práca celého oddielu. Nevýhodou je, že Lekárska fakulta nevlastní vlastný bazén a tréningy prebiehajú v prenajatom bazéne na FTVŠ UK, čím sú dosť obmedzené a sťažené podmienky plaveckého oddielu.

 
Tenisový:       

oddiel je len pre rekreačných hráčov, ktorí sa zúčastňujú tréningového procesu. V minulosti mal oddiel aj registrovaných hráčov (iba muži) a bol účastníkom Majstrovstiev Bratislavy v súťaži družstiev – I. a neskôr II. triedy.                   Problémom sú tenisové dvorce. Lekárska fakulta vlastni len jeden kurt, ktorý nestačí pokryť záujem o tenis na fakulte. Podmienky na tréning tenisového oddielu sú veľmi obmedzené a väčšia časť tréningového procesu prebieha v telocvični LF UK v Mlynskej doline.

Turistický:    

pešia turistika: oddiel zameraný najmä na jednodňové túry v okolí Bratislavy – Malé Karpaty. Raz ročne absolvujú členovia aj vysokohorskú turistiku na týždennom pobyte najmä v Tatrách.

vodná turistika: Činnosť prebieha najmä v zátoke v Karlovej Vsi. Využíva sa Lodenicu UK. Okrem trénovania v zátoke a na hlavnom toku Dunaja, absolvujú študenti aj splavy. Splavujú sa rieky Hron, Dunaj, Malý Dunaj a Morava. Výber rieky záleží od stavu hladín riek, počasia a od počtu prihlásených. Celkovo sa ročne absolvujú 3 až 4 splavy. Splavy patria k najobľúbenejším podujatiam organizovanými TJ Slávia Medik.

 

Futbalový:    

Rozdelenie oddielu je na zamestnanecký a študentský. Tréningy oboch oddielov spolu s  prípravnými zápasmi sa uskutočňujú v telocvični Lekárskej fakulty.

Oddiel zamestnancov funguje od roku 1963 až do súčasnej doby. Jeho vyše 50 - ročnú históriu zachytáva kronika, ktorú tvoria  4 hrubé zväzky plné fotografií a komentárov a najmä kniha Polstoročie s loptou (autor Michal Kriško), ktorá vyšla pri príležitosti 50-tého výročia založenia oddielu. Hlavnou činnosťou FO na LF bolo a je zabezpečiť pravidelné stretávanie učiteľov a zamestnancov prostredníctvom záujmu o futbal a tým pomôcť vytvárať lepšie pracovné vzťahy medzi rôznymi pracoviskami LF. Nebolo tomu tak len na fakulte, ale aj medzi inými zdravotníckymi zariadeniami na celom Slovensku. Počas vyše 45 ročnej činnosti futbalového oddielu sa v ňom vystriedalo takmer sto zamestnancov LF UK a lekárov Fakultnej nemocnice.

Študentský oddiel sa zúčastňuje vysokoškolskej lige vo futsale (jeseň-zima), a vo futbale (jar). Nedosahuje však žiadne výraznejšie výsledky a patrí k priemeru ligy.

     

            TJ Slávia Medik si za svoju dlhoročnú úspešnú činnosť  zasluhuje uznanie a obdiv. Stala sa hlavnou hybnou silou pre  rozvoj pohybových aktivít zamestnancov a najmä študentov Lekárskej fakulty, o čom svedčia aj počty registrovaných členov v jednotlivých oddieloch. Jej aktivity plnia aj významnú spoločenskú funkciu.

           Medicína a telesná výchova majú spoločný objekt a to je človek, presnejšie povedané zdravie človeka. Toto zdravie človeka si nemožno predstaviť bez perspektívnej, najmä preventívnej koncepcie medicíny a bez podielu pohybového prejavu, bez telovýchovnej a športovej aktivity.

Futbalový oddiel zamestnancov LF UK

Splavy a lyžiarske zájazdy

LYŽOVAČKA V JASNEJ NA CHOPKU

Termín: sobota 21.1. - sobota 28.1.2017     / 7 nocí /

Miesto:  chata "IĽANOVKA" v Demänovskej doline na Lúčkach na severe Chopku pri stanici  6 - miestnej bublinovej sedačky. (možnosť pozrieť chatu na webe ...)

Chata je situovaná v tichom prostredí lesa vo výške 1.000 m.n.m.. Ubytovanie je komfortné, 3 dvojposteľové a 1 trojposteľová izba - kapacita 9 miest, každá izba má WC aj sprchu. Spoločenská miestnosť s krbom a zariadená kuchynka k dispozícii pre vlastné stravovanie.

Cena :  201,- € aj s pobytovou  taxou  na pobyt. /Chata sa platí  250,- €/noc pre všetkých /

Prepravné zariadenia poskytujú zľavy na karty ITIC a ISIC, viď. cenník Jasná.

JE VOĽNÝCH  7  MIEST,  prihlásiť sa môžu študenti aj zamestnanci LFUK u asistenta ÚTVŠ LF M. Kormana na mailovej adrese: michalkorman3gmail.com alebo na mobil:  +421948042376 /najlepšie SMS/

 

 

 

 

LETNÝ SPLAV DUNAJA

 

ÚTVŠ LFUK organizuje tradičný  splav Dunaja pre študentov a zamestnancov LF z BA

 po Dunaji do Vyšegrádu - s  celkovou dĺžkou - 200 km

 ·       Termín:    4. 7. - 11.7.2016   / 8 dní/

 ·       Trasa 

            BA - Čuňovo - Dunakility ostrov, 1. táborenie / pondelok /

ostrov Dunakility - Kližská Nemá- Gonyu- ostrov rkm.1784 - 2. táborenie /utorok/

rkm.1784 - Komárno - Iža - 3. táborenie /streda/

Iža - Radvaň - Kravany - ostrov rkm. 1733 - 4. táborenie /štvrtok/

rkm.1733 - Štúrovo - 5. táborenie /piatok/

Štúrovo - Chľaba-  maď. jazero - 6. táborenie /sobota/

maď.jazero- Nagymaroš- 7. táborenie / nedeľa/

Nagymaroš - Vyšegrád - preprava autom do BA /pondelok/

           

Záujemci sa môžu informovať u as. Kormana na e-mail: michalkorman3gmail.com, alebo na mobil : 0948 042 376

Účastníci splavu potrebujú vlastnú kempovú výstroj a  lodný materiál dostanú od organizátora.

Všetci účastníci musia dodržiavať  pokyny  vedúceho splavu, používať záchrannú vestu a  musia rešpektovať pravidlá plavby v plavebnej dráhe Dunaja.

Všetci sa zúčastňujú na vlastnú zodpovednosť.

Na dopravu spať sa skladáme cca 25,-euro, kemp v Štúrove je cca 6,-euro

                                                                       

                                                                                      Mgr. Michal Korman

                                                                                      vedúci splavu