Ústav telesnej výchovy a športu LF UK

Výučba telesnej výchovy - Zimný semester 2021/2022

POZOR ZMENA!!!

Na základe informácie z vedenia fakulty, že spôsob výučby sa nateraz nemení v tom, že praktická výučba sa naďalej realizuje prezenčne, pristúpil Ústav telesnej výchovy a športu k nasledovnej hybridnej výučbe. Chýbajúcu prezenčnú účasť si môžete doplniť v prípade potreby už len formou outdoorových aktivít, ktoré sú na najbližší týždeň vypísané nižšie. (turistika je za 2 účasti na hodine, keďže ide cca o 2 hodinovú túru). V prípade, že máte splnené prezenčné účasti, posielajte v rámci dištančnej výučby záznamy, tak aby ste mali splnené podmienky na zápočet. Stanovené počty prezenčných a dištančných účastí vám boli oznámené učiteľmi na začiatku semestra, ako aj počas semestra, popr. individuálne.

V týždni 29.11. - 4.12.2021

Pondelok:  9,00 Turistika (parkovisko pri Červenom moste), kontaktná osoba: Henrich Krč

                  12,00 - 14,00 Outdoor Kuchajda, kontaktná osoba: Barbora Kociánová

 

Utorok:    9,30 Turistika (zástavka autobusu 151, Sliačska), kontaktná osoba: Róbert Važan

                 9,30 - 11,30 Outdoor Kuchajda, kontaktná osoba: Henrich Krč

                 9,00 - 10,30 Vodná turistika (Michal Korman) lodenica UK pod Botanickou záhradou

                10,30 - 12,00 Vodná turistika

 

Streda:     9,30 - 11,30 Outdoor Kuchajda

            PRE NEPRIAZNIVÉ POČASIE ZRUŠENÉ!!!

              Možnosť prihlásiť sa na Ústave TV v tom istom čase (9,30-11,30) a potom zrealizovať pohybovú aktivitu s aplikáciou v mobile po vlastnej osi. (kontakt Veronika Lovásová)

 

              10,00 Turistika (Parkovisko pod hradom Devín, pred hotelom Hradná brána), Ján Beracka

               13,30 - 15,00 Vodná turistika  (Michal Korman)

               15,00 - 16,00 Vodná turistika

 

PIATOK (3.12.):  Turistika zraz o 9,00 na zástavke električky č. 3 Detvianska

                       (pôjde sa na Biely kríž) kontaktná osoba: Veronika Lovásová

              

SOBOTA (4.12.): Turistika  zraz o 9,00  - zástavka autobusu 151, Sliačska ulica  kontaktná osoba: Róbert Važan

 

V čase konzultačných hodín ktoréhokoľvek asistenta je možné prísť na Ústav TV, zaevidovať sa u učiteľa a s aplikáciou v mobile zrealizovať pohybovú aktivitu (beh, chôdza napr. v Medickej záhrade) v požadovanom množstve a následne sa ohlásiť u vyučujúceho s výsledkom pohybovej aktivity. Ráta sa vám to, ako prezenčná forma.

 

V týždni 6.12. - 11.12.2021 

Pripravujeme..viac info čoskoro

Pondelok:  9,00 Turistika (parkovisko pri Červenom moste), kontaktná osoba: Henrich Krč

                   12,00 - 14,00 Outdoor Kuchajda, kontaktná osoba: Barbora Kociánová

Utorok:     9,30 - 11,30 Outdoor Kuchajda, kontaktná osoba: Henrich Krč

Streda:     9,30 - 11,30 Outdoor Kuchajda, kontaktná osoba: Barbora Kociánová

Piatok:      9,00 Turistika (miesto stretnutia doplníme)  kontaktná osoba: Barbora Kociánová

...

V čase konzultačných hodín ktoréhokoľvek asistenta je možné prísť na Ústav TV, zaevidovať sa u učiteľa a s aplikáciou v mobile zrealizovať pohybovú aktivitu (beh, chôdza napr. v Medickej záhrade) v požadovanom množstve a následne sa ohlásiť u vyučujúceho s výsledkom pohybovej aktivity. Ráta sa vám to, ako prezenčná forma.

Zoznam pohybových aktivít a podmienky ich splnenia :

BEH - 5 km

CHÔDZA/TURISTIKA - 6 km

CYKLOTURISTIKA  outdoor - 20 km

IN LINE KORČUĽOVANIE - 10 km

PLÁVANIE (podmienka aplikácia v hodinkách) - 1 km

POSILŇOVANIE + (tabata, aerobik, fitness, joga...)  – 45 min. aktivita

(Videozáznam odporúčame posielať formou časozberných videí, napr. aplikácia Framelapse, Efectum, YouCut - video editor, alebo cez we tansfer)

 

Vyberiete si  v danom týždni jednu z uvedených pohybových aktivít (športu) a splníte ju v požadovanom objeme počas jedného tréningu. Čiže napr. pri chôdzi, ktorú máte absolvovať v rozsahu  minimálne 6 km, neposielate koľko ste prešli za jeden deň, ale na jedenkrát plynule bez „prerušenia“.  Pohybové aktivity sa môžu obmieňať ľubovoľne.

Záznamy o pohybových aktivitách posielajte cca raz za týždeň (nemusí to byť len cez víkend, ale aj počas týždňa) svojmu vyučujúcemu.  Pri zasielaní záznamov vás poprosíme, uvádzajte vždy aj ktorú hodinu TV ste navštevovali (napr. volejbal, pondelok 13,30).

Záznamy z aplikácií, musia obsahovať tieto povinné, minimálne údaje – meno, popr. profilová fotka, dátum, vzdialenosť a čas trvania pohybovej aktivity alebo aspoň priemerná rýchlosť. Samozrejme ďalšie údaje navyše sú len plusom. Odporúčame Vám  nasledovné aplikácie, ktoré sú voľne stiahnuteľné a obsahujú požadované údaje:  Strava, Sport Tracker, Relive, Runkeeper, MiFit, Locus Map a záznamy z bežeckých hodiniek Garmin, Suunto, Polartec... Samozrejme, ak používate aplikácie, ktoré sme neuviedli a zachytávajú potrebné údaje, tak ich pokojne môžete používať.

---------------

I. ročník začne s výučbou telesnej výchovy v týždni od 27.9.2021

Výučba TV pre I. ročník začne úvodnou hodinou v telocvični LF UK v Mlynskej doline - Manželské internáty (vchod je zo zadnej strany budovy internátu, je to oproti zástavke autobusu č. 139 s názvom Na Sitine). Na úvodnej hodine sa dozviete podrobné informácie o výučbe TV na LF a zároveň si so svojim vyučujúcim dohodnete, ako budete realizovať nasledujúcu vyučujúcu hodinu (v týždni od 4.10.). Úvodná hodina bude informatívna, takže nemusíte si nosiť veci na športovanie (prezlečenie). Tak, ako na všetkých predmetoch v rámci výučby na LF, platia rovnaké pravidlá ohľadom COVIDu aj pri telesnej výchove.

Úvodnú hodinu telesnej výchovy (cca 60 minútovú) máte podľa študijných skupín v nasledovné dni a s nasledovným začiatkom:

Pondelok:  7,30 - krúžky 19,11,12

                10,30 - 26,27,28

Utorok:   12,00 - 4,5,16

                13,30 - 7,8,14

Streda:     7,30 - 1,2 ZL

               12,00 - 13,15,17

               13,30 - 6,9,10

Štvrtok:   7,30 - 1,2,3

               9,00 - 20,21,22

             10,30 - 25,29,30

             12,00 - 18,23,24

Piatok :   9,00 - 3,4 ZL

 

II. a III. ročník začne s výučbou telesnej výchovy v týždni od 4.10.2021

Forma výučby by mala byť vo väčšej miere prezenčná (najmä outdoorové aktivity) a časť bude v prípade potreby dištančné. Elektronické prihlasovanie na TV by malo prebiehať v týždni od 27.9. na základe mailu, ktorý vám pošlú zo študijného oddelenia a bude obsahovať link na prihlasovanie. Na úvodných hodinách si doladíte detaily a formy výučby so svojim vyučujúcim. Tak, ako na všetkých predmetoch v rámci výučby na LF, platia rovnaké pravidlá ohľadom COVIDu aj pri telesnej výchove.

Základné info pre výučbu v exteriéri

Pôjde o nasledovné športy a športové aktivity, ktoré začnú v týždni od 4.10.2021.

Samozrejme nižšie uvedené platí len v prípade, že to dovolí epidemiologická situácia a nebudú zrušené praktické cvičenia prezenčnou formou. Ak by nastala situácia, že budú zrušené praktické cvičenia, prechádzame na dištančnú formu (info bude aktuálne na web stránke).

Pešia turistika: vždy na konci týždňa, ktorý predchádza týždňu, kedy sa má uskutočniť turistika, bude na webstránke ústavu oznam o mieste a čase stretnutia. Počet účastníkov 50. Pôjde o nenáročné túry v Malých Karpatoch v trvaní cca 3 hodín. Účasť na túre je za 2 prezencie. V prípade veľmi nepriaznivého počasia sa túra ruší.

Vodná turistika: Výučba prebieha v Karloveskej zátoke. Lodenica sa nachádza v areáli UK pod Botanickou záhradou. Treba prísť v športovom oblečení, popr. si zobrať niečo na prezlečenie. Po teoretickom úvode, v ktorom sa oboznámite so zásadami rekreačnej kanoistiky, dostanete pádla, vesty a dvojmiestne kanoe a pôjdete na vodu. Maximálny počet študentov na hodine je 16.

Cykloturistika: vždy na konci týždňa, ktorý predchádza týždňu, kedy sa má uskutočniť cykloturistika, bude na webstránke ústavu oznam o mieste a čase stretnutia. Počet účastníkov 15. Pôjde o nenáročné túry po asfaltových cestách v Malých Karpatoch - Železná studnička a na hrádzi v trvaní cca 3 hodín. Účasť na túre je za 2 prezencie. V prípade nepriaznivého počasia sa cyklotúra ruší. Študenti sú povinný mať prilbu. Vlastný bicykel je samozrejmosťou., Dúfam že bude v dobrom technickom stave ) popr. sa dajú požičať bicykle v rámci slovnaft bajk atď...

Tenis: na kurte v areáli fakulty. Pre začiatočníkov aj pokročilých. Počet študentov na jednej hodine je 4. V prípade nepriaznivého počasia sa tenis neuskutoční. K dispozícii sú tenisové lopty a dajú sa zapožičať aj tenisové rakety.

Outdoorové aktivity - kondičný beh alebo chôdza + možnosť cvičenia out work: bude prebiehať v areáli jazera Kuchajda pri nákupnom centre Vivo (od fakulty tam ide električka č. 4 smer Zlaté piesky) Zraz na Kuchajde je pri amfiteátri. Počet účastníkov podľa rozpisu 20 alebo 40 . Pôjde o kondičný beh popr. chôdzu okolo jazera Kuchajda + možnosť zacvičiť si out work. V prípade veľmi nepriaznivého počasia sa beh/chôdza/cvičenie rušia. Treba prísť v športovom oblečení.

 

 

V prípade, že by mal niekto záujem o plávanie, tak sa dá prihlásiť mailom už teraz u Mgr. Henricha Krča (henrich.krcfmed.uniba.sk). Plávanie bude v plavárni Pasienky (pri OC Vivo) v stredu od 12,00 do 13,00 a druhá hodina od 13,00 do 14,00. Začína sa už v stredu 29.9. Maximálny počet študentov na hodinu plávania je 13. Pokiaľ máte teda záujem, prihlasujte sa na uvedenú adresu, čo najskôr, aby ste boli v limite.

 

 

 

"TELESNÝM  CVIČENÍM  JE MOŽNÉ  NAHRADIŤ  VEĽA LIEKOV,

ALE  ŽIADNE  LIEKY  NENAHRADIA  TELESNÉ  CVIČENIA "

<output>

"TELESNÝM  CVIČENÍM  JE MOŽNÉ  NAHRADIŤ  VEĽA LIEKOV,

ALE  ŽIADNE  LIEKY  NENAHRADIA  TELESNÉ  CVIČENIA "

</output>

<output>

"TELESNÝM  CVIČENÍM  JE MOŽNÉ  NAHRADIŤ  VEĽA LIEKOV,

ALE  ŽIADNE  LIEKY  NENAHRADIA  TELESNÉ  CVIČENIA "

</output>

<output>

"TELESNÝM  CVIČENÍM  JE MOŽNÉ  NAHRADIŤ  VEĽA LIEKOV,

ALE  ŽIADNE  LIEKY  NENAHRADIA  TELESNÉ  CVIČENIA "

</output>

Novinky

 

 

 

 

 

 

 

 

Informácie o ústave

Ústav telesnej výchovy a športu LF UK

Špitálska 24, Bratislava 813 72, tel. 90119 367

Prednosta ústavu: PaedDr. Róbert V a ž a n, PhD.

tel. 90119 627, VoIP: 31 627

e-mail: robert.vazan@fmed.uniba.sk, telesna.prednosta@fmed.uniba.sk

Sekretárka ústavu: Darina P ô b i š o v á

tel. 90119 367, VoIP: 31 367 

e-mail:telesna.sekretariat(at)fmed.uniba.sk

Odborní asistenti:

Mgr. Ján B e r a c k a  jan.berackagmail.com (90119 682)

Mgr. Henrich K r č  henrich.krcfmed.uniba.sk  (90119 367)

Mgr. Michal K o r m a n  michalkorman3gmail.com (90119 626)

Mgr. Barbora K o c i á n o v á, PhD. (barbora.kocianova@fmed.uniba.sk) 

Mgr. Veronika Lovásová, PhD. (veronika.lovasova@fmed.uniba.sk)

PaedDr. Róbert V a ž a n, PhD.

Ostatní zamestnanci:

Zdeněk K O U P I L

 

športový areál  (vo dvore LF) správca - 90119 628

<output>59357 367 </output>

 

Hlavným poslaním Ústavu telesnej výchovy a športu je zabezpečenie povinnej výučby telesnej výchovy pre študentov Lekárskej fakulty. Ďalej ústav organizuje a pedagogicky zabezpečuje nepovinnú telesnú výchovu, športové a pohybové aktivity študentov a zamestnancov fakulty. Každoročne uskutočňuje nepovinné zimné a letné telovýchovné sústredenia. Prevádzkuje telocvičňu v Mlynskej doline,  lodenicu v Karlovej Vsi a športový areál na dvore LF UK, ktoré poskytujú ďalšie možnosti telesných aktivít.

Publikačná činnosť učiteľov ústavu je zameraná na odborno – metodické články z jednotlivých športov na ktoré majú špecializáciu a vyučujú ich v rámci výberovej povinnej  i dobrovoľnej telesnej výchovy.

Rozvrh

Sylaby (Info list)

Názov predmetu:      Telesná výchova 1 až 6

Výsledky vzdelávania:

Vedomosti:

- teoretické vedomosti o význame pohybu a športu pre zdravý život človeka

- teoretické vedomosti o histórii a súčasnosti jednotlivých druhov športu

- teoretické vedomosti o posilňovaní, plávaní a turistike

- pravidlá jednotlivých druhov športu

- šport ako prostriedok fair play

 Zručnosti:

- praktické zručnosti z jednotlivých druhov športu – herné činnosti jednotlivca,        herné 

  kombinácie a základné herné systémy (obranné, útočné)

- praktické zručnosti posilňovania

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Študijný program:    Zubné lekárstvo

Názov predmetu:      Telesná výchova 1 až 6

Výsledky vzdelávania:

Vedomosti:

- teoretické vedomosti o význame pohybu a športu pre zdravý život človeka

- teoretické vedomosti o histórii a súčasnosti jednotlivých druhov športu

- teoretické vedomosti o posilňovaní, plávaní a turistike

- pravidlá jednotlivých druhov športu

- šport ako prostriedok fair play

 Zručnosti:

- praktické zručnosti z jednotlivých druhov športu – herné činnosti jednotlivca,      herné 

  kombinácie a základné herné systémy (obranné, útočné)

- praktické zručnosti posilňovania

 

 

INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

 

Kód predmetu:

Názov predmetu: Telesná výchova 1, 2, 3, 4, 5, 6

Pre všeobecné lekárstvo aj zubné lekárstvo

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:

Prednášky:

Cvičenia/stáže: 24 za semester

Metóda vzdelávacích činností: kombinovaná

Počet kreditov: 1 za semester

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1. semester až 6. semester

Stupeň štúdia: 1.

Podmienky na absolvovanie predmetu: 100% účasť na praktických cvičeniach

 

Výsledky vzdelávania:  Všestranný rozvoj osobnosti budúceho lekára.  Interdisciplinárne prepojenie medicíny a telesnej kultúry, využitie prostriedkov telesnej výchovy a športu v telesnej praxi ako jeden z významných prostriedkov prevencie chorôb a osvojenie významu pohybových aktivít pre harmonický rozvoj osobnosti.

Stručná osnova predmetu: Výučba teórie, metodiky a praktického zvládania nasledovných športov: basketbal, volejbal, futbal- futsal, florbal, tenis, stolný tenis, bedminton, plávanie, aerobic, zumba, turistika (kondičná, pešia, vodná) a zimné športy podľa záujmu študentov. Základy a zásady cvičenia v posilňovni. Pri kolektívnych športoch nácvik  a  zvládnutie základný herných činností jednotlivca a jednoduchých kombinácii v herných situáciách. Základy pravidiel, stratégie a taktiky vo zvolenom športe. Cvičenia pre zdravotne oslabených – posilňovňa, telocvičňa, bazén. Nepovinné zimné sústredenie.

Odporúčaná literatúra: Teória, metodika a pravidlá jednotlivých vybraných športov.

Vyučujúci: slovenský jazyk: PaedDr. Róbert Važan, PhD., Mgr. Michal Korman, Mgr. Ján Beracka, Mgr. Veronika Lovásová, PhD., Mgr. Barbora Kociánová, PhD., Mgr. Henrich Krč

anglický jazyk: PaedDr. Róbert Važan, PhD., Mgr. Michal Korman, Mgr. Veronika Lovásová, PhD., Mgr. Barbora Kociánová, PhD., Mgr. Henrich Krč

 

 

 

Konzultačné hodiny

Konzultačné hodiny - zimný semester 2021/22

PaedDr. Róbert Važan, PhD.

pondelok 8,00 - 10,00

utorok     8,30 - 10,30

štvrtok    9,00 - 12,00

Mgr. Henrich Krč

streda        10,00 - 12,00

štvrtok       10,00 - 12,00

Mgr. Ján Beracka

utorok      11,00 - 13,00

streda      11,00 - 13,00

štvrtok     11,00 - 13,00

Mgr. Barbora Kociánová, PhD.

pondelok   9,30 - 11,30

utorok      10,30 - 12,30

štvrtok     10,30 - 12,30

Mgr. Veronika Lovásová, PhD.

pondelok 9,30 - 11,30

utorok      9,30 - 11,30

streda      9,30 - 11,30

Mgr. Michal Korman

pondelok    12,00 - 14,00

utorok        13,30 - 15,30

 

 

 

VŠ liga futbal a futsal 2018/19

VŠ liga futbal 

1. kolo FMFI - LF 0:3

2. kolo LF - FCHPT 1:0 (Matejčík M.)

3. kolo LF - FEI 5:0 (Grús 2, Matejčík M., Žiak, Volček)

4. kolo EPM EU - LF 3:0

5. kolo LF - APZ 0:0

6. kolo LF - FM 1:0 (Ganaj)

7. kolo SjF - LF 1:0

8. kolo NHF EU - LF 0:2 (Grús, Ganaj)

9. kolo LF - SvF 3:0

 

družstvo

Z

V

R

P

skóre

body

1.

NHF EU

9

8

0

1

27:3

24

2.

FPM EU

9

7

1

1

26:6

22

3.

LF UK

9

6

1

2

12:4

19

4.

SjF STU

9

4

2

3

11:9

    14

5.

APZ SR

9

3

1

5

6:14

10

6.

SvF STU

9

3

1

5

11:16

10

7.

FEI STU

9

3

1

5

10:20

10

8.

FCHPT

9

3

1

5

11:13

10

9.

FM UK

9

2

1

6

10:23

7

10.

FMFI UK

9

1

0

8

5:23

3

  * o 5. až 8.  mieste rozhodli vzájomné  zápasy

 

 

VŠ liga futsal   

I. kolo  LF - VŠEM   10:1 (Galbavý 2, Žiak 2, Matejčík, Maňovský, Marsal, Grús, Poljak, Eisner)         

II. kolo  LF – FCHPT 6:0 (Žiak 3, Matejčík, Grús, Vodecký)

III. kolo SvF – LF 2:1 (Marsal)

IV. kolo LF – EU  1:0 (Matejčík)

V. kolo  Prif – LF 3: 5 (Bódi, Ganaj, Rác, Grús, Vodecký)

VI. kolo FaF - LF 1:13 (Žiak 7, Poljak 2, Bódi 2, Grús, Rác)

semifinále: FEI - EU 3:2

               LF - FMFI 2:2  (7:6 po penaltách)  (Grús, Žiak) Gratulujem!!!

Finále:   LF UK - FEI STU  3:0  (Grús, Ganaj, Žiak) chalani  ĎAKUJEM

                            

Celkové poradie

1.          LF UK

2.         FEI STU

3.         FMFI UK

4.         EU

5.         SvF STU

6.         APZ SR

7.         FCHPT STU

8.         FM UK

9.         Prif. UK

10.       SjF STU

11.       Právo UK

12.       VŠEMvs

13.       FaF UK

 

sk. A  

 

družstvo

Z

V

R

P

skóre

body

1.

LF

6

5

0

1

36:7

15

2.

EU

6

5

0

1

37:4

15

3.

SvF

6

4

0

2

22:15

12

4.

FCHPT

6

3

0

3

17:19

9

5.

Prif

6

3

0

3

26:18

9

6.

VŠEMvs

6

1

0

6

14:30

3

7.

FaF

6

0

0

6

4:63

0

 O poradí na 1. a 2. mieste, ako aj 4. a 5. rozhodli pri rovnosti bodov vzájomné zápasy.

 

 

 

VŠ liga - futsal a futbal

VŠ LIGA FUTBAL  2017/2018

I. kolo    SjF – LF 1:0

II. kolo   FM - LF  0:0                    

III. kolo  LF - SvF 3:1 (Žiak 2, Špánik)

IV. kolo  FCHPT - LF 0:1  (Ganaj)

V. kolo   LF – NHF EU 0:1

VI. kolo  APZ -  LF  0:0

VII. kolo LF – FEI 2:0   (Ganaj 2)

 

 

družstvo

Z

V

R

P

skóre

body

1.

SjF STU

7

6

0

1

16:3

18

2.

NHF EU

7

6

0

1

13:2

18

3.

APZ SR

7

4

2

1

14:5

14

4.

LF UK

7

3

2

2

6:3

11

5.

SvF STU

7

2

1

4

6:12

7

6.

FEI STU

7

1

1

5

2:11

4

7.

FM UK

7

1

1

5

6:18

4

8.

FCHPT

7

0

3

4

2:11

3

  * o 1. – 2. mieste pri rovnosti bodov rozhodol vzájomný zápas SjF – NHF 1:0

 ** o 6. – 7. mieste pri rovnosti bodov rozhodol vzájomný zápas FEI – FM 2:0

 

 

 

VŠ LIGA FUTSAL  2017/2018

I. kolo LF - FCHPT 3:2  (Grús 2, Zechmeister)       

II. kolo FaF – LF    1:4  (Matejčík 2, Grús, Turčan)

III. kolo LF - EU     2:1  (Marsal, Hraboš)

IV. kolo SjF - LF    1:6 (Ganaj 3, Zechmeister 2, Žiak)

V. kolo  LF - Právo 0:1

semifinále: LF - SvF 0:2     APZ - SjF 2:1

o 3. miesto: LF - SjF 8:2 (Žiak 4, Ganaj 2, Kopčík, Matejčík)

G R A T U L U J E M !!!

finále: APZ - SvF 2:1

 

 

družstvo

Z

V

R

P

skóre

body

1.

LF

5

4

0

1

15:6

12

2.

SjF

5

3

1

1

35:12

10

3.

EU

5

3

1

1

31:8

10

4.

Právo

5

3

0

2

10:13

9

5.

FCHPT

5

1

0

3

12:36

3

6.

FaF

5

0

0

4

2:30

0

o 2.     o 2.– 3. mieste rozhodol vyšší počet strelených gólov

 

 

 

 

 

 

VŠ LIGA FUTBAL  2016/2017

I.kolo LF – SvF 0:6 !!!

II. kolo VŠEM – LF  0:5 (Dlugoš 2, Žiak 2, Galbavý) 

III.kolo  LF – FEI   0:3                   

IV.kolo   FMFI – LF 2:0                                   

V.kolo    LF – APZ  2:1 (Žiak 2)

VI.kolo   LF – FCHPT  3:0 kont.   

VII.kolo  LF – FM   4:0 (Grús 2, Ganaj, Najar)                     

VIII.kolo SjF – LF 4:1 (Galbavý)

IX.kolo   NHF EU – LF  1:0

 

 

 

družstvo

Z

V

R

P

skóre

body

1.

NHF EU

8

8

0

0

27:1

24

2.

SjF STU

8

5

2

1

19:6

17

3.

FEI STU

8

4

2

2

20:9

14

4.

FM UK

8

4

0

4

22:23

12

5.

LF UK

8

4

0

4

15:16

12

6.

FMFI UK

8

3

1

4

12:15

10

7.

SvF STU

8

3

1

4

13:20

10

8.

APZ

8

2

3

3

15:13

9

9.

FCHPT

8

1

2

5

6:16

5

10.

VŠEM vs

8

0

1

7

4:30

1

 

VŠ LIGA FUTSAL  2016/2017

I. kolo    LF - SvF   0:1               

II. kolo   EU – LF    1:1   (Ganaj)     

III. kolo  voľno                

IV. kolo  LF - FEI    9:0 (Grús 3, Rác 2, Ganaj, Hraško, Bódi, Hencze)

V. kolo   VŠEM - LF 1:3 (Grús, Najar, Žiak)

VI. kolo  LF – FaF  10:1 (Bódi 3, Galbavý2, Žiak 2, Ganaj, Turčan, Zechmeister)

VII. kolo FCHPT - LF 2:3 (Ganaj, Bódi, Maňovský)

o 5. miesto LF - APZ 15:1 (Bódi 5, Žiak 4, Galbavý 4, Grus, Zechmeister)

 

 

sk. A    

 

družstvo

Z

V

R

P

skóre

body

1.

EU

6

5

1

0

33:10

16

2.

SvF

6

5

0

1

23:7

15

3.

LF

6

4

1

1

26:6

13

4.

FCHPT

6

2

0

4

10:22

6

5.

VŠEM

6

1

1

4

23:29

4

6.

FaF

6

1

1

4

11:30

4

7.

FEI

6

1

0

5

11:33

3

I. semifinále  EU – SjF   3:1  (0:1)     II. semifinále FM – SvF  0:2  (0:0)

 

o 3. miesto FM UK – SjF STU 1:2      FINÁLE:   EU – SvF STU 4:0

Konečné poradie:

 

 

1.  EU

2.  SvF STU

3.  SjF STU

4.  FM UK

5.  LF UK

6.  APZ

7.  FMFI UK

8.  FCHPT STU

9.  Prif. UK

10. VŠEM vs

11.

12.

13.  FEI STU

 

 

 

VŠ LIGA FUTSAL  2015/2016

EU – LF         2:7 (Urbanovský 5, Ganaj, Gašpárek)

LF – Prif        1:9 (Ganaj)

FEI – LF        3:7 (Bódi 2, Najar 2, Belica, Ganaj, Prachár)

FCHPT - LF   0:3 (Urbanovský 2, Ganaj)

LF - Právo      3:3  (Belica, Bódi, Prachár)

sk. B    - konečná tabuľka

 

družstvo

Z

V

R

P

skóre

body

1.

EU

5

4

0

1

27:14

12

2.

LF

5

3

1

1

21:17

10

3.

FEI

5

3

0

2

16:20

9

4.

Prif

5

3

0

2

20:8

9

5.

Právo

5

0

2

3

10:22

2

6.

FCHPT

5

0

1

4

8:21

1

semifinále        APZ – LF     5:4  (Bódi 2, Prachár, Kopčík)

o tretie miesto     FM - LF  3:1 (Ganaj)      

 

 Končené poradie

(VŠ liga futsal 2015/16)

1.     EU  

2.     APZ

3.     FM UK

4.     LF UK

5.     SjF STU

6.     FEI STU

7.     Prif. UK

8.     VŠEMvs

9.     Právo

10.   FaF UK

11.   FMFI UK

12.   FCHPT STU

13.   FA STU

 

 

VŠ Ligy vo futbale 2015/2016

 

 

družstvo

Z

V

R

P

skóre

body

1.

FM

9

8

1

0

22:6

25

2.

EU

9

6

2

1

21:7

20

3.

LF

9

6

1

2

21:6

19

4.

VŠEM

9

6

1

2

29:20

19

5.

APZ

9

5

0

4

16:12

15

6.

FMFI

9

3

0

6

8:22

9

7.

SjF

9

2

1

6

8:19

7

8.

SvF

9

2

0

7

14:20

6

9.

FEI

9

1

2

6

6:20

5

10.

FCHPT

9

1

2

6

7:20

5

                                                               

I. kolo  LF – SvF   2:0 (Urbanovský 2)       

II. kolo VŠEM – LF   0:4     (Urbanovský3, Bódi)

III. kolo  LF – FEI      3:0 kont.

IV. kolo  FMFI – LF   0:4   (Galbavý, Špánik, Urbanovský, Ganaj)

V. kolo   LF – APZ      2:1  (Ganaj, Prachár)

VI.kolo  LF – FCHPT      0:0  !!!!     

VII.kolo LF – FM      1:2   (Urbanovský 11 m) 

VIII.kolo SjF – LF     0:5   (Urbanovský 4, Ganaj)

IX. kolo   NHF EU – LF  3:0                        

                                

VŠ liga basketbal muži / ženy

Rozpis stretnutí - ženy 2017/18

17.10.2017  FCHPT +StF - LF UK

24.10.2017  LF UK – FTVŠ UK 24:64

14.11.2017  FHI EU - LF UK

21.11.2017  LF UK – FMFI + FM 27:51

27.02.2018  LF UK – FCHPT+ SvF 33:47

12.03.2018   FTVŠ – LF UK

19.03.2017   Prif UK - LF UK

21.03.2018   FMFI+FM – LF UK

20.03.2018   LF UK – Prif UK 38:55

10.04.2018  LF UK - FHI EU 45:43

 

Rozpis stretnutí - muži 2017/18

10.10.17  LF  – FMFI+FM   81:71

18.10. 17  FMFI+FM - LF     67:82  

24.10.17  LF  – FMFI 79:37

07.11.17  LF  – NHF EU  70:57

28.11.17  OF + FPM  – LF  64:88

28.02.18  FMFI – LF  52:76

05.03.18  NHF – LF  83: 79

27.03.18  LF  – OF + FPM 71:56

Semifinále play-off

FTVŠ - LF UK   85:50

LF UK - FTVŠ   59:63

o 3. miesto LF UK - SvF+SjF STU  87:85 po predĺžení (75:75)

 

 

Konečná tabuľka po 10.kole
2017/18 skupina B GP W L % GF GA GD PTS
1. LF UK 8 7 1 88% 626 487 139 15
2. FMFI + FM UK 8 6 2 75% 706 568 138 14
3. OF + FPM EU 8 3 5 38% 527 587 -60 11
4. NHF EU 8 2 6 25% 572 638 -66 10
5. FMFI UK 8 2 6 25% 432 583 -151 10

 

 

 

 

 

 

 

Rozpis stretnutí  - ženy 

I. kolo: SvF STU - LF UK  67:29

II.kolo: LF UK - Prif. UK    26:66

III. kolo: FHI+FiF - LF UK  86:40

IV. kolo: LF UK - FMFI UK  16:51

VI. : utorok 28.2. o 16,30   LF UK - SvF STU

VII.: PriF UK - LF UK 55:22

VIII.: LF UK - FHI EU 22:71

IX.: streda 22.3. o 19,30 FMFI UK - LF UK (ŠD Ľ. Štúra)

X: utorok 28.3. o 16,30 LF UK - FCHPT STU

V. kolo: 4.4. o 19,30 FCHPT STU - LF UK dohrávka (Radlinského 9)

Družstvo

Z

V

P

Dal

Dostal

Body

1

Stavebná fakulta STU

5

4

1

293

233

9

2

Prírodovedecká fakulta

5

4

1

257

196

9

3

FMFI UK

4

3

1

212

136

7

4

FHI EU

4

2

2

264

213

6

5

FCHTP STU

4

0

4

154

243

4

6

Lekárska fakulta UK

4

0

4

111

270

4

 

Rozpis stretnutí - muži

I. kolo: LF UK  - SvF STU   65:31

II.kolo: Prif. UK - LF UK       37:76

III. kolo: LF UK - FMFI + FM "B"      80:21

IV. kolo: FCHPT STU - LF UK  55:83

V. kolo: FEI + FIIT - LF UK      67:74

VI. kolo: SvF STU - LF UK       37:53

VII. kolo: LF UK  - Prif. UK      55:49

VIII. kolo: FMFI + FM "B" - LF UK 44:81

IX. kolo: LF UK  - FCHPT STU 96:65

X. kolo: LF UK  - FEI + FIIT 59:52

Semifinále

12.4. streda  18,15   FMFI+FM “A“ – LF UK 92:75

25.4. utorok 19,30   LF UK - FMFI+FM “A“ 58:70

Zápas o 3. miesto

9.5. utorok 19,30   LF UK - FEI+FIIT STU

 

skupina A

GP

W

L

%

GF

GA

GD

PTS

1.

LF UK

10

10

0

100%

722

458

264

20

2.

FEI + FIIT STU

10

8

2

80%

672

528

144

18

3.

PRIF UK

10

5

5

50%

508

545

-37

15

4.

SvF STU

10

5

5

50%

528

536

-8

15

5.

FCHTPT STU

10

1

9

10%

497

660

-163

11

6.

FMFI+FM UK "B"

10

1

9

10%

452

652

-200

11

VŠ liga basketbal muži / ženy

Rozpis stretnutí - ženy 2017/18

17.10.2017  FCHPT +StF - LF UK

24.10.2017  LF UK – FTVŠ UK 24:64

14.11.2017  FHI EU - LF UK

21.11.2017  LF UK – FMFI + FM 27:51

27.02.2018  LF UK – FCHPT+ SvF 33:47

12.03.2018   FTVŠ – LF UK

19.03.2017   Prif UK - LF UK

21.03.2018   FMFI+FM – LF UK

20.03.2018   LF UK – Prif UK 38:55

10.04.2018  LF UK - FHI EU 45:43

 

Rozpis stretnutí - muži 2017/18

10.10.17  LF  – FMFI+FM   81:71

18.10. 17  FMFI+FM - LF     67:82  

24.10.17  LF  – FMFI 79:37

07.11.17  LF  – NHF EU  70:57

28.11.17  OF + FPM  – LF  64:88

28.02.18  FMFI – LF  52:76

05.03.18  NHF – LF  83: 79

27.03.18  LF  – OF + FPM 71:56

Semifinále play-off

FTVŠ - LF UK   85:50

LF UK - FTVŠ   59:63

o 3. miesto LF UK - SvF+SjF STU  87:85 po predĺžení (75:75)

 

 

Konečná tabuľka po 10.kole
2017/18 skupina B GP W L % GF GA GD PTS
1. LF UK 8 7 1 88% 626 487 139 15
2. FMFI + FM UK 8 6 2 75% 706 568 138 14
3. OF + FPM EU 8 3 5 38% 527 587 -60 11
4. NHF EU 8 2 6 25% 572 638 -66 10
5. FMFI UK 8 2 6 25% 432 583 -151 10

 

 

 

 

 

 

 

Rozpis stretnutí  - ženy 

I. kolo: SvF STU - LF UK  67:29

II.kolo: LF UK - Prif. UK    26:66

III. kolo: FHI+FiF - LF UK  86:40

IV. kolo: LF UK - FMFI UK  16:51

VI. : utorok 28.2. o 16,30   LF UK - SvF STU

VII.: PriF UK - LF UK 55:22

VIII.: LF UK - FHI EU 22:71

IX.: streda 22.3. o 19,30 FMFI UK - LF UK (ŠD Ľ. Štúra)

X: utorok 28.3. o 16,30 LF UK - FCHPT STU

V. kolo: 4.4. o 19,30 FCHPT STU - LF UK dohrávka (Radlinského 9)

Družstvo

Z

V

P

Dal

Dostal

Body

1

Stavebná fakulta STU

5

4

1

293

233

9

2

Prírodovedecká fakulta

5

4

1

257

196

9

3

FMFI UK

4

3

1

212

136

7

4

FHI EU

4

2

2

264

213

6

5

FCHTP STU

4

0

4

154

243

4

6

Lekárska fakulta UK

4

0

4

111

270

4

 

Rozpis stretnutí - muži

I. kolo: LF UK  - SvF STU   65:31

II.kolo: Prif. UK - LF UK       37:76

III. kolo: LF UK - FMFI + FM "B"      80:21

IV. kolo: FCHPT STU - LF UK  55:83

V. kolo: FEI + FIIT - LF UK      67:74

VI. kolo: SvF STU - LF UK       37:53

VII. kolo: LF UK  - Prif. UK      55:49

VIII. kolo: FMFI + FM "B" - LF UK 44:81

IX. kolo: LF UK  - FCHPT STU 96:65

X. kolo: LF UK  - FEI + FIIT 59:52

Semifinále

12.4. streda  18,15   FMFI+FM “A“ – LF UK 92:75

25.4. utorok 19,30   LF UK - FMFI+FM “A“ 58:70

Zápas o 3. miesto

9.5. utorok 19,30   LF UK - FEI+FIIT STU

 

skupina A

GP

W

L

%

GF

GA

GD

PTS

1.

LF UK

10

10

0

100%

722

458

264

20

2.

FEI + FIIT STU

10

8

2

80%

672

528

144

18

3.

PRIF UK

10

5

5

50%

508

545

-37

15

4.

SvF STU

10

5

5

50%

528

536

-8

15

5.

FCHTPT STU

10

1

9

10%

497

660

-163

11

6.

FMFI+FM UK "B"

10

1

9

10%

452

652

-200

11

Turistika a cykloturistika

ZIMNÝ SEMESTER 2021/22

 

<output>Z preventívnych dôvodov nariaďuje dekan LF UK prof. MUDr. Juraj Šteňo, DrSc. prerušiť výučbu na LF UK (študentom udeľuje študijné voľno a všetkým zamestnancom udeľuje pracovné voľno) s okamžitou platnosťou až do pondelka 9. 3. 2020 do 12:00 hod. </output>

<output>Z preventívnych dôvodov nariaďuje dekan LF UK prof. MUDr. Juraj Šteňo, DrSc. prerušiť výučbu na LF UK (študentom udeľuje študijné voľno a všetkým zamestnancom udeľuje pracovné voľno) s okamžitou platnosťou až do pondelka 9. 3. 2020 do 12:00 hod. </output>

NAJBLIŽŠÍ TERMÍN 3.12.2021

Kam:Biely kríž

Zraz: 9:00 zastávka električky č.3 Detvianska

Spojenie: Električkou č.3 smer RAČA/Komisárky. Vystúpiť na zastávke Detvianska.

Povinná výbava: vhodná turistická obuv, pršiplášť (nepremokavá vetrovka), čiapka, jedlo, pitie, dobrá nálada :)

Poznámka: Sledujte web stránku! V prípade zlého počasia možná zmena termínu alebo trasy!!!

Kontaktná osoba pre najbližší výjazd:

Veronika Lovásová

veronika.lovasova@fmed.uniba.sk

 

Oddelenie turistiky navštevujú študenti 2. a 3. ročníka. 

Predbežné termíny: (v závislosti od počasia)

PIATOK:   8.10.2021   

              15.10.2021

              22.10.2021

                5.11.2021

              19.11.2021

<output>robert.vazan(at)fmed.uniba.sk</output>

<output>robert.vazan(at)fmed.uniba.sk</output

...

 V PIATOK V ČASE 9-13.00 - TERMÍNY A ZRAZ UPRESNÍME!

 Predbežne naplánované túry:

- Železná studienka (Červený most) - Kačín 

- Pekná cesta - Kamzík

- Rača - Biely kríž 

- Devín - Devínska Kobyla - Sandberg - Devín

 ....

Presné termíny uskutočnenia túry sú oznamované na webovej stránke nášho ústavu.

CYKLOTURISTIKA

NAJBLIŽŠÍ TERMÍN

Dňa: 19.11.2021

Zraz: o 9.15   pred aulou UK - Šafárikovo námestie

Kam: podľa počasie, nálady a zúčastnenej zostavy vyberieme trasu

Povinná výbava: PRILBA, pršiplášť (nepremokavá vetrovka), pitie, vhodné náhradná duša, popr. lepiaca súprava. 

Poznámka: Sledujte web stránku! V prípade zlého počasia možná zmena termínu alebo trasy!!!

Kontaktná osoba:

Róbert Važan    robert.vazanfmed.uniba.sk

 

 

HIKING

Date:?

Meeting point:

Where:

Check the webside! In case of bad weather, hiking can be postpone.

Contact person:

 

 

 

TJ Slávia Medik

VZNIK, VÝVOJ A ČINNOSŤ TJ  SLÁVIA  MEDIK UK BRATISLAVA

       Vznik, vývoj a činnosť TJ Slávia Medik je úzko prepojený s Ústavom telesnej výchovy a športu (ÚTVŠ) (predtým Katedra telesnej výchovy) na LF UK v Bratislave. Najvýznamnejším poslaním ÚTVŠ za úzkej spolupráci s TJ Slávia Medik bolo a je pripraviť do života lekárov, ktorý vnímajú šport  a pohyb ako neoddeliteľnú súčasť zdravého životného štýlu a ako prevenciu pred mnohými civilizačnými chorobami.

       Katedra telesnej výchovy Lekárskej fakulty UK /KTV LF UK/,  vznikla ako reakcia na povinnú výučbu predmetu telesná výchova pre poslucháčov LF v roku 1952, a to uznesením vtedajšej vlády ČSSR. Vo svojich začiatkoch bola súčasťou Katedry telovýchovného lekárstva LF, sídlom KTV boli priestory na Konventnej ulici. Neskôr, od roku 1958 vo „vilke“ pri vysokoškolskom internáte v Horskom parku na Lesnej ulici. Priamo na Lekárskej fakulte UK začala katedra pôsobiť od roku 1960.  V roku 1963 bola založená TJ Slávia Medik, ktorá sa stáva neoddeliteľnou súčasťou ÚTVŠ, a od svojho vzniku zohráva významnú úlohu pri organizovaní študentských a zamestnaneckých športových akcií. ( napr. Športový deň ku 17. novembru, Pohár dekana LF UK, Futbalový maratón, Dni Družby, atď.) Na začiatku činnosti Mediku zohral významnú úlohu Mgr. Prekop Milan, ktorý bol gestorom  a organizátorom väčšiny športový akcií v rámci LF a TJ Slávia Medik.

      Založenie TJ Slávia Medik viedlo k vytvoreniu športových oddielov: basketbalový – ženský a mužský, volejbalový – ženský a mužský, plavecký, futbalový, tenisový, turistický – vodná a pešia turistika, florbalový oddiel a fubalový oddiel zamestnancov LF UK. Činnosť oddielov je zameraná najmä na šport pre všetkých, resp. na rekreačný šport. Vedúci oddielov pôsobia ako asistenti na ÚTVŠ LF UK.

 Stručná charakteristika oddielov:

Basketbalový:  

muži – pravidelný účastník VŠ ligy, tu získali aj svoj  "historický" úspech, keď trikrát v rade (v rokoch 1997 - 99) vyhrali vysokoškolskú ligu pod vedením Mgr.Brunovského. V minulosti bojovalo družstvo o popredné umiestnenia. Potom prišlo obdobie, kedy sa družstvu moc nedarilo, no v posledných 2 rokoch opäť patrilo k najlepším vo VŠ lige (šk. rok 2014/15 - 2. miesto)

ženy – v minulosti dokázal bojovať o titul vo VŠ lige, dosiahol aj pár víťazstiev, dnes je priemerným oddielom.

Tréningy a zápasy oboch oddielov prebiehajú v telocvični Lekárskej fakulty, kde majú vytvorené kvalitné podmienky.

 
Volejbalový:  

ženy – pravidelný účastník VŠ ligy, v minulosti sa mu podarilo niekoľko krát zvíťaziť vo VŠ lige, dnes sa pohybuje na medailových priečkach, no na zlato momentálne nedosahuje.

muži – o tomto oddiely platí to isté ako pri ženskom, no s tým rozdielom, že nedosahuje na medaile.  Podobne ako v basketbal, tak ak volejbalové oddiely uskutočňujú svoje tréningy a zápasy v telocvični LF.

Plavecký:        

oddiel je účastníkom vysokoškolskej ligy, kde pravidelne obsadzuje popredné umiestnenia. Najvýraznejší úspech dosiahli plavci v školských rokoch 2003/2004, 2005/2006 a 2006/2007 keď získali celkové víťazstvá,  a tak bola ocenená dlhoročná kvalitná práca celého oddielu. Nevýhodou je, že Lekárska fakulta nevlastní vlastný bazén a tréningy prebiehajú v prenajatom bazéne na FTVŠ UK, čím sú dosť obmedzené a sťažené podmienky plaveckého oddielu.

 
Tenisový:       

oddiel je len pre rekreačných hráčov, ktorí sa zúčastňujú tréningového procesu. V minulosti mal oddiel aj registrovaných hráčov (iba muži) a bol účastníkom Majstrovstiev Bratislavy v súťaži družstiev – I. a neskôr II. triedy.                   Problémom sú tenisové dvorce. Lekárska fakulta vlastni len jeden kurt, ktorý nestačí pokryť záujem o tenis na fakulte. Podmienky na tréning tenisového oddielu sú veľmi obmedzené a väčšia časť tréningového procesu prebieha v telocvični LF UK v Mlynskej doline.

Turistický:    

pešia turistika: oddiel zameraný najmä na jednodňové túry v okolí Bratislavy – Malé Karpaty. Raz ročne absolvujú členovia aj vysokohorskú turistiku na týždennom pobyte najmä v Tatrách.

vodná turistika: Činnosť prebieha najmä v zátoke v Karlovej Vsi. Využíva sa Lodenicu UK. Okrem trénovania v zátoke a na hlavnom toku Dunaja, absolvujú študenti aj splavy. Splavujú sa rieky Hron, Dunaj, Malý Dunaj a Morava. Výber rieky záleží od stavu hladín riek, počasia a od počtu prihlásených. Celkovo sa ročne absolvujú 3 až 4 splavy. Splavy patria k najobľúbenejším podujatiam organizovanými TJ Slávia Medik.

 

Futbalový:    

Rozdelenie oddielu je na zamestnanecký a študentský. Tréningy oboch oddielov spolu s  prípravnými zápasmi sa uskutočňujú v telocvični Lekárskej fakulty.

Oddiel zamestnancov funguje od roku 1963 až do súčasnej doby. Jeho vyše 50 - ročnú históriu zachytáva kronika, ktorú tvoria  4 hrubé zväzky plné fotografií a komentárov a najmä kniha Polstoročie s loptou (autor Michal Kriško), ktorá vyšla pri príležitosti 50-tého výročia založenia oddielu. Hlavnou činnosťou FO na LF bolo a je zabezpečiť pravidelné stretávanie učiteľov a zamestnancov prostredníctvom záujmu o futbal a tým pomôcť vytvárať lepšie pracovné vzťahy medzi rôznymi pracoviskami LF. Nebolo tomu tak len na fakulte, ale aj medzi inými zdravotníckymi zariadeniami na celom Slovensku. Počas vyše 45 ročnej činnosti futbalového oddielu sa v ňom vystriedalo takmer sto zamestnancov LF UK a lekárov Fakultnej nemocnice.

Študentský oddiel sa zúčastňuje vysokoškolskej lige vo futsale (jeseň-zima), a vo futbale (jar). Nedosahuje však žiadne výraznejšie výsledky a patrí k priemeru ligy.

     

            TJ Slávia Medik si za svoju dlhoročnú úspešnú činnosť  zasluhuje uznanie a obdiv. Stala sa hlavnou hybnou silou pre  rozvoj pohybových aktivít zamestnancov a najmä študentov Lekárskej fakulty, o čom svedčia aj počty registrovaných členov v jednotlivých oddieloch. Jej aktivity plnia aj významnú spoločenskú funkciu.

           Medicína a telesná výchova majú spoločný objekt a to je človek, presnejšie povedané zdravie človeka. Toto zdravie človeka si nemožno predstaviť bez perspektívnej, najmä preventívnej koncepcie medicíny a bez podielu pohybového prejavu, bez telovýchovnej a športovej aktivity.

Futbalový oddiel zamestnancov LF UK

Splavy a lyžiarske zájazdy

LYŽOVAČKA V JASNEJ NA CHOPKU

Termín: sobota 21.1. - sobota 28.1.2017     / 7 nocí /

Miesto:  chata "IĽANOVKA" v Demänovskej doline na Lúčkach na severe Chopku pri stanici  6 - miestnej bublinovej sedačky. (možnosť pozrieť chatu na webe ...)

Chata je situovaná v tichom prostredí lesa vo výške 1.000 m.n.m.. Ubytovanie je komfortné, 3 dvojposteľové a 1 trojposteľová izba - kapacita 9 miest, každá izba má WC aj sprchu. Spoločenská miestnosť s krbom a zariadená kuchynka k dispozícii pre vlastné stravovanie.

Cena :  201,- € aj s pobytovou  taxou  na pobyt. /Chata sa platí  250,- €/noc pre všetkých /

Prepravné zariadenia poskytujú zľavy na karty ITIC a ISIC, viď. cenník Jasná.

JE VOĽNÝCH  7  MIEST,  prihlásiť sa môžu študenti aj zamestnanci LFUK u asistenta ÚTVŠ LF M. Kormana na mailovej adrese: michalkorman3gmail.com alebo na mobil:  +421948042376 /najlepšie SMS/

 

 

 

 

LETNÝ SPLAV DUNAJA

 

ÚTVŠ LFUK organizuje tradičný  splav Dunaja pre študentov a zamestnancov LF z BA

 po Dunaji do Vyšegrádu - s  celkovou dĺžkou - 200 km

 ·       Termín:    4. 7. - 11.7.2016   / 8 dní/

 ·       Trasa 

            BA - Čuňovo - Dunakility ostrov, 1. táborenie / pondelok /

ostrov Dunakility - Kližská Nemá- Gonyu- ostrov rkm.1784 - 2. táborenie /utorok/

rkm.1784 - Komárno - Iža - 3. táborenie /streda/

Iža - Radvaň - Kravany - ostrov rkm. 1733 - 4. táborenie /štvrtok/

rkm.1733 - Štúrovo - 5. táborenie /piatok/

Štúrovo - Chľaba-  maď. jazero - 6. táborenie /sobota/

maď.jazero- Nagymaroš- 7. táborenie / nedeľa/

Nagymaroš - Vyšegrád - preprava autom do BA /pondelok/

           

Záujemci sa môžu informovať u as. Kormana na e-mail: michalkorman3gmail.com, alebo na mobil : 0948 042 376

Účastníci splavu potrebujú vlastnú kempovú výstroj a  lodný materiál dostanú od organizátora.

Všetci účastníci musia dodržiavať  pokyny  vedúceho splavu, používať záchrannú vestu a  musia rešpektovať pravidlá plavby v plavebnej dráhe Dunaja.

Všetci sa zúčastňujú na vlastnú zodpovednosť.

Na dopravu spať sa skladáme cca 25,-euro, kemp v Štúrove je cca 6,-euro

                                                                       

                                                                                      Mgr. Michal Korman

                                                                                      vedúci splavu