Ústav patologickej anatómie LF UK a UN Bratislava

Prednosta ústavu:

prof. MUDr. Ľudovít Danihel , PhD.

tel. 59357 444, fax: 59357 592, VoIP: 31444
e-mail: ludovit.danihel@fmed.uniba.sk, patologia.prednostafmed.uniba.sk

Zástupca prednostu ústavu:

prof. MUDr. Pavel Babál, CSc.

tel. 59357 259, fax: 59357 592, VoIP: 31259
e-mail: pavel.babalfmed.uniba.sk

Tajomník ústavu:

doc. MUDr. Ján Porubský, CSc.

tel. 59357 669, fax: 59357 592, VoIP: 31669
e-mail: jan.porubskyfmed.uniba.sk

Primár ústavu:

MUDr. Peter Gregor

tel. 59357 250, fax: 59357 592, VoIP: 31250
e-mail: peter.gregorfmed.uniba.sk

Sekretárka ústavu:

Gabriela Svičeková

tel. 59357 258, fax: 59357 592, VoIP: 31258
e-mail: patologia.sekretariatfmed.uniba.sk

Profesori:

prof. MUDr. Pavel Babál, CSc., vedný odbor 51-55-9 Patologická anatómia a súdne lekárstvo
prof. MUDr. Ľudovít Danihel, CSc., vedný odbor 51-55-9 Patologická anatómia a súdne lekárstvo

Docenti:

doc. MUDr. Ján Porubský, CSc., vedný odbor 51-55-9 Patologická anatómia a súdne lekárstvo

Odborní asistenti a asistenti:

MUDr. Andrea Černá, PhD.
MUDr. Zuzana Čierna, PhD.
MUDr. Pavol Janega, PhD., (ved.kvalifikačný stupeň IIa)
MUDr. Andrea Janegová, PhD.
MUDr. Michal Palkovič, PhD.
MUDr. Mgr. Vladimír Šišovský, PhD.
MUDr. Hedviga Mrázová, PhD.
MUDr. Kristína Mikuš Kuracinová
MUDr. Katarína Letkovská, PhD.

Zdravotnícki pracovníci:

MUDr. Peter Gregor
MUDr. Daniela Kobzová
MUDr. Kristína Mosná

Externí doktorandi:

MUDr. Kristína Mikuš Kuracinová

Ostatní zamestnanci:

Paulína Bujtárová, Mgr. Lucia Donarová, Gabriela Fujeríková, Anna Hurtonyová, Emília Klincová, Štefan Rabina, Pavol Šípoš, Andrea Uhrinová