Ústav patologickej anatómie LF UK a UN Bratislava

Prednosta ústavu:

Prof. MUDr. Pavel Babál, CSc.

tel. 02/90119 259
e-mail: pavel.babalfmed.uniba.sk

Zástupca prednostu ústavu:

Doc. MUDr. Pavol Janega, PhD.

tel. 02/90119 249
e-mail: pavol.janega@fmed.uniba.sk

Zástupca prednostu pre liečebno-preventívnu starostlivosť (primár ústavu):

MUDr. Peter Gregor

tel. 02/90119 250
e-mail: peter.gregorfmed.uniba.sk

Vedúca laborantka:

Bc. Gabriela Fujeríková

tel. 02/90119 349
e-mail: gabriela.fujerikova@fmed.uniba.sk

Sekretariát ústavu:

Gabriela Svičeková

tel. 02/90119 258
e-mail: patologia.sekretariatfmed.uniba.sk , gabriela.svicekovafmed.uniba.sk

Profesori:

prof. MUDr. Pavel Babál, CSc., vedný odbor 51-55-9 Patologická anatómia a súdne lekárstvo
prof. MUDr. Ľudovít Danihel, CSc., vedný odbor 51-55-9 Patologická anatómia a súdne lekárstvo

Docenti:

doc. MUDr. Zuzana Čierna, PhD., vedný odbor 51-55-9 Patologická anatómia a súdne lekárstvo
doc. MUDr. Pavol Janega, PhD., vedný odbor 51-55-9 Patologická anatómia a súdne lekárstvo

Odborní asistenti a asistenti:

MUDr. Andrea Janegová, PhD.
MUDr. Mgr. Michal Palkovič, PhD., MPH
MUDr. Mgr. Vladimír Šišovský, PhD.
MUDr. Hedviga Mrázová, PhD.
MUDr. Kristína Mikuš Kuracinová, PhD.
MUDr. Katarína Letkovská, PhD.
MUDr. Lucia Krivošíková, PhD.
MUDr. Samuel Horák
MUDr. Miriam Bollová

Zdravotnícki pracovníci:

MUDr. Peter Gregor
MUDr. Daniela Kobzová
MUDr. Kristína Mosná, PhD.

Externí doktorandi:

MUDr. Samuel Horák

Interní doktorandi:

Mgr. Tereza Kuracinová

Ostatní zamestnanci:

Mgr. Lucia Donarová, Mgr. Paulína Monosi, Jozef Hanko, Bianka Starovičová, Petra Hamzová, Anna Hurtonyová, Emília Klincová, Pavol Šípoš, Eva Šípošová, Andrea Uhrinová, Juraj Pazucha