Ústav patologickej anatómie LF UK a UN Bratislava

Prednosta ústavu:

prof. MUDr. Ľudovít Danihel , PhD.

tel. 02/90119 444, VoIP: 31444
e-mail: ludovit.danihel@fmed.uniba.sk , patologia.prednostafmed.uniba.sk

Zástupca prednostu ústavu:

prof. MUDr. Pavel Babál, CSc.

tel. 02/90119 259, VoIP: 31259
e-mail: pavel.babalfmed.uniba.sk

Primár ústavu:

MUDr. Peter Gregor

tel. 02/90119 250, VoIP: 31250
e-mail: peter.gregorfmed.uniba.sk

Sekretariát ústavu:

Gabriela Svičeková

tel. 02/90119 258, VoIP: 31258
e-mail: patologia.sekretariatfmed.uniba.sk , gabriela.svicekovafmed.uniba.sk

Profesori:

prof. MUDr. Pavel Babál, CSc., vedný odbor 51-55-9 Patologická anatómia a súdne lekárstvo
prof. MUDr. Ľudovít Danihel, CSc., vedný odbor 51-55-9 Patologická anatómia a súdne lekárstvo

Docenti:

doc. MUDr. Zuzana Čierna, PhD., vedný odbor 51-55-9 Patologická anatómia a súdne lekárstvo
doc. MUDr. Pavol Janega, PhD., vedný odbor 51-55-9 Patologická anatómia a súdne lekárstvo

Odborní asistenti a asistenti:

MUDr. Andrea Janegová, PhD.
MUDr. Mgr. Michal Palkovič, PhD., MPH
MUDr. Mgr. Vladimír Šišovský, PhD.
MUDr. Hedviga Mrázová, PhD.
MUDr. Kristína Mikuš Kuracinová, PhD.
MUDr. Katarína Letkovská, PhD.
MUDr. Lucia Krivošíková, PhD.
MUDr. Samuel Horák
MUDr. Miriam Bollová

Zdravotnícki pracovníci:

MUDr. Peter Gregor
MUDr. Daniela Kobzová
MUDr. Kristína Mosná, PhD.

Externí doktorandi:

MUDr. Samuel Horák

Interní doktorandi:

Mgr. Tereza Kuracinová

Ostatní zamestnanci:

Mgr. Lucia Donarová, Jozef Hanko, Bianka Starovičová, Petra Hamzová, Anna Hurtonyová, Emília Klincová, Pavol Šípoš, Eva Šípošová, Andrea Uhrinová, Juraj Pazucha