Ústav patologickej anatómie LF UK a UN Bratislava

Prednosta ústavu:

prof. MUDr. Ľudovít Danihel , PhD.

tel. 02/90119 444, fax: 90119 592, VoIP: 31444
e-mail: ludovit.danihel@fmed.uniba.sk, patologia.prednostafmed.uniba.sk

Zástupca prednostu ústavu:

prof. MUDr. Pavel Babál, CSc.

tel. 02/90119 259, fax: 90119 592, VoIP: 31259
e-mail: pavel.babalfmed.uniba.sk

Tajomník ústavu:

doc. MUDr. Ján Porubský, CSc.

tel. 02/90119 669, fax: 90119 592, VoIP: 31669
e-mail: jan.porubskyfmed.uniba.sk

Primár ústavu:

MUDr. Peter Gregor

tel. 02/90119 250, fax: 90119 592, VoIP: 31250
e-mail: peter.gregorfmed.uniba.sk

Sekretárka ústavu:

Gabriela Svičeková

tel. 02/90119 258, fax: 90119 592, VoIP: 31258
e-mail: patologia.sekretariatfmed.uniba.sk

Profesori:

prof. MUDr. Pavel Babál, CSc., vedný odbor 51-55-9 Patologická anatómia a súdne lekárstvo
prof. MUDr. Ľudovít Danihel, CSc., vedný odbor 51-55-9 Patologická anatómia a súdne lekárstvo

Docenti:

doc. MUDr. Ján Porubský, CSc., vedný odbor 51-55-9 Patologická anatómia a súdne lekárstvo
doc. MUDr. Zuzana Čierna, PhD., vedný odbor 51-55-9 Patologická anatómia a súdne lekárstvo

Odborní asistenti a asistenti:

MUDr. Andrea Černá, PhD.
MUDr. Samuel Horák
MUDr. Pavol Janega, PhD., (ved.kvalifikačný stupeň IIa)
MUDr. Andrea Janegová, PhD.
MUDr. Michal Palkovič, PhD.
MUDr. Mgr. Vladimír Šišovský, PhD.
MUDr. Hedviga Mrázová, PhD.
MUDr. Kristína Mikuš Kuracinová, PhD.
MUDr. Katarína Letkovská, PhD.

Zdravotnícki pracovníci:

MUDr. Peter Gregor
MUDr. Daniela Kobzová
MUDr. Kristína Mosná

Externí doktorandi:

MUDr. Kristína Mosná

Interní doktorandi:

MUDr. Lucia Krivošíková

Ostatní zamestnanci:

Paulína Bujtárová, Mgr. Lucia Donarová, Gabriela Fujeríková, Anna Hurtonyová, Emília Klincová, Štefan Rabina, Pavol Šípoš, Andrea Uhrinová