Voľné pracovné pozície na LF UK

Odborného pracovníka vo výskume - Ústav hygieny

Hľadáme pre Ústav hygieny

- odborného pracovníka vo výskume (na plný úväzok)

Požiadavky:

absolvent lekárskej fakulty alebo absolvent 2. stupňa prírodovedeckej fakulty (študijný odbor biológia), aktívna znalosť anglického jazyka, komunikačné schopnosti

Ponúkame:

- možnosť flexibilného pracovného času
- 40 alebo 45 dní dovolenky ročne
- tvorivú vedeckú a pedagogickú prácu v priateľskom kolektíve
- možnosť doktorandského štúdia
- diferencované odmeňovanie s ohľadom na pracovné výsledky

kontaktná osoba:

Mária Benková
tel.: 02/9011 9464
e-mail: hygiena.sekretariat@fmed.uniba.sk

Asistenta/odborného asistenta na zastupovanie počas MD - Ústav hygieny

Hľadáme pre Ústav hygieny

- asistenta/odborného asistenta na zastupovanie počas MD (na plný alebo skrátený úväzok)

Požiadavky:

absolvent lekárskej fakulty alebo absolvent 2. stupňa prírodovedeckej fakulty (študijný odbor biológia) alebo absolvent 2. stupňa verejného zdravotníctva, aktívna znalosť anglického jazyka, komunikačné schopnosti

Ponúkame:

- možnosť flexibilného pracovného času
- 40 alebo 45 dní dovolenky ročne
- tvorivú vedeckú a pedagogickú prácu v priateľskom kolektíve
- možnosť doktorandského štúdia
- diferencované odmeňovanie s ohľadom na pracovné výsledky

kontaktná osoba:

Mária Benková
tel.: 02/9011 9464
e-mail: hygiena.sekretariat@fmed.uniba.sk