Voľné pracovné pozície na LF UK

Laborantka pre Fyziologický ústav

Hľadáme

LABORANTKU (-A)

(na plný pracovný úväzok)

 

Ponúkame:

 • zamestnanie v stabilnej inštitúcii celoslovenského významu
 • tvorivú prácu pri zabezpečovaní praktickej výučby a výskumu
 • flexibilný pracovný čas
 • žiadne nočné služby
 • dobré vzťahy v kolektíve zamestnancov
 • odmeňovanie podľa Zákona o verejnej službe + osobné hodnotenie a polročné odmeny
 • príspevok zamestnávateľa na obedy a doplnkové dôchodkové sporenie

 

Požiadavky:

 • absolvent SZŠ alebo príbuzného vysokoškolského smeru (laboratórne vyšetrovacie metódy, ošetrovateľstvo a pod.)
 • pracovitosť, ochota
 • základy práce s PC

 

kontaktná osoba:

MUDr. Važan  -  rastislav.vazanfmed.uniba.sk

VŠ UČITEĽ - ASISTENT/ODBORNÝ ASISTENT na Ústave epidemiológie LFUK

(na plný pracovný úväzok)

Podmienky: absolvent Lekárskej fakulty, prípadne VŠ s prírodovedným zameraním, prípadne Verejného zdravotníctva, aktívna znalosť anglického jazyka, zodpovednosť a samostatnosť.

Prednosť majú uchádzači s klinickou medicínskou a/alebo výskumnou medicínskou praxou alebo vo verejnom zdravotníctve a s vedeckou hodnosťou PhD.

Výhody práce  u nás - priateľský kolektív, pedagogická práca a kontakt s mladými ľuďmi, možnosť PhD. štúdia a získanie vedeckej hodnosti, ďalšie postgraduálne vzdelávanie, kreatívny prístup k výučbe, práca v laboratóriu, účasť na spracovaní údajov v epidemiologických štúdiách, publikačná činnosť, odmeňovanie podľa Zákona o verejnej službe s osobitne honorovanou výučbou v anglickom jazyku a možnosť osobného príplatku,  45 dní dovolenky ročne, príspevok zamestnávateľa na DDS.

Kontaktná osoba:              

Doc. MUDr. Margita Špaleková, PhD. - margita.spalekovafmed.uniba.sk.

Tel.  02 / 593 57 493

Doc. MUDr. Alexandra Bražinová, PhD., MPH - alexandra.brazinovafmed.uniba.sk

Tel.  02 / 593 57 487

VŠ učiteľ - asistent pre Fyziologický ústav

Hľadáme VŠ UČITEĽA - ASISTENTA (na plný pracovný úväzok)

Ponúkame:

 • tvorivú pedagogickú prácu s mladými ľuďmi
 • vedeckú prácu a ďalší kariérny rast
 • flexibilný pracovný čas
 • žiadne nočné služby
 • dobré vzťahy v kolektíve zamestnancov
 • odmeňovanie podľa Zákona o verejnej službe + možnosť osobitne honorovanej výučby v anglickom jazyku a osobného príplatku
 • 40 až 45 dní dovolenky ročne
 • príspevok zamestnávateľa na DDS

Požiadavky:

 • absolvent lekárskej fakulty
 • zodpovednosť a samostatnosť
 • ochota ďalej sa vzdelávať

Kontaktná osoba:              

MUDr. Važan  -  rastislav.vazanfmed.uniba.sk
Tel.  02 / 593 57 685