Legislatíva a dokumenty

Názov Veľkosť Dátum Osoba Hľadať Ikony / Zoznam
Prepáčte, ale nie sú tu žiadne súbory.

Na pripojených stránkach Vám ponúkame jednak výber zo všeobecne záväzných právnych predpisov ako sú zákony NR SR a vyhlášky MŠ SR, ktoré sa vzťahujú k činnosti vysokých škôl, jednak sústavu vnútorných predpisov Univerzity Komenského v Bratislave a Lekárskej fakulty ako súčasti UK.

Smernice sú platné pre všetkých zamestnancov a študentov univerzity, ak v nich nie je ustanovené inak.