Špecializačné štúdium

Priebeh špecializačného štúdia

Povinná odborná zdravotnícka prax na klinikách vzdelávacej ustanovizne, resp. v iných zdravotníckych zariadeniach sa riadi pokynmi príslušného zdravotníckeho zariadenia.

Odbornú zdravotnícku prax v rámci špecializačného štúdia je možné realizovať iba v zdravotníckych zariadeniach v SR.

Prevádzka oddelenia

V prípade potreby konzultácie prosíme využívať e-mail

eva.petrusovafmed.uniba.sk 

katarina.bucholcerovafmed.uniba.sk (agenda ŠO AIM - ONKOLÓGIA V GYNEKOLÓGII) 

kristina.tibenskafmed.uniba.sk (agenda ŠO ORTOPÉDIA - ZDRAVOTNÍCKY MANAŽMENT A FINANCOVANIE)

 

Telefonická konzultácia je možná denne od 8:00 do 11:00 a od 13:00 do 14:00 hod.

 

Osobná návšteva oddelenia je možná iba v presne vopred dohodnutom termíne v rozmedzí od 9:00 do 11:00 a od 13:00 do 14:00 hod. (prosíme dohodnúť MAILOM). 

 

Podklady ohľadom špecializačného štúdia prosíme zasielať poštou na adresu oddelenia.

Akreditované špecializačné študijné programy

Akreditované špecializačné študijné programy v zdravotníckom povolaní

1. lekár

2. zubný lekár

 

Špecializačné odbory - ODBORNÍ GARANTI

Zoznam výučbových zdravotníckych zariadení vzdelávacej ustanovizne
Zoznam výučbových zdravotníckych zariadení

Zoznam výučbových zdravotníckych zariadení - všeobecné lekárstvo