Špecializačné štúdium

Priebeh špecializačného štúdia

Povinná odborná zdravotnícka prax na klinikách vzdelávacej ustanovizne, resp. v iných zdravotníckych zariadeniach sa riadi pokynmi príslušného zdravotníckeho zariadenia.

Odbornú zdravotnícku prax v rámci špecializačného štúdia je možné realizovať iba v zdravotníckych zariadeniach v SR.

Prevádzka oddelenia

V prípade potreby konzultácie prosíme prioritne využívať e-mailovú komunikáciu:

eva.petrusovafmed.uniba.sk 

katarina.bucholcerovafmed.uniba.sk (agenda ŠO AIM až ONKOLÓGIA V GYNEKOLÓGII vrátane) 

kristina.tibenskafmed.uniba.sk (agenda ŠO ORTOPÉDIA až ZDRAVOTNÍCKY MANAŽMENT A FINANCOVANIE vrátane)

 

Nevyhnutná telefonická konzultácia je možná denne od 8:00 do 11:00 a od 13:00 do 14:00 hod.

 

Osobná návšteva oddelenia je možná iba v presne vopred dohodnutom termíne (prosíme dohodnúť MAILOM). 

pondelok až štvrtok

9:00 - 11:00 hod. 

13:00 - 14:00 hod.  

piatok

9:00 - 11:00 hod.

 

Podklady ohľadom špecializačného štúdia prosíme zasielať poštou na adresu oddelenia alebo doručiť do podateľne LF UK.

Akreditované špecializačné študijné programy

Akreditované špecializačné študijné programy v zdravotníckom povolaní

1. lekár

2. zubný lekár

 

Špecializačné odbory - ODBORNÍ GARANTI

Zoznam výučbových zdravotníckych zariadení vzdelávacej ustanovizne
Zoznam výučbových zdravotníckych zariadení

Zoznam výučbových zdravotníckych zariadení - všeobecné lekárstvo