Veda

prof. RNDr. Ivan Varga, PhD

prof. RNDr. Ivan Varga, PhD.

prodekan pre vedu, výskum, grantovú problematiku, doktorandské štúdium, ŠVOČ  a pre zahraničné vzťahy

Úradné hodiny - UTOROK - 12:30 - 13:30, kancelária č. 25, 1. poschodie, vedľa zasadacej miestnosti Vedeckej rady LFUK

tel.: +421 2 90119 547
e-mail: ivan.vargafmed.uniba.sk