Veda

doc. MUDr. Peter Valkovič, PhD.

prof. MUDr. Peter Valkovič, PhD.

prodekan pre vedu a výskum, grantovú problematiku, doktorandské štúdium a ŠVOČ

Úradné hodiny - STREDA - 13.30 - 14.30 - Samostatný referát VVČ

tel.: +421 2 59542 392
e-mail: peter.valkovicfmed.uniba.sk