Pracoviská

súčasti LFUK

V tejto sekcii nájdete všetky potrebné kontakty na dekanát a jednotlivé oddelenia v rámci Lekárskej fakulty UK v Bratislave. Vďaka jednoduchej navigácii sa preklikáte na jednotlivé teoretické ústavy našej fakulty, získate prehľad a všetky potrebné informácie aj o klinických pracoviskách, na ktorých poskytujeme výučbu. V časti Projektové centrum sa dozviete, do akých významných výskumných projektov a grantov sme sa zapojili, prípadne aké sú otvorené výzvy.

V časti Akademická knižnica LF UK nájdete kontakt na pracovisko, ktoré používateľom poskytuje kvalitné knižnično-informačné služby. Ak máte záujem zakúpiť si najnovšie tituly kníh s biomedicínskym zameraním, prípadne Podklady k prijímacím skúškam z biológie a chémie, navštívte podstránku Predajňa kníh a skrípt.