Certifikačná príprava

Prevádzka referátu

V prípade potreby konzultácie prosíme využívať e-mail

eva.petrusovafmed.uniba.sk 

kristina.tibenskafmed.uniba.sk (agenda CPČ - zdravotnícke povolanie zubný lekár)

katarina.bucholcerovafmed.uniba.sk (agenda CPČ - zdravotnícke povolanie lekár)

 

Telefonická konzultácia je možná denne od 8:00 do 11:00 a od 13:00 do 14:00 hod.

 

Osobná návšteva referátu je možná iba v presne vopred dohodnutom termíne v rozmedzí od 9:00 do 11:00 a od 13:00 do 14:00 hod. (prosíme dohodnúť MAILOM).

 

Podklady ohľadom certifikačnej prípravy prosíme zasielať poštou na adresu referátu.

Všeobecné informácie

Certifikačnou prípravou sa získavajú vedomosti a zručnosti potrebné na výkon certifikovaných pracovných činností.

Akreditované certifikačné študijné programy v zdravotníckom povolaní

1. lekár

 

2. zubný lekár

 


Certifikovaná pracovná činnosť - ODBORNÍ GARANTI

Zoznam výučbových zdravotníckych zariadení vzdelávacej ustanovizne