Služby

Spektrum služieb, ktoré poskytuje LFUK prostredníctvom jej súčastí je pomerne rozsiahle.

Knižničné a informačné služby nájdete na stránke Akademickej knižnice LF UK. Sprístupňuje súborný online katalóg fakultných knižníc, databázu publikačnej činnosti pracovníkov univerzity a umožňuje prístup k plným textom vedeckých časopisov elektronickým knihám.

Predajni kníh a skrípt LF UK nájdete najnovšie tituly s medicínskym zameraním z vydavateľstiev, ako napr.: Univerzita Komenského, SAP, Herba, Osveta, Veda.

Na stránkach Sociálne zabezpečenie, ktoré sú určené predovšetkým pre študentov, sa môžete dozvedieť o štipendiách, poskytovaní zdravotnej starostlivosti a psychologického poradenstva.  

Osobitnú stránku má Univerzitné pastoračné centrum

Stránky Služby pre absolventov sú určené, ako to vyplýva z ich názvu, pre tých, ktorí absolvovali štúdium LFUK - služby archívu UK

Informácie a prístup na výučbový portál LFUK Mefanet nájdete na stránke portálu MEFANET.

Naši študenti sa prezentujú na stránke Bratislavského spolku medikov - BSM