Významné projekty

Plán obnovy a odolnosti SR

Názov výzvy: Štipendiá pre excelentných výskumníkov ohrozených vojnovým konfliktom na Ukrajine

Komponent 9: Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií

Investícia 3: Excelentná veda

Názov vykonávateľa: Úrad vlády Slovenskej republiky

Názov prijímateľa: Univerzita Komenského v Bratislave

Kód projektu : 09I03-03-V01-00109

Trvanie projektu : 1.10.2022 – 30.9.2025

Výška schválených prostriedkov mechanizmu na financovanie projektu  : 118 800 EUR

Cieľ projektu : podpora výskumníčky MUDr. Iryna Voronkina, PhD. na Univerzite Komenského v Bratislave pri relokácii jej výskumnej činnosti na Slovensku. A to tak, aby z úspešného zapracovania výskumníčky u prijímateľa benefitovali obe strany a podporil sa rozvoj výskumného potenciálu u jednotlivca aj inštitúcie. 

Štrukturálne fondy EÚ

Štrukturálne fondy EÚ

Granty Ministerstva zdravotníctva SR

Pridelené financie projektov Ministerstva zdravotníctva SR roky 2017 a 2019

 

Pridelené financie projektov Ministerstva zdravotníctva na rok 2014

Pridelené financie projektov Ministerstva zdravotníctva na rok 2012

 

 

Poradie

 

Číslo projektu

 

Zodpovedný riešiteľ

 

Trvanie

 

Rozpočet

 

1.

 

2005/8-UK-01

Prof. MUDr. Peter Turčáni, PhD.

 

01/2006-12/2008

 

2 766 500

 

2.

 

2006/22-UK-01

Doc. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD.

 

01/2007-12/2009

 

5 476 500

 

3.

 

2006/23-UK-02

Prof. MUDr. Pavel Babál, CSc.

 

01/2007-12/2009

 

8 892 900

 

4.

 

2006/24-UK-03

MUDr. Ing. Mgr. Peter Celec, PhD

 

01/2007-12/2009

 

8 492 375

 

5.

 

2007/16-UK-01

Prof. Ing. Zdeňka Ďuračková, PhD.

 

01/2008-12/2010

 

7 362 000

 

6.

 

2007/19-UK-02

MUDr. Tibor Hlavatý, PhD.

 

01/2008-12/2010

 

3 300 000

 

7.

 

2007/21-UK-04

MUDr. František Horn, PhD.

 

01/2008-12/2010

 

6 567 600

 

8.

 

2007/28-UK-05

Doc.RNDr. Vanda Repiská, PhD.

 

01/2008-12/2010

 

8 053 397

 

9.

 

2007/29-UK-06

Doc. MUDr. Igor Béder, CSc.

 

01/2008-12/2010

 

3 002 040

 

10.

 

2007/36-UK-07

Prof. RNDr. Ján Vojtaššák, CSc. 

 

01/2008-12/2010

 

6 075 500

 

11.

 

2007/41-UK-09

MUDr. Michal Sapák, PhD.

 

01/2008-12/2010

 

3 678 500

 

12.

 

2007/42-UK-18

Doc. MUDr. Beáta Mladosievičová, CSc. 

 

01/2008-12/2010

 

7 684 450

 

13.

 

2007/37-UK-19

Prof. MUDr. Vladimír Javorka, CSc. 

 

10/2007-10/2010

 

11 631 878

 

14.

 

2007/35-UK-20

RNDr. Nasir Jalili, CSc.

 

01/2008-12/2010

 

3 408 300

Spoluriešiteľstvo

 

1. 

 

2006/31-SAV-02/UK

Doc. MUDr. Sylvia Bazovská, CSc.

 

01/2007-12/2009

 

960 000

Medzinárodné projekty

Rok : 2022 – 2026

Názov projektu : GENERATION OF HUMAN INDUCED PLURIPOTENT STEM CELLS FROM HAPLO-SELECTED CORD BLOOD SAMPLES

Akronym : HAPLO-iPS

COST AKCIA (projekt)  : CA21151

Spoluriešiteľka : Doc. PharmDr. Andrea Gažová, PhD.

Pracovisko :  Ústav farmakológie a klinickej farmakológie LFUK

Typ programu : COST (European Co-operation in Scientific and Technical Research) - Horizont Europe 2021-2027

Poskytujúca organizácia : COST Asociácia, Belgicko

Popis projektu CA 21151

 

Rok : 2021 – 2025

Názov projektu : Bench to bedside transition for pharmacological regulation of NRF2 in noncommunicable diseases

Akronym :  BenBedPhar

COST AKCIA (projekt)  : CA20121

Spoluriešiteľka : Doc. PharmDr. Andrea Gažová, PhD.

Pracovisko :  Ústav farmakológie a klinickej farmakológie LFUK

Typ programu : COST (European Co-operation in Scientific and Technical Research) - Horizont Europe 2021-2027

Poskytujúca organizácia : COST Asociácia, Belgicko

Popis projektu CA 20121

 

Rok : 2021 – 2025

Názov projektu : Maximising impact of multidisciplinary research in early diagnosis of neonatal brain injury 

Akronym : AI-4-NICU

COST AKCIA (projekt)  : CA20124

Zodpovedná riešteľka za SR : MUDr. Petra Záhradníková, PhD., MPH

Pracovisko :  Klinika detskej chirurgie LF UK a NÚDCH

Typ programu : COST (European Co-operation in Scientific and Technical Research) - Horizont Europe 2021-2027

Poskytujúca organizácia : COST Asociácia, Belgicko

Popis projektu  CA20124

 

Rok : 2021 - 2025

Názov projektu : Improving biomedical research by automated behaviour monitoring in the animal home-cage (TEATIME)

Zodpovedný riešiteľ za SR : doc. MUDr. Ing. Celec, RNDr. DrSc., MPH

Pracovisko :  Ústav molekulárnej biomedicíny 

Typ programu : COST (European Co-operation in Scientific and Technical Research) - Horizont Europe 2021-2027

Poskytujúca organizácia : COST Asociácia, Belgicko

Popis projektu 

 

Rok : 2021 - 2025

Názov projektu : Improving biomedical research by automated behaviour monitoring in the animal home-cage (TEATIME)

Zodpovedná riešiteľka za SR : Mgr. Veronika Borbélyová, PhD.

Pracovisko :  Ústav molekulárnej biomedicíny 

Typ programu : COST (European Co-operation in Scientific and Technical Research) - Horizont Europe 2021-2027

Poskytujúca organizácia : COST Asociácia, Belgicko

Popis projektu 

 

Rok : 2021 - 2025

Názov projektu : Network on evidence-based physical activity in old age (PhysAgeNet)

Zodpovedná riešiteľka za SR : MUDr. Jana Babjaková, PhD.

Pracovisko :  Ústav hygieny LFUK

Typ programu : COST (European Co-operation in Scientific and Technical Research) - Horizont Europe 2021-2027

Poskytujúca organizácia : COST Asociácia, Belgicko

Popis projektu 

 

Rok : 2021 - 2025

Názov projektu : Converting molecular profiles of myeloid cells into biomarkers for inflammation and cancer (Mye-InfoBank)

Riešiteľka : MUDr. Andrea Janegová, PhD.

Pracovisko : Ústav patologickej anatómie LFUK

Typ programu : COST (European Co-operation in Scientific and Technical Research) - Horizont Europe 2021-2027

Poskytujúca organizácia : COST Asociácia, Belgicko

Popis projektu

 

Rok : 2021 - 2025

Názov projektu : Therapeutical applications of Cold Plasmas (PlasTHER)

Zodpovedný riešiteľ za SR : doc. RNDr. MUDr. Roman Gardlík, PhD

Pracovisko : Ústav molekulárnej biomedicíny

Typ programu : COST (European Co-operation in Scientific and Technical Research) - Horizont Europe 2021-2027

Poskytujúca organizácia : COST Asociácia, Belgicko

Popis projektu  

 

Rok : 2021-2022

Názov projektu : Covid-19 infectiOn aNd medicineS In preGNancy (CONSIGN)

Zodpovední riešitelia: prof. MUDr. Miroslav Borovský , CSc.; MUDr. Alexandra Krištúfková, PhD.

Pracovisko : 1. Gynekologicko – pôrodnícka klinika LFUK a UNB (Slovak Obstetric Survey System – SOSS Slovakia :  člen siete INOSS - Medzinárodná sieť pôrodníckych prieskumných systémov)

Typ programu : COVID 19 a tehotenstvo

Poskytujúca organizácia : Európska agentúra pre lieky (EMA)

 

Rok: 2021 - 2022

Názov projektu: Integrovaná cezhraničná lekárska výučba virtuálnej a tradičnej anatómie / Projektname: Integrierte virtuelle und traditionelle Anatomie – Exzellenz in der grenzüberschreitenden medizinischen Ausbildung

Zodpovedný riešiteľ za SR: doc. et. doc. MUDr. Eliška Kubíková, PhD., MPH

Typ programu: Interreg SK-AT

Projekt č./Projekt Nr.: 305011Z666 web stránka projektu

 

Rok : 2020-2021

Názov projektu : An overview of published systematic reviews to inform evidence-based practice in the treatment of long term sequelae of head and neck cancer (HNC) survivors

Zodpovedný riešiteľ : Doc. MUDr. Miroslav Tedla, PhD, MPH 

Pracovisko : Klinika otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku LFUK a UNB     

Grantový program : Research for Patient Benefit                     

Poskytujúca organizácia : National Institute of Health Research (NIHR), Veľká Británia

Web stránka projektu 

 

Rok : 2020-2024 

Názov projektu : (New) ethical and social challenges of digital technologies in the healthcare domain (Digit-HeL)

Zodpovedný riešiteľ : Mgr. Mária Kolesárová, Ph.D.

Pracovisko : Ústav sociálneho lekárstva a lekárskej etiky

Typ programu : Installation Research Project Call (UIP-2019-04)

Poskytujúca organizácia : Croatia Science Fundation, Chorvátsko

Web stránka projektu 

 

Rok : 2020-2024

Názov projektu: European Network to Advance Best practices & technology on medication adherencE (ENABLE)

Zodpovedný riešiteľ za SR : Prof. MUDr. Martin Wawruch, PhD.     

Pracovisko : Ústav farmakológie a klinickej farmakológie LF UK

Typ programu : COST (European Co-operation in Scientific and Technical Research) - Horizont 2020

Poskytujúca organizácia:  COST ASSOCIATION, Belgicko

Popis projektu 

 

Rok : 2019 - 2023

Názov projektu : Perinatal Mental Health and Birth-Related Trauma: Maximising best practice and optimal outcomes

Popis projektu

Názov projektu : European Burden of Disease Network

Popis projektu 

Zodpovedná riešiteľka za SR : doc. MUDr. Alexandra Bražinová, PhD., MPH

Pracovisko : Ústav epidemiológie LFUK

Typ programu:  COST (European Co-operation in Scientific and Technical Research)   - Horizont 2020

Poskytujúca organizácia:  COST ASSOCIATION, Belgicko

 

Rok :  2018-2022

Názov projektu: Towards an International Network for Evidence-based Research in Clinical Health Research

Zodpovedné riešiteľky za SR: MUDr. Michaela Kostičová, PhD., MPH (Ústav sociálneho lekárstva a lekárskej etiky LF UK) a MUDr. Jana Babjaková, PhD., MPH (Ústav hygieny LF UK )

Typ programu:  COST (European Co-operation in Scientific and Technical Research) - Horizont 2020

Poskytujúca organizácia:  COST ASSOCIATION, Belgicko

Popis projektu 

 

Rok : 2017 - 2021

Názov projektu : Brillouin Light Scattering Microspectroscopy for Biological and Biomedical Research and Applications (BioBrillouin)

Zodpovedný riešiteľ za SR: RNDr. Beata  Čunderlíková, PhD.

Pracovisko : Ústav lekárskej fyziky, biofyziky, informatiky a telemedicíny LF UK

Typ programu: COST (European Co-operation in Scientific and Technical Research) - Horizont 2020

Poskytujúca organizácia: COST ASSOCIATION, Belgicko

Popis projektu 

 

Rok: 2016-2020

Názov projektu: An integrative action for multidisciplinary studies on cellular structural networks

Zodpovedný riešiteľ za SR: RNDr. Beata  Čunderlíková, PhD.

Pracovisko : Ústav lekárskej fyziky, biofyziky, informatiky a telemedicíny LF UK

Typ programu: COST (European Co-operation in Scientific and Technical Research) - Horizont 2020

Poskytujúca organizácia: COST ASSOCIATION, Belgicko

Popis projektu a účastníci: COST projekt

 

Rok: 2010

Názov projektu: Safety and Optimisation of Radiation Sterilization in Tissue Banking.

Poskytujúca organizácia: IAEA

Zodpovedný riešiteľ: doc. MUDr. Ján Koller, PhD.

Pridelená suma: 5 000 €

 

Rok: 2010 - 2013

Názov projektu: DIAPLANT N­_00039

Poskytujúca organizácia: Program cezhraničnej spolupráce SR- Rakúsko 2007- 2013

Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Zdeňka Ďuračková. PhD.

Pridelená suma: 244 747 €

 

Rok: 2009 -

Názov projektu: European Network on Noise and Health (Európska sieť výskumníkov o hluku a zdraví)

Poskytujúca organizácia: ENNAH SEVENTH FRAMEWORK PROGRAME THEME (FP7-ENV-2008-1)

Zodpovedný riešiteľ: MUDr. Ľubica Argalášová, PhD., MPH

Pridelená suma: 13 000 €