Významné projekty

Štrukturálne fondy EÚ

Štrukturálne fondy EÚ

Granty Ministerstva zdravotníctva SR

Pridelené financie projektov Ministerstva zdravotníctva SR roky 2017 a 2019

 

Pridelené financie projektov Ministerstva zdravotníctva na rok 2014

Pridelené financie projektov Ministerstva zdravotníctva na rok 2012

 

 

Poradie

 

Číslo projektu

 

Zodpovedný riešiteľ

 

Trvanie

 

Rozpočet

 

1.

 

2005/8-UK-01

Prof. MUDr. Peter Turčáni, PhD.

 

01/2006-12/2008

 

2 766 500

 

2.

 

2006/22-UK-01

Doc. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD.

 

01/2007-12/2009

 

5 476 500

 

3.

 

2006/23-UK-02

Prof. MUDr. Pavel Babál, CSc.

 

01/2007-12/2009

 

8 892 900

 

4.

 

2006/24-UK-03

MUDr. Ing. Mgr. Peter Celec, PhD

 

01/2007-12/2009

 

8 492 375

 

5.

 

2007/16-UK-01

Prof. Ing. Zdeňka Ďuračková, PhD.

 

01/2008-12/2010

 

7 362 000

 

6.

 

2007/19-UK-02

MUDr. Tibor Hlavatý, PhD.

 

01/2008-12/2010

 

3 300 000

 

7.

 

2007/21-UK-04

MUDr. František Horn, PhD.

 

01/2008-12/2010

 

6 567 600

 

8.

 

2007/28-UK-05

Doc.RNDr. Vanda Repiská, PhD.

 

01/2008-12/2010

 

8 053 397

 

9.

 

2007/29-UK-06

Doc. MUDr. Igor Béder, CSc.

 

01/2008-12/2010

 

3 002 040

 

10.

 

2007/36-UK-07

Prof. RNDr. Ján Vojtaššák, CSc. 

 

01/2008-12/2010

 

6 075 500

 

11.

 

2007/41-UK-09

MUDr. Michal Sapák, PhD.

 

01/2008-12/2010

 

3 678 500

 

12.

 

2007/42-UK-18

Doc. MUDr. Beáta Mladosievičová, CSc. 

 

01/2008-12/2010

 

7 684 450

 

13.

 

2007/37-UK-19

Prof. MUDr. Vladimír Javorka, CSc. 

 

10/2007-10/2010

 

11 631 878

 

14.

 

2007/35-UK-20

RNDr. Nasir Jalili, CSc.

 

01/2008-12/2010

 

3 408 300

Spoluriešiteľstvo

 

1. 

 

2006/31-SAV-02/UK

Doc. MUDr. Sylvia Bazovská, CSc.

 

01/2007-12/2009

 

960 000

Medzinárodné projekty

Rok: 2021 - 2022

Názov projektu: Integrovaná cezhraničná lekárska výučba virtuálnej a tradičnej anatómie / Projektname: Integrierte virtuelle und traditionelle Anatomie – Exzellenz in der grenzüberschreitenden medizinischen Ausbildung

Typ programu: Interreg SK-AT

Projekt č./Projekt Nr.: 305011Z666 web stránka projektu

 

Rok : 2019 - 2023

Názov projektu : Perinatal Mental Health and Birth-Related Trauma: Maximising best practice and optimal outcomes

Zodpovedná riešiteľka za SR : doc. MUDr. Alexandra Bražinová, PhD., MPH

Typ programu:  COST (European Co-operation in Scientific and Technical Research)   

Poskytujúca organizácia:  COST ASSOCIATION, Belgicko

 

Názov projektu : European Burden of Disease Network

Zodpovedná riešiteľka za SR : doc. MUDr. Alexandra Bražinová, PhD., MPH

Typ programu:  COST (European Co-operation in Scientific and Technical Research)   

Poskytujúca organizácia:  COST ASSOCIATION, Belgicko

 

Rok :  2018-2022

Názov projektu: Towards an International Network for Evidence-based Research in Clinical Health Research

Zodpovedné riešiteľky za SR:  MUDr. Jana Babjaková, PhD., MPH; MUDr. Michaela Kostičová, PhD., MPH

Typ programu:  COST (European Co-operation in Scientific and Technical Research)   

Poskytujúca organizácia:  COST ASSOCIATION, Belgicko

 

Rok: 2016-2020

Názov projektu: An integrative action for multidisciplinary studies on cellular structural networks

Zodpovedný riešiteľ za SR: RNDr. Beata  Čunderlíková, PhD.

Typ programu: COST (European Co-operation in Scientific and Technical Research)    

Poskytujúca organizácia: COST ASSOCIATION, Belgicko

Popis projektu a účastníci: COST projekt

 

Rok: 2010

Názov projektu: Safety and Optimisation of Radiation Sterilization in Tissue Banking.

Poskytujúca organizácia: IAEA

Zodpovedný riešiteľ: doc. MUDr. Ján Koller, PhD.

Pridelená suma: 5 000 €

 

Rok: 2010 - 2013

Názov projektu: DIAPLANT N­_00039

Poskytujúca organizácia: Program cezhraničnej spolupráce SR- Rakúsko 2007- 2013

Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Zdeňka Ďuračková. PhD.

Pridelená suma: 244 747 €

 

Rok: 2009 -

Názov projektu: European Network on Noise and Health (Európska sieť výskumníkov o hluku a zdraví)

Poskytujúca organizácia: ENNAH SEVENTH FRAMEWORK PROGRAME THEME (FP7-ENV-2008-1)

Zodpovedný riešiteľ: MUDr. Ľubica Argalášová, PhD., MPH

Pridelená suma: 13 000 €