Zamestnanci

Ing. Marek Blšák

Výpočtové stredisko,
Zástupca vedúcej VS, správca informačných systémov
+421 2 9011 9805
+421 2 9011 9806
n

Ing. Marek Blšák

Výpočtové stredisko,
Zástupca vedúcej VS, správca informačných systémov