Barta, Ervín

Komadel Ľudovít, Barta Ervín, Kokavec Milan

FYZIOLOGICKÉ ZVÄČŠENIE SRDCA
rok vydania: 1964
vydavateľstvo: Slovenská akadémia vied
počet strán: 336
monografia
lf88

___________________________________________________________________

Barta Ervín

KAPITOLY Z PATOLOGICKEJ FYZIOLÓGIE IV.: OBLIČKY
rok vydania: 1963
vydavateľstvo: Rektorát Univerzity J. A. Komenského v Bratislave
počet strán: 38
skriptá
173/hz

___________________________________________________________________

Barta Ervín, Fízeľ Atanáz, Breuer Ernest

KAPITOLY Z PATOLOGICKEJ FYZIOLÓGIE VI.: PORUCHY LÁTKOVEJ PREMENY
rok vydania: 1964
vydavateľstvo: Rektorát Univerzity Komenského v Bratislave
počet strán: 87
skriptá
178/hz

___________________________________________________________________

Barta Ervín

PATOLOGICKÁ FYZIOLÓGIA KRVNÉHO OBEHU
rok vydania: 1970
vydavateľstvo: Rektorát Univerzity Komenského
počet strán: 193
skriptá
156/hz

___________________________________________________________________

Kubis Ján, Fízeľ Atanáz, Sapáková Elena, Pappová Eva, Breuer Ernest,
Zlatoš Ladislav,
Janovjáková Eva, Drobný Martin, Hulín Ivan, Barta Ervín [úvod]

PRAKTIKUM Z PATOLOGICKEJ FYZIOLÓGIE
rok vydania: 1967
vydavateľstvo: Rektorát Univerzity Komenského
počet strán: 136
skriptá 
9/hz