Akademická knižnica LF UK

KNIŽNICA BUDE od 12. 7. do 16. 8. 2024 ZATVORENÁ