Akademická knižnica LF UK

POŽIČOVŇA JE OTVORENÁ od 9.00 h. do 13.00 h.

Pri vstupe do priestorov knižnice je potrebné sa preukázať negatívnym výsledkom testu na COVID-19 (ÚVZ SR).

Ponúkame možnosť vrátenia kníh do biblioboxu.