Akademická knižnica LF UK

Pozývame Vás v mene World Scientific a Albertiny icome Bratislava na online stretnutie, na ktorom budú krátko predstavené e-časopisy a e-knihy vydavateľstva:

 

 World Scientific E-Resources Information Day

Kedy: pondelok 25. 10. 2021 o 10:30

Prihláška a bližšie informácie:
https://www.aib.sk/seminare/794-world-scientific-e-resources-information-day/