Akademická knižnica LF UK

KNIŽNICA JE ZATVORENÁ DO ODVOLANIA

Pozývame na webinár k databáze ClinicalKey Student, ktorý sa uskutoční dňa 6. 4. o 10.00 hod.

Webinár bude prebiehať cez aplikáciu ZOOM.