Akademická knižnica LF UK

KNIŽNICA BUDE ZATVORENÁ od 28. 7. 2021 do 13. 8. 2021