Akademická knižnica LF UK

POŽIČOVŇA JE OTVORENÁ od 9.00 h. do 13.00 h.

Ponúkame možnosť vrátenia kníh do biblioboxu.