Bartko, Daniel

Bartko Daniel

MODERNÁ PSYCHOHYGIENA
rok vydania: 1968
vydavateľstvo: Obzor
počet strán: 356
učebnica
lf6317

___________________________________________________________________

Bartko Daniel

NEUROLÓGIA A PATOFYZIOLÓGIA HYBNOSTI
rok vydania: 1969
vydavateľstvo: Osveta
počet strán: 308
učebnica
120/hz