Bauer, Miroslav

Kokavec Milan, Porubský Vladimír, Bauer Miroslav

PRAKTIKUM ZO SÚDNEHO LEKÁRSTVA
rok vydania: 1967
vydavateľstvo: Rektorát Univerzity Komenského v Bratislave
počet strán: 224
skriptá 
17/hz