Brozman, Miroslav

Brozman Miroslav

PATOLOGICKO-ANATOMICKÁ PITVA
rok vydania: 1961
vydavateľstvo: Rektorát Univerzity Komenského v Bratislave
počet strán: 68
skriptá 
8/hz

___________________________________________________________________

Brozman Miroslav, Ondruš Boris, Albrecht Pavol

PRÍRUČKA PATOLOGICKEJ HISTOLÓGIE
rok vydania: 1957
vydavateľstvo: Osveta Martin
počet strán: 303
učebnica 
37/hz

___________________________________________________________________

Brozman Miroslav, Ondruš Boris, Albrecht Pavol

PRÍRUČKA PATOLOGICKEJ HISTOLÓGIE
rok vydania: 1963
vydavateľstvo: Osveta
počet strán: 332
učebnica
80/hz

___________________________________________________________________

Brozman Miroslav

TROMBOTICKÉ A EMBOLITICKÉ PROCESY PRI EMBÓLII PLODOVOU VODOU
rok vydania: 1963
vydavateľstvo: Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied v Bratislave
počet strán: 192
učebnica
lf3483

___________________________________________________________________

Brozman Miroslav, Ondruš Boris

ÚVOD DO HISTOPATOLÓGIE
rok vydania: 1968
vydavateľstvo: Obzor
počet strán: 448
učebnica 
35/hz

___________________________________________________________________

Brozman Miroslav

ZÁKLADY ONKOLÓGIE
rok vydania: 1953
vydavateľstvo: Rektorát Slovenskej univerzity v Bratislave
počet strán: 165
skriptá
190/hz

___________________________________________________________________

Brozman Miroslav

ZÁKLADY VŠEOBECNEJ PATOLOGICKEJ ANATÓMIE
rok vydania: 1962
vydavateľstvo: Rektorát Univerzity Komenského v Bratislave
počet strán: 348
skriptá
180/hz