Burjan, Ján

Križan Žigmund, Šimalják Ján, Burjan Ján

ÚVOD DO FYZIKÁLNYCH ZÁKLADOV LEKÁRSKEJ RÖNTGENOLÓGIE
rok vydania: 1955
vydavateľstvo: Slovenská akadémia vied v Bratislave
počet strán: 146
učebnica
32/hz