Drgonec, Ján

Chmel Ladislav, Rehák Alexander, Drgonec Ján

POHLAVNÝ ŽIVOT A POHLAVNÉ CHOROBY
rok vydania: 1951
vydavateľstvo: Tatran Bratislava
počet strán: 193
monografia
42/hz

___________________________________________________________________

Rehák Alexander, Drgonec Ján

PROBLÉMY MORFOLÓGIE, HISTOGENÉZY A POSUDZOVANIA SUBEPIDERMÁLNYCH EPITELIÓMOV
rok vydania: 1962
vydavateľstvo: Slovenská akadémia vied
počet strán: 264
monografia
lf3628

___________________________________________________________________

Androvič Alojz, Antal Juraj, Bečer Aladár, Belluš Martin, Beseda Vincent, Blaškovič Dionýz, Bruoth Vojtech, Brtka Ján, Černáček Jozef, Červeňanský Ján, Demjén Štefan, Dérer Jozef, Dérer Ladislav, Dieška Dionýz, Dohnány Ladislav, Dorogi Karol, Drgonec Ján, Dziuban Martin, Finďo Bohuslav, Gala Anton, Gallas Štefan, Grünsberger A., Haluzický Miloslav, Hasík Alojz, Haviar Vladimír, Hečko Ivan, Hegyi Eugen, Hlaváč Jiří, Hlaváčová M., Holomáň Karol, Horváth Gabriel, Hrubiško Mikuláš, Hympán Jaroslav, Chmel Ladislav, Chorváth Viliam, Jakubcová Irena, Kadlečík Samuel, Kelemenyová E., Klaučo Pavol, Klimová K., Kňazovický Ján, Koch Karel František, Kollár Kazimír, Korec Rudolf, Krsek Herman, Kuchar Fridrich, Kukura Andrej, Kukura Štefan, Kutlík Igor, Lajda Ján, Lehoťan Ondrej, Libík Dušan, Liška Jozef, Lojka Ján, Macúch Pavel, Malý Eugen, Matulík V., Mensatoris Karol, Mičko František, Moyš Anton, Mráz Peter, Mucha Vojtech, Nádaši Mikuláš, Nosáľ Miloš, Novák Alexej, Ondrejička Gejza, Ondrejička Mikuláš, Oravec Dionýz, Orich Ľudovít, Peniažka Ján, Petelen Daniel, Pišút Vladimír, Príkazský Eduard, Príkazský Karol, Procházka Karel, Puskailer Jozef, Rehák Alexander, Ružička Arnošt, Sečanský Imrich, Singhoferová M., Siťaj Štefan, Slabeycius Július, Svorad Domin, Steiner Pavol, Sutorisová – Stolzová Margita, Šiška Karol, Škodáček Gustáv, Štefánik Svetozár, Trávnik Karol, Thurzo Viliam, Thurzová Mária, Uram Jozef, Virsík Karol, Viščor Anton, Viščorová Bohumila, Winkler Alojz, Zachar Dezider, Žucha Jozef

VADEMECUM SLOVENSKÉHO LEKÁRA
rok vydania: 1949
vydavateľstvo: Lekárska komora
počet strán: 982
príručka
169/hz

___________________________________________________________________

Rehák Alexander, Drgonec Ján

VYBRANÉ KAPITOLY Z DERMATOLÓGIE PRE PEDIATROV
rok vydania: 1965
vydavateľstvo: Rektorát Univerzity Komenského
počet strán: 151
skriptá
176/hz

___________________________________________________________________

Rehák Alexander, Drgonec Ján

VYBRANÉ KAPITOLY Z DERMATOVENEROLÓGIE PRE PEDIATROV
rok vydania: 1968
vydavateľstvo: Rektorát Univerzity Komenského
počet strán: 252
skriptá
7/hz