Fízeľ, Atanáz

Barta Ervín, Fízeľ Atanáz, Breuer Ernest

KAPITOLY Z PATOLOGICKEJ FYZIOLÓGIE VI.: PORUCHY LÁTKOVEJ PREMENY
rok vydania: 1964
vydavateľstvo: Rektorát Univerzity Komenského v Bratislave
počet strán: 87
skriptá
178/hz

___________________________________________________________________

Kubis Ján, Fízeľ Atanáz, Sapáková Elena, Pappová Eva, Breuer Ernest,
Zlatoš Ladislav,
Janovjáková Eva, Drobný Martin, Hulín Ivan, Barta Ervín [úvod]

PRAKTIKUM Z PATOLOGICKEJ FYZIOLÓGIE
rok vydania: 1967
vydavateľstvo: Rektorát Univerzity Komenského
počet strán: 136
skriptá 
9/hz